А. Дімаров. «Блакитна дитина». Гуманістичний пафос твору, іронічність оповіді, роль гумору у творі.
 
Урок  №   56 
Тема.  А.   Дімаров.  «Блакитна  дитина». 
Гуманістичний  пафос  твору,  іронічність   оповіді,  роль  гумору  у  творі.
  Мета:  допомогти  учням  розібратися  в   проблемах,  порушених  у  творі,  способах  їх  ви -рішення; викликати інтерес до  читання; розвивати навички виразного читання, 
переказування,  виділення  найголовніших  епізодів,  характеризування  героїв, 
визначення пафосу твору, характеру повісті, ролі в   ній гумору; виховувати кращі 
моральні  якості,  почуття  гумору.
 Очікувані  результати:  учні  вдумливо  й   виразно  читають  повість,  виділяють  та  переказують  най -цікавішу  пригоду  героя-підлітка,  аргументують  свій  вибір,  визначають  пафос 
твору,  роль  гумору  в   ньому.
 Теорія  літератури:   повість;  герої  художнього  твору;  художні  засоби,  гумор.
  Обладнання:   підручник,  портрет  письменника,  видання  твору,  ілюстрації  до   нього.
  Тип  уроку:   комбінований.
Хід  уроку 
  I.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Як  хочеться  дитині  швидше  стати  дорослою,  зайнятися  сер -йозною справою! І   коли така нагода трапляється   — хлопчикові до-ручають  цілком  реальну  «дорослу  справу»  —  радості  його  не  має 
меж. А  що інколи можна потрапити в  халепу  — то  нічого, буває… 
Про це ми й  будемо говорити сьогодні на   уроці.
 ІІ.   а ктуалІ зац І я  опорних  знань  учнІ в 
Літературна  гра  «“Так”  чи “Ні”».   ;
1.   Вдома у   героя повісті А.   Дімарова «Блакитна дитина» Толика 
в  ящиках у   комірчині була захована зброя. (Ні.) 
2.   Найбільшу втіху, за  словами головного героя, йому приносило 
читання книг.  (Так.) 
3.   Майже місяць у   таємній майстерні хлопці виготовляли раке -ту. (Так.) 
4.   Побачивши, що ракета піднялася високо в  небо, хлопці дуже 
зраділи. (Ні.) 
5.   Окрім  того,  що  Толя  хотів  стати  конструктором,  він  мріяв 
бути парашутистом. (Так.) 
6.   Свою мрію стати парашутистом хлопець таки вдало здійснив. 
(Ні.) 
7.   Простирадло, з  якого був виготовлений парашут, хлопці обе-режно поклали назад у  комод. (Ні.) 
8.   Коли хлопці говорили, що батькам ніколи їх постригти, Вік -тор Михайлович приносив із собою машинку й  обережно під-стригав усіх хлопців. (Ні.) 
9.   Найчастіше літні канікули діти проводили в  лісі. (Ні.) 
10.  Найбільше на  річці Толя боявся натрапити на   гадюку. (Так.) 
11.  З  річки  додому  хлопці  поверталися  радісні,  бо  несли  відро 
з  багатим уловом. (Ні.) 
12.  За всі провини мама завжди сварила тільки одного Толю, бо 
він  — старший. (Так.) 
 ІІІ.  с прийняття й  засвоєння учняМ и навчального М атерІ алу 
Виразне  читання.   ;
(Учні  виразно  читають  третю  умовну  частину  (розділи  «Про 
гасла й   портрет», «Новий костюм»).) 
Словникова  робота.   ;
(Проводиться за   питан  нями учнів.) 
Обмін  враженнями  щодо  прочитаного.  Евристична  бесіда.   ;
—  Чи  сподобалася  вам  повість?  Якщо  сподобалася,  то  чим 
саме?
—  Як Толя добився, що йому виплатили гроші?
—  Які нові риси характеру виявилися у  героїв?
—  Що  привело  Толю  до  неприємної  пригоди  з  новим  кос-тюмом?
—  До яких висновків дійшов герой, дивлячись на  новий, але 
зовсім зіпсований одяг?
Завдання  пошуково‑дослідницького  характеру.   ;
—  Знайдіть приклади використання в  повісті гумору, іронії, 
прокоментуйте їх.
—  Визначте пафос твору. (Гуманістичний.) У  чому він вияв -ляється? (У   ставленні до  людей, утвердженні оптимізму.) 
 ІV.  з акр І плення  знань,  уМІнь  та  навичок  учн І в 
Завдання  учням.   ;
1.   Поясніть,  як  ви  розумієте  фразеологізми.
із шкіри пнутися   — докладати усіх сил, здійснити що-небудь, 
досягти чогось; з  усіх сил старатися.
наламувати язика  — вчитися щось вимовляти.
З  коліна  виколупати  —  вигадати  щось,  стверджувати 
що-не будь, не   маючи для цього жодного реального факту.
н абратися  терпіння   —  виявити  витримку  в  очікуванні 
 чогось.
Як на службу  — постійно, без пропусків і  запізнень.
Знай мою добрість  —  коли  хочуть  похвалитися  якоюсь  по-ступкою, послугою.
Одривати власну сорочку од тіла  — віддавати своє щось дуже 
цінне.
Де взявся на мою голову  — примовка, вислів незадоволення 
чимось.
Кинути  в  жар  — 1.   Хто-небудь  червоніє  від  ніяковості, 
сором’язливості  і   т.   ін.  2.   Хто-небудь  неприємно  вражений,  дуже 
хвилюється, переживає, вболіває і  т.   ін.
надривати пупа  — важко працювати; голосно кричати.
2.   Прочитайте  уривок.  Прокоментуйте  зміни  настроїв  товаришів  Толі 
й  мотиви  їхніх  дій.  Зробіть  висновок  про  майстерність  автора.
«Хлопці  один  споперед  одного  захоплюють  шпали,  що  при 
березі. Мені   ж лишилися ті, що плавають посередині.— Хлопці,— 
кричу,— підженіть! Учора вони підігнали б, а  сьогодні не   хочуть. 
Причиною тому мій новий костюм і   прапор, що його ніс на  демон -страції. …  — Ге, боїться! Вирядився у  нове та й  боїться! …Я стрибнув 
дуже  ловко:  прямо  на  шпалу.  Та  від  мазуту  шпала  слизька,  наче 
крига. І   я  поїхав-поїхав по  ній та й   шубовснув у  воду. …Хлопці пере -стають реготати. Сповняються співчуття до   мого великого горя…».
(Спочатку  хлопці  заздрять  Толі  через  новий  костюм,  який 
був рідкістю у  повоєнний час, підбурюють хлопця на   необдуманий 
вчинок, сміються, коли він потрапляє у   воду з   мазутом, потім спів-чувають, зрозумівши, що справа стає серйозною, бо нова дорога річ 
зовсім зіпсована. Письменник майстерно змальовує психологію сто -сунків між хлопцями.) 
 V.   д о М ашнє  завдання 
Знати  зміст  твору,  переказувати  основні  епізоди,  характеризувати 
героїв,  висловлювати  власні  думки  з  приводу  прочитаного.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Гра  «Шифрувальник».   ;
розшифруйте  три  ключові  слова  до  уроку.
Д К Х
Н Ж
О У И
  Відповідь: художник.
З А У Т м
  Відповідь: мазут.
Ю м К
Т С О
  Відповідь: костюм.
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Щодо пригод героїв повісті А.  Дімарова я  думаю…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "А. Дімаров. «Блакитна дитина». Гуманістичний пафос твору, іронічність оповіді, роль гумору у творі.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід