Соціально-побутова повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» — один із кращих творів української літератури. У ній письменник гостро висміяв усе те огидне, що було породжено соціальною дійсністю пореформеної доби: обме­женість, егоїзм, жадобу до власності. Письменник стверджує, що приватновлас­ницька психологія членів Кайдашевої родини призводить до повсякчасних сва­рок і чвар. Г. Нечуй-Левицький так правдиво і реалістично зумів зобразити ...


Читаючи повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я», я познайомилася з героями, які дуже майстерно змальовані на її сторінках: трудівник Омелько Кайдаш, прохана Маруся Кайдашиха, суворий Карпо, веселий та лагідний Лаврін, гарна й брикл...


Гумор і сатира — два способи зображення смішного в житті. Вони відрізняються характером висміювання. Якщо гумор доброзичливий і жартівливий, то сатира, як правило, викривальна й зла. І те, і друге мають своїм джерелом усну народну творчість: анекдоти, прислів'я, жартівливі оповідання й пісні. Літературні гумористичні і сатиричні твори читачі, мабуть, люблять найбільше, особливо якщо автор гармонійно поєднав правду життя з кращими фол...


Ціла  епоха  відділяє  нас  від  того часу, коли жив і твоpив письменник.  З давнини лихоліття, з цаpства супостатів беpе початок його твоpчий шлях, а закінчується якpаз на поpозі нашої нової доби. І  вже  на ціле півстоpіччя твоpи пеpежили свого автоpа, оповідаючи новим поколінням пpо побут і звичаї укpаїнського наpоду в ту далеку давнину...

ПРИРОДА СМІХУ У «КАЙДАШЕВІЙ СІМ’Ї»

І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Загальновизнано, що гумор — «одна з найсильніших, найцікавіших особ_

ливостей» таланту І. Нечуя_Левицького. Найвиразніше, найособливіше ця

риса творчого ст...


«КАЙДАШЕВІ ЗВИЧКИ» В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ

Видатний український прозаїк І. С. Нечуй_Левицький увійшов в істо_

рію української літератури як неперевершений майстер зображення при_

роди, письменник, твори якого донесли до нас життя українського селян_

ства, міщанства, заробітч...


Своєрідність педагогічної, літературно-громадської діяльності І.Нечуя-Левицького