ГЕРОЇЧНИЙ ПОДВИГ НИЗА ТА ЕВРІАЛА в творі Енеїда
 

ГЕРОЇЧНИЙ ПОДВИГ НИЗА ТА ЕВРІАЛА

(За поемою І. Котляревського «Енеїда»)

Для українців «Енеїда» І. П. Котляревського — високопатріотична

епопея України, незважаючи на її бурлескно_травестійний стиль. Пись_

менник зображує Енея і троянців, скріплених міцною дружбою. Вони

люблять бенкетувати, але ніколи не забувають про лицарську честь вої_

на, вміють захистити батьківщину. У цьому нас переконує подвиг двох

героїв поеми — Низа та Евріала.

Низ і Евріал — земляки, обоє завербувались до війська Енея і при_

сягнули йому на вірність, вірні дружбі:

Від тебе не одстану зроду.

З тобою рад в огонь і в воду.

На сто смертей піду з тобой.

Вони — лицарі, їм властиве самовіддане виконання обов’язку:

Де общеє добро в упадку,

Забудь отця, забудь і матку,

Лети повинность ісправлять.

Письменник устами своїх героїв возвеличує патріотичні подвиги на_

роду, закликає співвітчизників підкорити особисті інтереси інтересам су_

спільним. У своїх патріотичних думах Низ і Евріал не одиночки. Коли

вони розповіли троянцям про їх план — забратися в тил ворога вночі і пе_

рерізати їх, то останні захоплено вітали їх:

Троянці всі тут заревли.

Одважних стали обнімати.

Вилазка в стан ворога — це свідчення глибокого усвідомлення героя_

ми вірності присязі, саможертовній товариськості:

Як ми Енею присягали

Для його служби жизнь оддали.

Як відомо, у Евріала є стара мати, а Низ — сирота, тому Низ умовляє

товариша залишитись на варті, не ризикувати своїм життям, бо повинен

жити заради матері старої. Однак Евріал залишається вірним батьківсь_

кому заповіту:

Умри на полі, як герой.

Молодці намагалися довести свою вірність Енеєві. «За честь і к кня_

зю за любов» вони пішли в стан ворога. Вони на той світ одправляли во_

рогів, кололи, різали без розбору:

Любов к отчизні де героїть,

Там сила вража не устоїть,

Там грудь сильніша од гармат,

Там жизнь — алтин, а смерть — копійка…

І лише несподівана поява рутульського полководця Волсента з вої_

нами не дала врятуватись героям. Піймали Евріала і почали знущатися

над ним, а цього не міг допустити Низ; він пускає із своєї засідки спис

у ворога і цим видає себе.

Життя своє герої віддали заради перемоги над ворогом, і автор висо_

ко цінує їх героїчний подвиг:

Так кончили жизнь козарлюги,

Зробивши славнії услуги

На вічність пам’яті своїй.

Високий дух патріотизму, волелюбні настрої властиві усім троянцям.

Про це свідчить і те, що по_своєму повторили подвиг Низа і Евріала і такі

герої поеми, як брати Битіас і Пандор, троянці Геленор і Лик... Сміли_

вістю, мужністю, військовою доблестю наділений і ватажок троянців —

Еней.

Отже, І. П. Котляревський у своїй поемі «Енеїда» оспівує подвиг як

найвищий вияв патріотизму і громадської мужності, самовідданості в бо_

ротьбі за справедливе діло.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ГЕРОЇЧНИЙ ПОДВИГ НИЗА ТА ЕВРІАЛА в творі Енеїда", із категорії "Іван Котляревський", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід