Є. Дудар. «Лісова казка», «Червона Шапочка».
 
УРОК № 64
Тема.   Є. Дудар. «Лісова казка», «Червона Шапочка».
Мета:  допомогти учням усвідомити ідейно-художні особли-вості  творів  письменника-гумориста;  розвивати  на-вички  виразного  читання,  аналізу  гумористичних 
творів, висловлення своїх суджень щодо прочитано-го,  проведення  аналогій  із  сучасним  життям;  вихо-вувати  почуття  гумору,  прагнення  до  самопізнання 
та самовдосконалення.
Обладнання:  портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації 
до них.
Теорія літератури:   гумор, сатира, засоби комічного.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
ІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
  Вступне слово вчителя.
«Профілактика  совісті»  —  так  називається  одна  зі  збірок  Євге -на  Дударя.  І  справді,  гумористи  й   сатирики  —  як  санітари,  що  нама -гаються  не  дуже  болючими,  хоч  і  дошкульними  засобами  сміху  очис-тити людські душі від скверни-глупоти, лінощів, безвідповідальності,  
нечесності  й  непорядності,  марнославства  та  марнотратства  і  ще  бага-тьох інших вад, які заважають нам жити добре.
Сьогодні ми знову заглибимося в  гумористично-сатиричну стихію 
творів Є. Дударя й   спробуємо отримати для себе якісь не лише навчаль -ні, а  й моральні уроки.
ІІІ.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.   Перевірка домашнього завдання.
Виразне читання, коментування гуморески «Слон і  мухи», вислов -лення своїх міркувань з   приводу проблем твору; визначення гуморис -тичних та сатиричних рис.
2.   Завдання учням.
— Поєднайте художні засоби гуморески з  їх визначенням.
неповоротка,  непристосована,  найсерйоз-ніша
уривчасті речення 
(еліпсис)
не робіть з мухи слона окличне речення
первинне, вторинне, в корені не відповідає 
правді, по-перше, по-друге
епітети
і вважає, що ніякого слона в природі ніко -ли не було і нема
приказка
І  справді.  Слона  вони  не  бачили.  Бо  сим -позіум проходив на його спині
наукові  терміни, 
вжиті  в  іншому 
стилі мовлення
IV.  СПРИЙНЯТТЯ Й  ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1.   Виразне  читання  гуморески  Є.  Дударя  «Лісова  казка  (для  до -рослих)».
2.   Словникова робота.
Колода — обрізаний стовбур дерева;
сургучева  — зроблена із сургучу — спеціальної суміші, яка швид-ко розігрівається й  застигає, використовується на пошті;
трест — об’єднання підприємств, найчастіше обласне;
главк  — вищестояче керівництво;
інвентаризувати  — описувати, готувати для звіту;
паразити  — шкідники лісу;
буклет   —  рекламне  ілюстроване  видання  або  путівник  у   вигляді 
складених аркушів;
депеша  — телеграма;
ліщина — лісовий горіх;
мобілізуватися — зібратися на силі;
розкорчувати  — видаляти пеньки дерев.
3.   Обмін враженнями щодо прочитаного.
4.   Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
— Визначте основні думки твору.
Орієнтовні відповіді
— Висміювання бюрократизму, «паперотворчості»;
— засудження варварського ставлення до природи;
— осуд бездумного керівництва, марнотратства.
5.   Спостереження над текстом.
— Які найпомітніші засоби комічного вжиті у  творі для розкриття 
ідеї? (Гіпербола, еліпсис (уривчасті речення), змішання стилів.)
— Складіть «ієрархічну драбинку» керівництва лісового господар-ства. (Лісгосп  → трест → главк  → міністерство.)
— Прокоментуйте фінал твору. (Деякі чиновники, заваливши одну 
справу, як «непотопляємі» кораблі, випливають знову на керівних по -садах в   іншому місці, не несуть ніякої відповідальності за скоєне.)
6.   Виразне читання гуморески Є. Дударя «Червона Шапочка».
7.   Словникова робота.
Гасло  — лозунг, напис;
балахон  — широкий безформений одяг;
хвацько  — задиркувато, з   викликом;
цвиркнула — плюнула;
шкет — малолітній, слабосилий хлопець (глузливо-лайливе слово);
перегар — несвіжий подих;
очманів  — ледь не втратив свідомість;
стукалки  — взуття-сабо на дерев’яних платформах, модних у   той час;
чао  — привітання по-італійськи;
ша — вигук, заклик мовчати;
маман — мати;
пошамати — (вульгарне) поїсти;
викаблучуючись  — вертячись;
бабки  — гроші;
браконьєр  — той, хто займається незаконним промислом — полю -ванням, риболовлею, вирубкою лісу;
жижки  затрусилися — злякався;
знітившись  — злякавшись, опустивши голову, зніяковівши;
принагідно — між іншим;
побивається — переживає;
чадо — дитина.
8.   Обмін враженнями щодо прочитаного.
9.   Евристична бесіда, спостереження над текстом.
—  Над  чим  сміється  автор?  (Над  звичками,  поведінкою  сучасних 
дівчат, молоді.)
— Кого нагадує Вовк? (Якогось юнака з  мотоциклом, «байкера».)
— Хто ж такі Мисливці? (Це дорослі, які, бачачи неподобства з  бо-ку молодих людей, намагаються їх зупинити, але відступають через на -хабство й  силу останніх.)
— Як ви гадаєте, чи не згущує барви автор, чи не перебільшує?
—  Як  ви  ставитеся  до  поведінки,  дій  матері  Червоної  Шапочки? 
(Мати  подає  поганий  приклад,  даючи  вино,  не  має  впливу  на  дочку, 
очевидно, не помічає або й   потурає її поганим звичкам.)
— Що можна сказати про мову героїні? (Мова бідна, вульгарна, за-смічена зневажливими, лайливими словами, це — сленг.)
10.  Міні-дискусія.
— Чи справді сучасна молодь є  такою, як її зобразив Є. Дудар?
V.   ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
  Завдання учням.
— Поєднайте приклади з  визначенням засобів комічного.
В одному селі жила Червона Шапочка гіпербола
нижня половина її вроди молодіжний сленг
цвиркнула, дихнула перегаром
казковий  зачин, 
форма казки
ша,  маман,  шкет,  пошамати,  бабки,  бабу -шенція
іронія
жижки затрусилися
сполучення різ-норідних понять
був  сміливий  —  почав  задкувати  до  виходу еліпсис
з  набитим  вузликом  на  спині.  І  зникла 
в    лісі
фразеологізм
VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Продовжіть речення.
«Гуморески Є. Дударя справили на мене …»
«Я хотів би (не хотів би) опинитися …»
«Гумор і  сатира, на мою думку …»
VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Навчитися виразно читати, аналізувати й  коментувати гуморески 
Є.  Дударя;  підготуватися  до  бесіди  з  позакласного  читання  («Свято 
гумору»).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Є. Дудар. «Лісова казка», «Червона Шапочка».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід