А. Дімаров. «Блакитна дитина». Динамічний сюжет твору.
 
Урок   №   55 
Тема.  А.   Дімаров.  «Блакитна  дитина».  
Динамічний  сюжет  твору.
  Мета:  допомогти  учням  глибше  зрозуміти  сюжет  твору,  його  проблеми  та  автор -ські  художні  прийоми;  розвивати  навички  виразного  читання,  переказування 
за   планом, характеристики героїв, висловлення власної думки з  приводу прочи -таного, визначення рис індивідуального стилю письменника; виховувати кращі 
моральні  якості,  почуття  гумору.
 Очікувані  результати:  учні  вдумливо  й   виразно  читають  повість,  характеризують  образ  головно -го  героя,  спостерігають  за   текстом,  відзначають  іронічність  оповіді,  виділяють 
і  переказують найцікавіші епізоди, висловлюють свою думку щодо прочитаного.
 Теорія  літератури:   повість;  сюжет,  композиція;  герої  художнього  твору;  портрет.
  Обладнання:   підручник,  портрет  письменника,  видання  твору,  ілюстрації  до   нього.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку 
  I.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Хлопчики,  мабуть,  від  народження  мають  потяг  до  винахід -ництва, випробовувань, експериментів, до   здійснення споконвічної 
мрії людини мати крила й  літати в  небі. Часто від фантазії до  ре-альності  —  один  крок.  Чим  це  іноді  закінчується,  ви  маєте  змогу 
дізнатися сьогодні на  уроці.
 ІІ.   а ктуалІ зац І я  опорних  знань  учнІ в 
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Переказ найяскравіших епізодів вивчених розділів повісті  а. д імаро -ва  «Блакитна  дитина».
Проблемне  питання.   ;
—  На вашу думку, як почували себе поряд із таким хлопчи-ком, як Толик, друзі, вчителі, батьки?
 ІІІ.  с прийняття й  засвоєння учняМ и навчального М атерІ алу 
Виразне  читання.   ;
(Учні  виразно  читають  другу  умовну  частину  повісті  (розді -ли  «Атос,  Портос,  Араміс,  парашут,  ракета  й  потяг»,  «Літні  ка -нікули»).) 
Словникова  робота.   ;
(Проводиться за   питаннями учнів.) 
Обмін  враженнями  щодо  прочитаного.  Евристична  бесіда.   ;
—  Що  захоплювало  героя  повісті,  коли  він  читав  книгу 
А.  Дюма «Три мушкетери»?
—  Який «скарб» знайшов Толик в   ящиках, що стояли в   ко-мірчині?
—  Чому  герой  твору  долучився  до  створення  ракети?  Яку 
небезпеку становила ця розвага?
—  Про що мріяв герой твору і  яким чином намагався здійсни-ти свою мрію? Чим закінчилась ця пригода?
—  Опишіть заняття героїв повісті під час літніх канікул.
—  Яка,  на   вашу  думку,  найкумедніша  пригода  трапилася 
з  Толиком та його братом під час літніх канікул?
Завдання  учням.   ;
доведіть,  що  сюжет  повісті  а.  дімарова  «Блакитна  дитина»  є  дина-мічним.
Довідка
Динамічний сюжет   — це швидка зміна напружених, цікавих, часом небезпечних для 
героя  подій,  які  автор  подає  у   творі.
(Головний герой повісті постійно потрапляє в   якісь пригоди, 
що швидко змінюють одна одну.) 
 ІV.  з акр І плення  знань,  уМІнь  та  навичок  учн І в 
Завдання  та  запитання  до   учнів.   ;
Прочитайте  уривок. 
«Річка  наша   —  чиста  й  весела,  вислана  білим,  митим-перемитим піском. У  ній така прозора вода, що коли стати на  ви-сокому березі та подивитися униз, то  видно всю рибу». 
  Скажіть,  який  твір  він  вам  нагадує?  Чим  саме?
(«Зачаровану  Десну»  О.   Довженка,  захоплення  автором  річ-кою свого дитинства.) 
 V.   д о М ашнє  завдання 
Знати  зміст  опрацьованих  розділів,  уміти  виділяти  ключові  епізоди, 
висловлювати  власну  думку  про  героїв  та  їхні  вчинки.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Гра  «Шифрувальник».   ;
розшифруйте  три  ключові  слова  до  уроку.
У Ш Е
Р м К
Т Е И
  Відповідь: мушкетери.
п Ш А
А Р У
Т
  Відповідь: парашут.
К У Л
і И
Н А К
  Відповідь: канікули.
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Найбільше мені запам’ятався епізод…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "А. Дімаров. «Блакитна дитина». Динамічний сюжет твору.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід