Контрольна робота № 3. «Творчість Лесі Українки, В. Сосюри, Б. Олійника»
 

Урок № 37

Контрольна робота № 3. «Творчість Лесі Українки, В. Сосюри, Б. Олійника»

Мета: перевірити знання, уміння та навички учнів із вивчених тем із метою подальшої корекції; розвивати здатність зосереджувати увагу

Очікувані результати: учні демонструють знання, уміння та навички, набуті під час вивчення тем «Творчість Лесі Українки, В. Сосюри, Б. Олійника».

Теорія літератури: філософська, громадянська та інтимна лірика, художній образ, художні засоби, віршові розміри.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

§ I.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Сьогодні на уроці у вас є можливість продемонструвати знання творчості Лесі Українки, В. Сосюри, Б. Олійника. Успіху вам!

§ ІІ.  Основний зміст роботи

1.   Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2.   Виконання учнями тестових завдань.

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1.   Герой поеми «Давня казка» Лесі Українки не відчував ні голоду, ні холоду, бо отримував допомогу

А   від Господа

Б   простого люду

В   кобзарів

Г   князя

2.   Взірцем інтимної лірики є вірш

А   «Хотіла б я піснею стати...» Лесі Українки

Б   «Васильки» В. Сосюри

В   «Вибір» Б. Олійника

Г   «Ринг» Б. Олійника

3.   Слова «Він усе життя виліплював образ ліричного героя, закоханого в землю, в кольори осені і неба, з чутливою душею» Андрій Малишко сказав

А   про Т. Шевченка

Б   В. Сосюру

В   І. Франка

Г   Б. Олійника

4.   Установіть відповідність між назвами віршових розмірів та їх тлумаченням.

1    хорей

2    дактиль

3    амфібрахій

4    пірихій

А   стопа з двох коротких складів

Б    трискладова стопа з наголосом на другому складі

В   двоскладова стопа з наголосом на першому складі

Г    трискладова стопа з наголосом на першому складі

Д   трискладова стопа з наголосом на третьому складі

 

5.   Продовжте речення.

Патріотична лірика — це...

6.   Головна проблема вірша Б. Олійника «Вибір» — ...

Достатній рівень

(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

7.   Визначте віршовий розмір поетичної строфи.

Тане хмарка кучерява
в небі голубім.
Мліє день, і мліють трави
в лузі запашнім.

(В. Сосюра)

Високий рівень

(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

8.   Виконайте одне із завдань.

А   Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем.

  Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини в поемі Лесі Українки «Давня казка».

  «Васильки» В. Сосюри — взірець інтимної лірики.

Б   Поміркуйте на одну з тем.

  «Я вважаю, що поезія відіграє велику роль у вихованні людяності».

  «Поети мають більш уважне око».

Відповіді: 1 А, 2 Б, 3 Б; 4 — 1 В, 2 Г, 3 Б, 4 А.

§ ІІІ.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

Повторити інформацію про засоби художньої виразності.

2.   Індивідуальне завдання.

Підготувати виразне читання вірша В. Підпалого «Тиха елегія».

§ ІV.  Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Яке завдання було для вас найскладнішим?

— Яке — найлегшим?

— Дайте оцінку свого рівня знань.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 3. «Творчість Лесі Українки, В. Сосюри, Б. Олійника»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід