Іван Малкович. «Музика, що пішла», «Із янголом на плечі»
 

Урок № 41

Іван Малкович. «Музика, що пішла», «Із янголом на плечі»

Мета: ознайомити учнів з ідейно-художнім змістом творів Івана Малковича «Музика, що пішла», «Із янголом на плечі»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору, узагальнення

Очікувані результати: учні вміють аналізувати поетичні твори, розуміють ідейний зміст поезій «Музика, що пішла», «Із янголом на плечі», знаходять у них художні засоби.

Теорія літератури: поглиблення знань про баладу.

Обладнання: тексти творів, таблиця «Художні образи балади "Із янголом на плечі”»

Тип уроку: комбінований.

§ І.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Ми знову разом із поетом будемо вирішувати філософські проблеми: життєвий вибір, призначення людини, творче покликання... Питання складні, але колись вони все одно постануть перед вами. Давайте дослухаємося порад особистості досвідченої й мудрої — поета Івана Малковича, який присвятив вирішенню цих питань твір «Музика, що пішла» та баладу «Із янголом на плечі». Ми познайомимося з ними на уроці й спробуємо проаналізувати.

§ ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Фронтальне опитування.

— Сформулюйте тему вірша І. Малковича «Свічечка букви "Ї”».

— Визначте ідею вірша.

— Що вам відомо про спосіб римування вірша?

— Які засоби художньої виразності використовуються в поезії?

3.   Робота зі словником літературознавчих термінів.

4.   Слово вчителя.

Біблійна легенда говорить, що на одному плечі людини сидить янгол, а на другому — чорт. Янгол охороняє, налаштовує людину на добрі вчинки, справи. Чорт робить протилежне: штовхаючи людину на зло, руйнує її життя, наближує загибель. Кого слухати — обираємо ми самі.

ІІІ.    Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1.   Розповідь учителя.

План розповіді вчителя

1)   Вірш «Музика, що пішла». Тема, ідея твору.

Вірш «Музика, що пішла», як і твір «Свічечка букви "Ї”», присвячений проблемі життєвого покликання людини. У ньому розкривається аспект реалізації мистецького хисту особистості.

Музика дуже близька авторові, тому що сам він — скрипаль, знає, що звучання музики залежить від інструмента та натхнення її виконавця.

Темою вірша є шлях ліричного героя в пошуках своєї музики, музи, натхнення. Поет називає музику «босою», подаючи таким чином її узагальнений образ, образ музи-натхненниці. Так слово «музика» наближається до поняття «лірична стихія творчості». Образ ночі символізує невідомість на шляху митця: «піду блукати по світах». Риторичні звертання, питальні речення підкреслюють відповідальність за своє творче покликання: «Як музику пустила босу в таку непевну, звабну ніч?» Вони надають віршеві експресивності.

Довідка.

Експресія — особлива виразність, підкреслена яскравість художньої мови, що досягається використанням відповідної лексики, тропів, стилістичних фігур тощо.

 

Ідеєю вірша є оспівування єдності людини й музики, одвічного прагнення досконалості, властивої митцям. Призначення митця — бути вічним мандрівником, шукачем незримої ліричної сутності.

Поезія написана ямбом, римування — перехресне.

2)   Художні засоби поезії.

Метафори: вона [музика] плелася в коси, скрипка відвернулась пріч, сивина спадає з пліч, вітер завиває.

Епітети: музика боса, непевна звабна ніч, розхристані сліди.

Повтори: ...в таку непевну, звабну ніч.

Риторичні питання: Чом, скрипко, відвернулась пріч? Як музику пустила босу в таку непевну, звабну ніч?

Прийом умовчання.

Довідка.

Умовчання — такий мовний прийом, коли висловлена автором чи персонажем твору думка обривається з розрахунком на здогад читача про недоговорене.

 

3)   Балада «Із янголом на плечі». Тема, ідея, жанр твору.

Цей твір дав назву однойменній збірці І. Малковича «Із янголом на плечі». Вона була видана 1997 року. Поезія має підзаголовок «Старосвітська балада». Тема: зображення пошуків сенсу життя та свого призначення ліричним героєм, якого янгол на плечі намагається вберегти від зла, жорстокості, від Ірода. У творі відбилися роздуми автора про те, якою повинна бути людина.

Біблійна легенда стверджує, що людину супроводжують у житті янгол-охоронець та чорт, що підбиває на дурні справи. Хтось може подумати, що від людини нічого не залежить. Однак це не так: саме людина вибирає кого слухати, отже, як їй чинити, як будувати власне життя.

Пройти життєвий шлях можна по-різному: обираючи тернисті стежки або пряму дорогу. Ліричний герой поезії І. Малковича «Із янголом на плечі» обрав важкий шлях. Це пошук свого призначення, долання перешкод на шляху до пізнання самого себе та сенсу життя. Пройти цей шлях людина повинна сама (бреде самотньо). Подорожній виснажений, навіть янгол «ледь живий» від утоми, а людині — ще важче.

а він йде і йде, хоча
вже й не дихає свіча,
лиш вуста дрижать гарячі:
янголе, не впадь з плеча.

Ідея вірша полягає в тому, що кожна людина має обрати правильний шлях — утримати свого янгола-охоронця на плечі.

4)   Художні засоби твору.

Порівняння: йде лелійно, як дитя.

Довідка.

Лілея — символ чистоти.

Епітети: вуста гарячі, вітер вировий, сірий маятник життя, Ірод моровий.

Метафори: виє Ірод, маятник бухка, вуста дрижать, не дихає свіча.

Образ-символ: янгол.

Вірш має жанрові ознаки балади.

2.   Виразне читання учнем вірша «Музика, що пішла».

3.   Аналіз вірша. Бесіда.

— Визначте зміст поняття «музика» у вірші.

— Поясніть, що мав на увазі автор поезії, зазначаючи: «Коли вона [музика] плелася в коси».

— З якою метою, на ваш погляд, ліричний герой поезії вирушає в подорож світом?

— Для чого герой вирішує піти на пошуки музики?

— Навіщо він перед тим як залишити домівку бере із собою окраєць землі.

— Розкрийте зміст образу ночі.

— Визначте тему, головну думку вірша.

— Знайдіть у вірші приклади художніх засобів.

— Прокоментуйте рядки «Як музику пустила босу / в таку непевну, звабну ніч?»

— Чи є цей вірш актуальним лише для музикантів?

— Що І. Малкович намагався донести до читача?

4.   Виразне читання учнем балади Івана Малковича «Із янголом на плечі».

5.   Аналіз балади. Бесіда.

— На кого в баладі «Із янголом на плечі» поет покладає відповідальність за те, як пройдено життєвий шлях?

— Хто йому допомагає на цьому шляху, кого потрібно боятися?

— Які два життєвих шляхи може обрати людина?

— Який шлях обрав ліричний герой?

— Доведіть, що він не з легких.

— Що хоче сказати нам автор твору?

— У чому актуальність балади?

6.   Робота з таблицею «Художні образи балади "Із янголом на плечі”».

Розглянемо таблицю. Чи згодні ви з трактовкою символів? Додайте власні міркування. Використовуйте для підтвердження своєї позиції цитати з тексту.

Художні образи балади «Із янголом на плечі»

Життєвий шлях людини ( узагальнений образ «хтось»), яка виконує своє життєве призначення

Різновиди образів

Перешкоди 
на шляху

Значення символу

Образ-символ

Край світу

Беззахисність, самотність, страх людини перед невідомим

Образ-символ

Ніч

Безпросвітність існування людини

Звуковий образ

Вітер

Руйнівна стихія

Образ-персонаж, що набув значення символу

Ірод

Біблійний образ (знищував малят)

Образ-символ

Маятник життя

Швидкоплинність життя, яке закінчується

 

7.   Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— За яких умов людина виконає своє призначення?

8.   Літературно-вибірковий диктант.

Запишіть лише ті слова та словосполучення, які відповідають діям, що, згідно з думкою І. Малковича, приведуть людину до мети.

Піднятися над смертю, піднятися над іншими, вирішити всі матеріальні проблеми, духовно вирости, збудувати великий будинок, залишити по собі добру пам’ять, сформувати світогляд, реалізувати своє покликання, зробити кар’єру, наповнити життя духовним змістом, заповнити будинок коштовними речами, завоювати прихильність багатьох.

9.   Проблемні питання та завдання.

— Які словосполучення-твердження здалися вам спірними? Чому? Обґрунтуйте свою позицію.

— Сформулюйте головну думку вірша.

10. Проблемно-дослідницька робота.

Доведіть, що твір І. Малковича «Із янголом на плечі» — балада.

Орієнтовна відповідь

Балада — ліро-епічний твір із драматично напруженим сюжетом (герой змушений долати перешкоди, пов’язані з руйнівними силами та небезпекою для життя). Баладі властива невелика кількість персонажів (хтось, Ірод та янгол), підкреслена узагальненість (хтось (ліричний герой), край світу), відсутність деталізації (йде в невороття), стислість у викладі матеріалу (п’ять строф), магічна музичність (використання засобів поетичної фонетики — повторення звуків «в», «р» — алітерація). Балада пов’язана з біблійною легендою (легенда зі Старого Заповіту).

§ ІV.  Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

1.   Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— Що об’єднує всі три вірші Івана Малковича?

2.   Обмін враженнями про вивчені твори.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Вивчити напам’ять вірш «Із янголом на плечі».

§ VІ.  Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Чи розмірковували ви колись про сенс життя?

— Чи змусили вас замислитися про сенс життя вірші Малковича?

— Який із віршів справив на вас найбільше враження?

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Іван Малкович. «Музика, що пішла», «Із янголом на плечі»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід