Контрольна робота № 3. «Творчість Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, поетів-романтиків»
 
Урок № 37
Контрольна робота № 3. «Творчість Г. Квітки-Основ’яненка, 
М. Гоголя, поетів-романтиків»
Мета: узагальнити знання учнів із вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок із ме-тою контролю корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу
Очікувані результати: учні вміють користуватися набутими знаннями; обґрунтовують власні думки; пишуть зв’язне висловлювання на запропоновану тему.
Теорія літератури: літературний напрям, сентименталізм, реалізм, повість, фантастика, сатира, іронія, романс, романтизм.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Вступне слово вчителя.
На цьому уроці в кожного з вас є можливість продемонструвати рівень володіння теоре-тичним матеріалом із теми «Творчість Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, поетів-романтиків», уміння застосовувати знання на практиці. Успіхів вам!
ІІ. Основний зміст роботи
1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
2. Виконання учнями тестових завдань.
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Г. Квітка-Основ’яненко повістю «Маруся» започаткував такий новий метод в українській літературі
А романтизм
Б сентименталізм
В реалізм
Г модернізм
2. Першим епізодом твору «Конотопська відьма» у поданій послідовності є
А сватання до Олени Хорунжівни
Б рахування сотні
В одруження Забрьохи із Солохою
Г викриття відьми
3. Рядки
Ген там, на могилі, хрест Божий стоїть.
Під ним рано й вечір матуся квилить:
«О, Боже мій милий! що я наробила!
Дочку, як схотіла, із світа згубила».
взято з твору
А В. Забіли «Соловей»
Б М. Костомарова «Соловейко»
В М. Петренка «Небо»
Г Є. Гребінки «Українська мелодія»
4. Які альманахи видаються у 20-х — 50-х рр. ХІХ ст. в Харкові?
5. Дайте тлумачення поняття «романс».
6. Продовжте речення.
У повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» змальовано епоху...
Достатній рівень 
(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
7. Виконайте одне із завдань.
А Охарактеризуйте образ Пістряка — писаря з повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотоп-ська відьма».
Б Назвіть причини, які зумовили появу романтизму в українській літературі.
В Поясніть, чому М. Гоголь розглядає зв’язок із «нечистою силою» як метафору злодіян-ня (за оповіданням М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала»).
Високий рівень
(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)
8. Напишіть міні-твір на одну з тем.
А «Ніжний, щемливий, хвилюючий український романс...» (на основі вивченого матеріалу).
Б «Сміхова стихія повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма».
Відповіді: 1 Б, 2 Б, 3 Г.
V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Індивідуальні завдання.
На уроці № 38 вивчатиметься життєвий та творчий шлях Т. Шевченка. Учні об’єднані у творчі групи, кожна з яких виконує своє завдання.
«Бібліографи» — підготувати огляд літератури про життєвий та творчий шлях Т. Шевченка. 
«Біографи» — підготувати розповідь-повідомлення про життєвий та творчий шлях Т. Шевченка, знайти цікаві факти із життя Кобзаря та легенди про нього.
«Літературні критики» — відшукати у творчій спадщині поета твори автобіографічного характеру, проаналізувати їх.
«Шевченкознавці» — підготувати вікторину про Т. Шевченка, його творчість.
2. Творче завдання.
Скласти кросворд до теми (за бажанням).
VІ. Підсумок уроку
Заключна бесіда.
— Чи задоволені ви якістю виконання своєї роботи?
— Які завдання вам видалися найважчими?
— Чи виникла потреба повторити якийсь матеріал ще раз?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 3. «Творчість Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, поетів-романтиків»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід