Контрольна робота № 4. «Творчість Т. Шевченка (частина І)»
 
Урок № 47
Контрольна робота № 4. «Творчість Т. Шевченка (частина І)»
Мета: узагальнити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень знань, умінь та навичок із ме-тою контролю й корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислен-ня, навички раціонального використання навчального часу
Очікувані результати: учні вміють користуватися набутими знаннями; обґрунтовують власні думки; пишуть зв’язне висловлювання на запропоновану тему.
Теорія літератури: гротеск, сарказм, містерія, сатира, інвектива, лірика, ліро-епос, контраст.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Вступне слово вчителя.
На цьому уроці в кожного з вас є можливість продемонструвати рівень володіння теоре-тичним матеріалом із теми «Творчість Т. Шевченка», уміння застосовувати знання на практиці. Успіхів вам!
ІІ. Основний зміст роботи
1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
2. Виконання учнями тестових завдань.
ВАРІАНТ І
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Образ Прометея символізує силу й нескореність народу у творі Т. Шевченка
А «Сон» («У всякого своя доля...»)
Б «Кавказ»
В «До Основ’яненка»
Г «Великий льох»
2. Слова «Він був сином мужика — і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком — і став велетнем у царстві культури. Він був самоуком — і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим» сказав про Т. Шевченка
А Є. Маланюк
Б П. Куліш
В І. Франко
Г Є. Сверстюк
3. Рядки «Мов кошеня, такий чудний. Я аж засміявся» взято з поезії
А «Сон» («У всякого своя доля...»)
Б «Чигрине, Чигрине...»
В «Причинна»
Г «До Основ’яненка»
4. Дайте тлумачення поняття «містерія».
5. Визначте джерела створення поеми «Гайдамаки».
6. Продовжте речення.
Тема поеми «Сон»...
Достатній рівень 
(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
7. Виконайте одне із завдань.
А Назвіть твір, у якому для зображення кріпосницької дійсності Т. Шевченко використо-вує прийом сну. Визначте функцію цього прийому в поемі.
Б Схарактеризуйте творчість Т. Шевченка періоду «трьох літ».
В Розкрийте значення символічних образів поеми «Великий льох».
Високий рівень
(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)
8. Виконайте ідейно-художній аналіз одного з віршів Т. Шевченка періоду ранньої творчос-ті.
Відповіді: 1 Б, 2 В, 3 А.
ВАРІАНТ ІІ
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. За жанром твір Т. Шевченка «Великий льох» — це
А поема-сповідь
Б бурлескно-травестійна поема
В поема-містерія
Г сатирична поема
2. Тарас Шевченко звертається до пам’яті свого загиблого друга Якова де Бальмена, який склав голову «не за Україну, а за її ката», у творі
А «Сон»
Б «Гайдамаки»
В «І мертвим, і живим...»
Г «Кавказ»
3. Рядки
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
й свого не цурайтесь
узято з твору
А «Гайдамаки»
Б «Кавказ»
В «Великий льох»
Г «І мертвим, і живим, і ненарожденим...»
4. Дайте визначення поняття «сарказм».
5. Сформулюйте тему поезії «До Основ’яненка».
6. Продовжіть речення.
Шевченкові слова «Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде!» звернені до...
Достатній рівень 
(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
7. Виконайте одне із завдань.
А Розкажіть про історичну основу поеми «Гайдамаки».
Б Поясніть значення вислову «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь».
В З’ясуйте, що спонукало Т. Шевченка написати послання «І мертвим, і живим...» Кому воно адресоване?
Високий рівень
(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)
8. Виконайте ідейно-художній аналіз одного з віршів Т. Шевченка періоду «трьох літ».
Відповіді: 1 В, 2 Г, 3 Г.
V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
Підготуватися до уроку позакласного читання. Прочитати повість Т. Шевченка «Худож-ник», заповнити «Щоденник подвійних нотаток».
2. Індивідуальні завдання.
Підготувати повідомлення про повість Т. Шевченка «Художник».
3. Творче завдання.
Скласти кросворд до теми «Повість Т. Шевченка "Художник”».
VІ. Підсумок уроку 
Заключна бесіда.
— Чи задоволені ви якістю виконання своєї роботи?
— Які завдання видалися вам найважчими?
— Чи виникла потреба повторити матеріал ще раз?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 4. «Творчість Т. Шевченка (частина І)»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід