Контрольна робота № 3. Творчість «Григіра Тютюнника, Олекси Стороженка, Богдана Лепкого»
 
Урок № 36
Контрольна робота № 3. Творчість «Григіра Тютюнника, Олекси Стороженка, 
Богдана Лепкого»
Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю й корекції; розвивати логічне та образне мислення, пам’ять, уміння висловлювати й аргументувати власні думки
Очікувані результати: учні знають матеріал опрацьованих тем, уміють характеризувати героїв, ідейно-художні особливості вивчених творів, висловлювати власні судження та обґрунто-вувати їх.
Теорія літератури: художня деталь, гумор, сатира, засоби гумористичного зображення.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
І. Мотивація  навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Вступне слово вчителя.
Що таке щастя? На це непросте питання намагаються відповісти багато письменників різ-них епох і народів. Одні, як Климко, намагаються всіма силами допомогти іншим, відчувають свою відповідальність за долю близьких та друзів, і цим щасливі. Інші, як Павло чи господарі Мишки, щастя бачать у задоволенні своїх потреб, стяганням багатства за рахунок інших, навіть якщо це завдає комусь лиха. Про це ви поміркуєте на сьогоднішній контрольній роботі.
ІІ. Основний зміст роботи
1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
ІІ. Основний зміст роботи
2. Виконання учнями контрольної роботи.
ВАРІАНТ І
І–ІІ рівні
(Кожна правильно встановлена відповідність — 0,5 бала.)
1. Установіть відповідність між портретами, портретними характеристиками та героями по-вісті Гр. Тютюнника «Климко».
1 «…Йшов босий, у куцих штанчатах, старій матросці, що була колись голу-бою, а тепер стала сіра, та ще в …діжурці. Тій діжурці… було "сто літ”, і не рвалася вона лише тому, що зашкарубла від давньої мазути».
2 «Він ішов помалу, як гайворон. …Добре бачив крізь солому неголене змо-ршкувате обличчя, товсту обвислу нижню губу і високо підняте плече з ка-рабіном на реміняці. Він був уже підтоптаний… і, певне, йшов до скирти, щоб набрати соломи під своє утле тіло».
3 «Маленьке-маленьке личко, біле, аж крейдяне, і щільно заплющені повіки, що здригалися від сонця, а губенята, не червоні, а синюваті, ожинові, нев-пинно ворушились, наче шукали щось».
4 «…Сидів просто на землі, обгорнувши ноги старою сукняною ковдрою. На скронях йому густо висіялася кучерява розсадка сивини, а лице все було в зморшках. І в кожній зморшці… чаїлась добра лагідна усмішка». А Оля
Б дядько з базару
В чех-солдат
Г Климко
Д швець


2. Установіть відповідність між прикладами художніх засобів та прийомів, використаних О. Стороженком в оповіданні «Скарб», та їх визначенням.
1 «Така з неї добра і покірна жінка; а як дійде діло до її Павлуся, то як скажена стане…
…Пика широка та одутловата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки»
2 «Пообідає і знов куня; коли зимою, то знов у просо, а коли літом, то вийде в садок, ляже під грушею, а часом, глянувши угору, трошки й ро-зсердиться: "Бісові груші,— пробубонить,— які спілі, і над самісінькою головою висять, а ні одна ж то не впаде у рот”»
3 Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться; глита, як той пуцвіринок; га-лас підійме, буцім з його чортяка лика дере; останеться мов сліпий без поводиря; їсть, аж за ушима лящить
4 «Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати: і годує його, і голову йо-му змиє, і розчеше, і роздягає, і стеле, так йому у вічі й дивиться, думку його відгадує, бо Павлусь за ввесь день і пари з рота не пустить; хоч би часом чого і схотів, вже не попросить; якось йому й слово важко вимо-вити» А гіпербола (перебіль-шення)
Б фразеологі-чні порів-няння
В комічне (гумор)
Г метаморфо-за
Д протистав-лення (ан-титеза, ан-тоніми)

3. Установіть відповідність між художніми особливостями, елементами твору Б. Лепкого «Мишка» та їх визначенням.
1 Засудження людей, які наживаються на людському горі, байдужі до чужої біди
2 Жила Мишка з мишенятами в господаря — ходила зустрічатися з місь-кими подругами — розповідала їм про господаря й господиню, яку ко-ристь вони мають з війни; вражена бездушністю й брехливістю хазяйки — вирішує помститися й згризає сховані гроші
3 Історія про Мишку, яка помстилася людям за їхню жадібність і бездуш-ність
4 «Господар, кахикаючи й постогнуючи, бо був товстий, як годований ка-бан, поліз під ліжко. Добув ящик, відчинив і … очі йому пішли в стовп, брови підлізли вгору, волосся дубом стало.
— Погризли, погризли, погризли!» А тема
Б ідея, голо-вна думка
В жанр
Г сюжет (зміст)
Д кульміна-ція


ІІІ рівень
(Правильна відповідь — 2 бали.)
4. Виконайте завдання або дайте розгорнуту відповідь на питання.
А Схарактеризуйте образ Климка з однойменної повісті Гр. Тютюнника, застосувавши інтерактивний метод «Сонечко» (або «Гронування»).
Б Чи актуальний твір «Мишка» Б. Лепкого в наш час? Відповідь обґрунтуйте.
ІV рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)
5. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть твір-мініатюру «Щастя людське — у чому воно?» (за прочитаними творами та власними спостереженнями).
Б Продовжте історію Климка, уявивши, що він не загинув.
Відповіді: 1 — 1 Г, 2 В, 3 А, 4 Д; 2 — 1 Д, 2 В, 3 Б, 4 А; 3 — 1 Б, 2 Г, 3 А, 4 Д.
ВАРІАНТ ІІ
І–ІІ рівні
(Кожна правильно встановлена відповідність — 0,5 бала.)
1. Установіть відповідність між назвами речей та героями повісті Гр. Тютюнника «Климко», яким раніше належали ці речі.
1 «…Не рвалася вона лише тому, що зашкарубла від давньої мазути. Не брали її ні дощ, ні сніг, ані сонце. Пахла діжурка паровозом. Уночі вона нахолоняла, а вдень аж димувала на сонці, пахла ще дужче і пекла плечі та спину».
2 «…Пакунок із вицвілої плащ-палатки в рудих та зелених плямах… У ньому лежала пачка сухих — вони торохтіли — зеленуватих галет у прозорому лопотючому папері і кругла чорна коробочка солі — може, зо жменю».
3 Вона стояла … притуливши до себе … трояндову, мов сто троянд, сук-ню.
4 Ти …йди, сідай коло мене. Та хустку оту заховай, бо цвіте на весь базар. А дівчинка-біженка
Б вчителька
В дядько Кирил
Г швець
Д чех-солдат

2. Установіть відповідність між виділеними у фрагментах із казки Б. Лепкого «Мишка» при-кладами художніх засобів та їх визначенням.
1 «Була собі мишка. Така, як і другі: сіренька, маленька, кінчасті вушка, до-вгий, гладкий хвостик»
2 «Там не боялася нікого. Ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жан-дар, ні круторогого вола, що лежав біля стайні, мов гора, і ремигав, ні гос-подині, що на ціле село торохкотіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею — нікого!»
3 «— Мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав… Тепер ми самі не маємо, що пити. Спитайте в наших сусідів. Може, продадуть; вони на гроші ласі й рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б»
4 «Перше побачили великі черевики на деревляних підошвах, а там обшар-пана спідниця, а вище полатана сорочка, а вище обличчя, худе, худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні, заплакані очі». А портрет
Б метафора
В означен-ня, епіте-ти
Г фразео-логізми
Д порів-няння

3. Установіть відповідність між елементами сюжету й композиції твору О. Стороженка «Скарб» та їх визначенням.
1 «Послав же їм Господь на втіху одного тільки синка — Павлусем звали. Та вже і шанували, і пестували вони того одиначка!»
2 «Був собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх до-волі: і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора із садочком і левадою. Послав же їм Господь на втіху одного тільки синка — Павлусем звали. Та вже і шанували, і пестували вони того одиначка!»
3 «Підійшовши тихенько до Павлусевої хати, розмахали хорта та й шпур-нули у вікно, а він як бебехнеться об поміст, так і брязнув, і задзвенів, і, як жар, по всій хаті розсипався дукатами!
— Тривай, не руш! — закричали парубки,— се наш скарб, се наші гроші…
— Брехня! — каже Павлусь,— се мій скарб, се мені Бог у вікно вкинув! А що? Я ж вам казав — не вірили?»
4 «Щаслива нитка до смерті не вірвалася Павлусеві… І віку йому таки протяг Господь: до білого волосся доспався. Спав, спав, аж поки навіки не заснув». А кульміна-ція
Б експозиція
В розв’язка
Г зав’язка
Д розвиток дії

ІІІ рівень
(Правильна відповідь — 2 бали.)
4. Виконайте завдання або дайте розгорнуту відповідь на питання.
А Схарактеризуйте образ Мишки з однойменної казки Б. Лепкого, застосувавши інтерак-тивний метод «Сонечко» (або «Гронування»).
Б Чи є актуальним у наш час твір «Скарб» О. Стороженка? Відповідь обґрунтуйте.
ІV рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)
5. Виконайте одне із завдань.
А Висловіть судження про те, чи актуальними є для сучасної людини самопожертва, до-бро для інших собі на шкоду. Відповіді проілюструйте прикладами з вивчених творів та власних спостережень.
Б Складіть новий маршрут Мишки й запишіть її спостереження над людьми та їхніми вчинками.
Відповіді: 1 — 1 В, 2 Д, 3 Б, 4 А ; 2 — 1 В, 2 Д, 3 Г, 4 А; 3 — 1 Г, 2 Б, 3 А, 4 В.
ІІІ. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Найскладнішим для мене сьогодні було…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 3. Творчість «Григіра Тютюнника, Олекси Стороженка, Богдана Лепкого»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід