Висміювання у КАЙДАШЕВІЙ СІМ’Ї І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО
 

ПРИРОДА СМІХУ У «КАЙДАШЕВІЙ СІМ’Ї»

І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Загальновизнано, що гумор — «одна з найсильніших, найцікавіших особ_

ливостей» таланту І. Нечуя_Левицького. Найвиразніше, найособливіше ця

риса творчого стилю письменника виявилася в його повісті «Кайдашева

сім’я». Нечуй_Левицький зумів підмітити й передати найособливіше в на_

родному характері, зокрема погляд на життя з усмішкою, гумористично_

іронічне ставлення до складнощів життя.

Змальовуючи побут родини Кайдашів, автор використовує засоби на_

родної сміхової культури, узявши з неї не лише окремі елементи,

а й ідейно_стильову багатозначність народного сміху. У народній куль_

турі сміх різний: доброзичливий, жартівливо безтурботний, гумористич_

ний, ліричний, елегійний, сумний і навіть печальний, дошкульний, сати_

рично_знущальний. Таким багатогранним є сміх і в «Кайдашевій сім’ї».

Найперше, що привертає увагу під час читання «Кайдашевої сім’ї»,—

це поєднання ліричного й гумористично_сатиричного пластів зображен_

ня. Тонкий ліризм та іскрометний гумор властиві і мові автора, і мові пер_

сонажів. Картини природи, зображені дуже лірично, настроюють на

спокій, тишу, радісне сприйняття світу і цим контрастують із неспокоєм

у сім’ї Кайдашів, посилюють безглуздість суперечок і баталій.

Особливо важлива для характеристики персонажів їхня мова. Деякі

сторінки повісті звучать у тій же тональності, що й лірична народна пісня

про кохання.

Цей лірично наснажений матеріал існує не сам по собі, а в поєднанні

з гумористичними ситуаціями, характеристиками, оцінками, то контрас_

туючи з ними, то тісно переплітаючись, перехрещуючись.

Кожна ситуація в повісті має подвійний зміст. Так, зокрема, пригоди

п’яного Омелька Кайдаша викликають у нас то доброзичливий, життєра_

дісний сміх (епізод від слів: «Жінко! Де ти у вражого сина діла двері?»),

то сумний, печальний (сцена бійки з сином, коли «старий Кайдаш, як

стояв, так і впав навзнак, аж ноги задер»). Конфлікт виник не через без_

душність чи вроджений егоїзм Карпа, недаремно автор подає таку психо_

логічну деталь: Карпо «ніби здерев’янів од тієї страшної події, котру вчи_

нив». Конфлікт був спричинений соціальними умовами, котрі не давали

селянству жити по_людському. П’яні галюцинації старого Кайдаша ви_

кликають гірку посмішку крізь сльози.

Сміх викрешують і мовні партії Кайдашихи, яка на людях, щоб пока_

зати свою наближеність до панства, вживала зворот «проте вас», за що

й дражнили її «пані економша».

Але стара Кайдашиха — теж жертва тогочасного життя, тому її постійні

бійки і сварки з невісткою, їх трагікомічні баталії викликають сатиричний

сміх. І не тому, що все закінчується трагічно (Мотря свекрусі виколола око),

а тому, що не може бути кінця ворожнечі у ворожому для людини

суспільстві.

Дотепні порівняння, прислів’я, приказки вияскравлюють авторську по_

зицію, несуть невисловлену тугу за кращим життям. Вони є засобом засу_

дження всього того, що деморалізує людину, вбиває в ній людське. Коли

й їх замало, Нечуй_Левицький використовує прийом контрасту, що здобу_

вається неспівмірністю між високим стилем народно_героїчного епосу

і нікчемним змістом ситуації: «Не чорна хмара з синього моря наступала,

то виступала Мотря з Карпом з своєї хати до тину. Не сива хмара над дібро_

вою вставала, то наближалась до тину стара видроока Кайдашиха…»

У цих і подібних ситуаціях сміх — глузливий, знищувальний, осуджуючий.

Така природа сміху в повісті І. Нечуя_Левицького «Кайдашева сім’я».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Висміювання у КАЙДАШЕВІЙ СІМ’Ї І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО", із категорії "Нечуй-Левицький Іван Семенович", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід