А. Дімаров. «Блакитна дитина». Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя повісті, стимули його пов
 
Урок   №   57 
Тема.  А.   Дімаров.  «Блакитна  дитина».  Внутрішня гідність  і  повага  до   людей  —  риси  характеру юного  героя  повісті,  стимули  його  поведінки.
  Мета:  допомогти учням з’ясувати художню майстерність автора та естетичну цінність 
твору; розвивати навички аналізу епічного твору, характеризування героїв, ви -словлення  власних  міркувань  з   приводу  порушених  проблем;  поглиблювати 
вміння  доступно  й  зрозуміло  говорити  про  серйозне  й  важливе;  виховувати 
кращі  риси  характеру,  почуття  гумору,  тактовність.
 Очікувані  результати:  учні  знають  і  переказують  найцікавіші  пригоди  героя,  пояснюючи  свій  ви -бір,  визначають  проблематику  твору,  характеризують  образ  головного  героя.
 Теорія  літератури:   повість;  сюжет,  композиція;  образи;  ідея;  художні  засоби,  гумор.
  Обладнання:   підручник,  портрет  письменника,  тексти  твору  з   ілюстраціями  до   нього.
  Тип  уроку:   формування  вмінь  та  навичок.
Хід  уроку 
  I.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
У  тому,  що  син  письменника  має  проблеми  з  дисципліною 
в  школі, постійно потрапляє в  якісь халепи, немає нічого дивного. 
Адже  його  батько  був  точнісінько  таким.  І  янголятко,  «блакитна 
дитина»  —  це  плід  фантазії  мами  та  бабусі.  Можливо,  сучасним 
бешкетникам варто над цим задуматись? Давайте з’ясуємо це сьо -годні на   уроці.
 ІІ.   а ктуалІ зац І я  опорних  знань  учнІ в 
Виконання  тестових  завдань.   ;
1.   Кого ставлять за  приклад головному героєві повісті А.  Діма-рова «Блакитна дитина»?
А  Сусіда-відмінника;
Б  батька;   9
В  старшого брата;
Г  маму.
2.   На уроці математики Толя:
А  із захопленням розв’язував складні завдання;
Б  дуже заважав однокласникам своїми балачками;
В  читав пригодницьку літературу;   9
Г  прив’язував коси дівчат до  стільців.
3.   Кому потай заздрили всі хлопці в  класі, де навчався головний 
герой:
А  Грицю Побігаю;
Б  Василю Кологойді;   9
В  самому головному героєві, Толі;
Г  Тамарі Оксентіївні.
4.   Кого приніс Василь до  школи?
А  Маленьку мишку;
Б  ручного вужа;   9
В  хворого зайчика;
Г  білочку.
5.   Що  зробили  Толя  і  його  брат  Сергійко,  коли  мати  поїхала 
у  відрядження?
А  Посварилися й  мало не   рознесли хату;   9
Б  навели ідеальний порядок у   домі;
В  принесли додому маленьке цуценя;
Г  скопали город і   посадили квіти.
6.   У ящиках, що залишив учитель, були:
А  золоті дукати і  драхми;
Б  зброя;
В  книжки;   9
Г  моделі різних машин, літаків.
7.   Ракета, яку виготовили й   запустили хлопці:
А  злетіла в  небо;
Б  розлетілася на  шматки;   9
В  так і  не  злетіла;
Г  була «конфіскована» батьками.
8.   Стрибок з   парашутом із даху сараю закінчився:
А  дуже вдало;
Б  тим, що Толя впав у  смітник;   9
В  так і  не  відбувся, бо хлопця побачила мати й  насварила;
Г  тим, що Толя впав на   сусідського дядька.
9.   У селі з’явився:
А  льотчик;
Б  художник;   9
В  агроном;
Г  актор.
10.  Що отримав Толя за  те, що допомагав Аполорію Олександро -вичу?
А  Велику подяку;
Б  велике задоволення;
В  три карбованці;   9
Г  п’ять карбованців.
11.  Як почали дражнити хлопці Толю, коли побачили його новий 
костюм?
А  «Хвалько»;
Б  «жених»;
В  «кавалер»;   9
Г  «професор».
12.  Що сталося з  Толиним новим костюмом?
А  Хлопці від заздрощів порвали піджак;
Б  Толя вимастив його в  мазут;   9
В  костюм лежав як новенький, бо хлопець нечасто його вдя-гав;
Г  мама випадково праскою пропалила в   костюмі дірку.
 ІІІ.  ФорМ ування  в МІнь  та  навичок  учн І в 
Робота  над  характеристикою  героя.   ;
Схарактеризуйте  Толю  на  основі  уривків  із  тексту.
«Діставши од мами чергового прочухана  я… не   читав Гоголя 
на  уроках, не  засиджувався до  пізньої ночі при лампі. А   роздобув 
свічку  та  й…  потай  читав…  Читав  отак  кілька  ночей.  (Толя  дуже 
любив книжки, був мрійливим, вразливим, наполегливим.) 
«— Слухай, а   ти взяв би жабу до   рота?   — Пхі, ще  б не  взя -ти!  —  відповів  я  хвалькувато,  хоч,  признатися,  не   був  дуже  впев-нений у   цьому.— Мені це як раз плюнути». (Хвалькуватий, легко-важний.) 
«Другого  дня,  повернувшись  зі  школи,  я   вирішив  прибрати 
в  хаті, щоб мама, зайшовши, побачила і   змитий стіл, і   чистий, аку -ратно розставлений посуд, і   помиту підлогу». (Працьовитий, дуже 
любить і  поважає маму, охайний.) 
«А  ще я  мріяв стати парашутистом. Я  не  раз стрибав у  мріях. 
… — Зараз стрибаю! Вдихнувши якомога більше повітря, міцно за-плющую  очі  та  й   відштовхуюсь  від  даху».  (Мрійливий,  фантазер, 
легковажний і  необережний.) 
Проблемні  запитання.   ;
—  Кого з  героїв раніше вивчених творів за  характером нага-дує Толя? Якими саме рисами?
Очікувані  відповіді 
Яву  і   п авлушу  з   повісті  «Тореадори  з   Васюківки»;   9
Сергія  і   м итька  з  повісті  Я.   Стельмаха  «Химера  лісового  озера,  або митькозавр  із  Юрківки»;   9
Сашка  з   кіноповісті  О.   Довженка  «Зачарована  Десна».   9
Нагадує своєю жагою до   пізнання світу, пригод, авантюр, життєрадісністю, почуттям гумору.
Робота  з  текстом.   ;
визначте  види  опису  і  засоби,  якими  їх  створено.
«Крім  отих  чудернацьких  штанів,  художник  носив 
яскраво -червону сорочку, рогові окуляри, за   якими ховав чіпкі ма-ленькі очі. Рот у  нього теж був невеликий, і   тримав він його так, 
наче  збирався  сказати  літеру  «о»,  та  в   останню  мить  роздумав». 
(Портрет.) 
«Ранньої весни бігали ми до  неї [річки] дивитись, як скресає 
крига. Розлюченою білою чередою сунули крижини, ревіли, нала -зячи одна на  одну, стогнали, ламаючи гострі блискучі роги, а   сонце 
підганяло їх гарячими батогами». (Пейзаж.) 
Інтерактивна  вправа  «Мозковий  штурм».   ;
визначте  пафос  твору.
Довідка
Пафос  твору   —  всі  ті  високі  почуття,  натхнення,  душевне  піднесення,  викликані  пев-ною  подією,  явищем,  ідеєю.  пафос  продиктований  найбільше  внутрішніми  переконан -нями  і  станом  самого  автора.
Очікувані  відповіді 
Гуманістичний;   9
життєствердний;   9
самокритичний.   9
Завдання  учням.   ;
Знайдіть  у   повісті  приклади  гумору,  іронії,  визначте  їхню  роль .
(Гумор:  «Язик  мій,  втративши  пружність,  згорнувся  ганчі -рочкою,  і   жабеня,  мов  шалапутне,  застрибало  по  роті.  З  усіх  сил 
намагаюся  притримати  язиком  жабеня  і  —  ковтаю  його  разом  із 
слиною,  що  наповнила  рот…  Ух!  Очі  мої  лізуть  на   лоба:  я  відчу -ваю,  як  жабеня,  пірнувши  в   живіт,  починає  веселий  свій  танок 
десь аж біля пупа…»  — комічна ситуація, у  яку потрапляє герой. 
Іронія:  «Пишучи  свого  “Тараса…”,  Гоголь  і   не  підозрював,  у   яку 
халепу я  вскочу через нього. …Ох, Гоголь, Гоголь! Микола Васильо-вич!  До   чого  ти  призвів  найпалкішого  свого  шанувальника!  І   тебе 
не  мучить совість, великий письменнику, коли ти бачиш нещасну, 
похилену  постать,  з  опущеною  головою,  з   жалісним  “брехунцем” 
на  худій потилиці?».) 
 ІV.  до М ашнє  завдання 
Підготуватися  до  контрольної  роботи.
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Я думаю, що Толя в   майбутньому…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "А. Дімаров. «Блакитна дитина». Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя повісті, стимули його пов", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід