І. Багряний. «Тигролови». Гуманістична ідея перемоги добра над злом.
 
Урок № 62
Тема.   І.  Багряний.  «Тигролови».   Гуманістична   ідея  перемоги  добра   над   злом.
Мета:  допомогти  учням  усвідомити   гуманістичну, 
оптимістичну   спрямованість   роману,   зацікави­
ти  творчістю   українських  белетристів;  розви ­
вати  навички  роботи  з  текстом   художнього   тво ­
ру,  аналізу   великих  епічних   форм,   визначення  
елементів  сюжету  й композиції;  виховувати  па­
тріотизм,   оптимістичне   світобачення,   вольові  
риси  характеру,  допитливість,   любов   до  книги.
обладнання:   портрет   письменника,   різні  видання  роману,  
ілюстрації  до  нього.
Теорія літератури:   пригодницький   роман,  сюжет,  композиція,  ху­
дожні   образи,   символи,  художні  засоби.
Хід уроку
I.   МоТ ивація навчальної діяльнос Т і школярів
  Вступне слово вчителя.
Роман  І.  Багряного  «Тигролови»,   з   яким  ми  розпочали  зна­
йомство,—  багатоплановий,  багатопроблемний.  Але   передо всім 
це  —  палкий  протест   проти   порушення  елементарних   люд  ських  
прав,  зняття  маски   з  монстра,  ім’я  якого   —  тоталітаризм.   Неда­
ремно   і в еміграції   органи  радянської  держбезпеки  не  полишали  
письменника  в  спокої.  Чим  саме  лякав   радянську  владу   цей   ро­
ман   і чим   приваблював  читачів   усього  світу  —  спробуємо   розібра­
тися  на  сьогоднішньому   уроці.
II.  о голошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
I іі .  ак ТУалізація опорних знань  У чнів
1.   Переказ прочитаних розділів роману «Тигролови», виділення 
ключових епізодів.
2.   Складання «сюжетного ланцюжка».
(Учні,   окрім   елементів   сюжету,  виділяють  позасюжетні  еле ­
менти.)
3.   о бговорення проблемних питань.
—  Чи  можна  ототожнювати  образи  Григорія  Многогрішного 
і самого   автора,   їхні   життєві  долі?  Чому?
—  Як  вам   здається,   змальовані   картини  БАМу,  поїздів­
«драконів»  —  це  художній   прийом,  гіпербола   чи  тогочасна   реаль ­
ність?
—  Наскільки  правдоподібними  й  типовими   здаються  вам   при ­
годи  Григорія  Многогрішного?
і V.  с прийняТТя й засвоєння  У чняМ и навчального  М аТ е -ріалУ
1.   Виразне читання.
(Учні   по  черзі  виразно   читають  розділ  одинадцятий  «На   кіш ­
ку»   і  до  кінця   твору   за   хрестоматією.)
2.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3.   Евристична бесіда.
—  Яке   враження   справив   на  вас  твір?  Чому  саме  таке?   Чи  чи­
тали  ви  щось  подібне   в  українській   літературі?
—  Чому  цей   твір   такий   популярний   за   кордоном,  а  у  нас  його 
мало  знають?
—  Чи  правий  Григорій  Многогрішний,  що  так   вчинив  зі   слід ­
чим   і  його  супутником?  Свою  думку  обґрунтуйте.
4.   Переказування твору підготовленими учнями.
(Учні   переказують  розділи   і  частини,  які  не  ввійшли  до  хрес­
томатії  (найцікавіші  їх   епізоди).)
V.  з акріплення знань,  УМінь Та навичок
  р обота з таблицею.
Заповніть   таблицю  «Значення  твору   І.  Багряного  “Тигроло­ви”».
Пізнавальне Виховне Естетичне
Дізнаємося  про:
—  українців ­
переселенців  на  Далеко­
му  Сході;
—  тайгу;
—  полювання;
—  ГУЛАГ;   БАМ,   поїзди
Виховуємо  в  собі:
—  сміливість;
—  сила  волі;
—  витривалість;
—  загартованість;
—  працьовитість;
—  допитливість;
—  патріотизм
Отримуємо  задоволен ­
ня:
—  від  краси   стосунків  
Григорія  і  Наталки;
—  описів  природи, 
життя  звіроловів,  по­
лювання
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте  речення:   y
«Найбільше   мені  запам’яталося…»
«Я  в  захопленні  від…»
«Мені   захотілося…»
VII.  до М ашнє завдання
Вміти   переказувати  роман   «Тигролови»,   дописати  «сюжетний 
ланцюжок».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "І. Багряний. «Тигролови». Гуманістична ідея перемоги добра над злом.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід