А. Дімаров. Автобіографічна повість «Блакитна дитина».
 
Урок   №   54 
Тема.  А.   Дімаров.  Автобіографічна  повість   
«Блакитна  дитина».
  Мета:  ознайомити учнів із матеріалом про життя і   творчість письменника, допомогти 
зрозуміти  провідні  думки  твору,  художні  особливості  та  стильову  манеру;  роз -вивати навички виразного читання, аналізу епічного твору, виділення елементів 
гумору;  виховувати  прагнення  жити  згідно  із  законами  прийнятих  загально -людських  моральних  норм.
 Очікувані  результати:  учні  знають  матеріал  про  життєвий  і  творчий  шлях  письменника,  виразно 
та вдумливо читають повість, коментують морально-етичні проблеми родинних 
стосунків,  порушені  у  творі.
 Теорія  літератури:   повість,  головні  та  другорядні  герої,  сюжет,  композиція,  гумор.
  Обладнання:   підручник,  портрет  письменника,  видання  твору,  ілюстрації  до   нього.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку 
  I.   а ктуалІ зац І я  опорних  знань  учнІ в 
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
розповідь  напам’ять  однієї  з  пісень  а.  малишка.
 ІІ.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Дорослі, як правило, ставлять дітям за   приклад себе або близь-ких, створюючи образ своєрідного янголятка, «блакитної дитини». 
А  що, коли ваш батько в  дитинстві був зовсім не  таким ідеальним, 
як це намагаються вам довести мама й  бабуся? Було  б просто жах-ливо,  коли  б  ви  взялися  наслідувати  приклад  татка!  Що  вийшло 
з  подібних припущень  — дізнаємось сьогодні на  уроці, розпочавши 
знайомство із твором А.   Дімарова «Блакитна дитина».
 ІІІ.  с прийняття й  засвоєння учняМ и навчального М атерІ алу 
Евристична  бесіда.   ;
—  Згадайте веселі пригоди ваших однолітків, про які ви чи-тали в  попередніх класах (твори В.   Нестайка «Тореадори з  Васюків -ки»,  Я.  Стельмаха «Химера лісового озера, або Митькозавр із Юр -ківки»,  О.  Довженка  «Зачарована  Десна»,  Марка  Твена  «Пригоди 
Тома Сойєра» та ін.). Про що вони свідчать? (Дитинство   — весела, 
життєрадісна  пора,  сповнена  жаги  пізнання,  мрій  та  незвичайних 
пригод.) 
—  Чи були у   вас якісь пригоди? Розкажіть про них.
—  Коли пригоди бувають небезпечними?
Розповідь  учителя.   ;
Вчителю  на  замітку!
У  підручнику  О.  м іщенко  подано  деякі  вигадані,  а   не   справжні  факти  біографії  пись-менника,  які  потрапили  в   довідники  у  зв’язку  з   тим,  що  батьки  А.  Дімарова  зазнали 
переслідувань,  і  їм  потрібно  було  переховуватися,  міняти  прізвище,  ім’я,  по  батькові 
та  інші  біографічні  дані.
До  сих  пір  у  довідниках  про  письменника  зазначається,  що 
Анатолій Дімаров народився в   місті Миргороді, що на  Полтавщині, 
у  сім’ї вчителів.
Насправді майбутній письменник з’явився на  світ 1922   року 
в  заможній родині споконвічних хліборобів. Батько Андроник Фе -дорович Гарасюта і  мати, яка зростала в  сім’ї священика, були до-брими, побожними, освіченими; дітей виховували в  праці, згідно із 
законами  народної  моралі   —  вчили  шанобливо  ставитися  до  стар-ших, до   природи, звичаїв і  традицій.
Батько із задоволенням дарував дітям справжню казку. Так, 
узимку, на  свята, на  груші посеред двору виростали… ковбаси!
Прийшла  радянська  влада  й  змусила  всіх  записуватися 
в  колгосп. А  тих, хто не   хотів, жорстоко переслідували: відбирали 
надбане  власною  тяжкою  працею  добро,  висилали  в  Сибір,  навіть 
розстрілювали.  Матері  довелося  рятувати  синів,  виїхати  з  хутора, 
поміняти прізвище й  ім’я по   батькові дітей. Батько без документів 
змушений  був  переховуватися,  потім  йому  вдалося  влаштуватися 
на  роботу пасічником у  лісовому господарстві. Так і   страждали всі, 
живучи окремо одне від одного, без вини винуваті.
Анатолія всі знали як здібного хлопця, ще в  середніх класах 
виявився його літературний талант. Школу він закінчив якраз пе -ред Другою світовою війною. Пройшов воєнне лихоліття, був пора -нений. Після демобілізації працював у   газеті, вступив до   Літератур -ного інституту в  Москві й  почав публікувати свої твори.
1949  року  А.   Дімарова  прийняли  до  Спілки  письменників 
України, коли вийшла його перша книжка «Гості з  Волині». Потім 
з’явилися книги «Дві Марії», «Волинські легенди», «Син капітана» 
та ін. Багато творів Анатолій Андрійович написав і  для дітей: «Для 
чого людині серце», «Про хлопчика, який не   хотів їсти», автобіогра -фічні повісті «Через місточок», «Блакитна дитина» та ін. Письмен -ник удостоєний Державної премії імені Тараса Шевченка.
Виразне  читання.   ;
(Учні  виразно  читають  першу  умовну  частину  повісті  А.   Ді-марова  «Блакитна  дитина».  (Вступна  частина.  Розділи  «Микола 
Васильович  Гоголь,  вода  й  тополька»,  «Які  на   смак  жабенята», 
«Самостійний твір»).) 
Словникова  робота.   ;
(Проводиться за   питаннями учнів.) 
Обмін  враженнями  щодо  прочитаного.  Евристична  бесіда.   ;
—  Чому  герой  твору  так  захоплювався  письменником 
М.  В.  Го голем?
—  До чого Толика привело це його захоплення?
—  Змалюйте портрет запорожця, яким його уявляв собі хло-пець. Відповідь проілюструйте цитатами з   тексту.
—  Як ви думаєте, чию поведінку копіює герой повісті, уявив-ши себе знаменитим запорожцем, що прийшов до  школи? (Великого 
начальника, якогось перевіряю чого.) 
—  Що є  смішним у  розділі «Які на  смак жабенята»?
—  Що вийшло у  героя, коли він вирішив зробити щось незви -чайне, аби написати про це в  заданому додому творі?
—  Як брати ставилися один до   одного? Чому саме так?
 ІV.  з акр І плення  знань,  уМІнь  та  навичок  учн І в 
Інтерактивна  вправа  «Сонечко».   ;
За прочитаними розділами повісті схарактеризуйте героя твору Толю, 
оформивши  відповідь  у  вигляді  малюнка  «Сонечко».
(Веселий, вигадливий, несерйозний, азартний, дружелюбний, 
недисциплінований.) 
 V.   д о М ашнє  завдання 
уміти  розповідати  про  письменника,  виразно  читати,  переказувати, 
виділяти  ключові  епізоди  в  опрацьованих  розділах  повісті;  вислов-лювати  власні  думки  та  враження.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Гра  «Шифрувальник».   ;
розшифруйте  три  ключові  слова  до  уроку.
А О і
Ж п О
З Р Ц
  Відповідь: запорожці.
Е Ж Б
Н Я
Т А А   Відповідь: жабенята.
п Б
Р И А
Р Н Н
И Я
  Відповідь: прибирання.
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Пригоди героя повісті А.  Дімарова здалися мені…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "А. Дімаров. Автобіографічна повість «Блакитна дитина».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід