Контрольна робота № 5. « Творчість В. Симоненка, А. Малишка, А. Дімарова».
 
Урок  №   58 
Тема.  Контрольна  робота  №  5.   « Творчість  В.  Симоненка,  А.  Малишка,  А.  Дімарова».
  Мета:  виявити  рівень  знань,  умінь  та  навичок  учнів  з  метою  контролю  та  корекції; 
розвивати  навички  аналізування  художніх  творів,  пам’ять,  образне  та  логічне 
мислення, вміння висловлювати та доводити власну думку, проводити паралелі 
із  життям;  виховувати  кращі  риси  характеру.
 Очікувані  результати:  учні  знають  зміст  вивчених  творів,  уміють  їх  аналізувати,  висловлюють 
з  приводу  прочитаного  власну  думку,  проводять  паралелі  із  життям.
 Теорія  літератури:   ліричний  вірш,  ліричний  герой;  образи;  художні  засоби.
  Обладнання:   тестові  завдання  у  двох  варіантах.
  Тип  уроку:   контроль  і   корекція  знань,  умінь  та  навичок.
Хід  уроку 
  I.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Сьогодні  у  вас  є  можливість  висловитися  про  твори,  що  їх 
об’єднує одна з   найважливіших засад людства  — любов до  матері, 
до  Батьківщини, творів, у  яких звучить гуманістичний пафос, жит -тєстверджуюче першоджерело.
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи.
Інструктаж  щодо  виконання  тестових  завдань.   ;
Виконання  учнями  контрольної  роботи.   ;
варіант  І
І–ІІ  рівні 
(Кожна правильна відповідь   — 1  бал.) 
1.   Кого в  українській літературі називають «лицарем на  білому 
коні»?
А  Т.  Шевченка;
Б  А.  Малишка;
В  А.  Дімарова;
Г  В.  Симоненка.   9
2.   Який із творів А.  Малишка не  є народною піснею?
А  «Стежина»;
Б  «В  завійну ніч…»;   9
В  «Пісня про рушник»;
Г  «Вогник».
3.   Образ стежини в  однойменному вірші А.  Малишка  — це сим-вол:
А  дороги до   рідного дому;   9
Б  дороги в  далекі світи;
В  шляху пізнання;
Г  життєвого вибору.
4.   На якій основі побудовано твір А.   Дімарова «Блакитна дити -на»? (Автобіографічній.) 
5.   Утворіть логічні пари, поєднавши назви творів з  прізвищами 
митців, що їх написали.
«Перехожий»   А.  Малишко
«Блакитна дитина»   В.  Симоненко
«Стежина»  А.  Дімаров 
6.   Продовжіть речення. 
Ліричний герой  — це…
ІІІ  рівень 
(Кожна правильна відповідь   — 1,5  бала.) 
7.   Зробіть короткий ідейно-художній аналіз вірша В.   Симоненка 
«Гей, нові Колумби й   Магеллани».
8.   Виділіть і   коротко перекажіть найцікавішу пригоду Толі, го -ловного героя повісті А.   Дімарова «Блакитна дитина». Аргу-ментуйте свій вибір.
ІV  рівень 
(Правильна, змістовна, цікава відповідь   — 3  бали.) 
9.   Виконайте одне із завдань.
А   Висловіть судження про необхідність активної життєвої по -зиції та максимальної самореалізації (за   вивченими твора-ми та власними спостереженнями).
Б  Напишіть  власне  закінчення  розділу  повісті  А.   Дімарова 
«Блакитна  дитина»  «Самостійний  твір»,  зазначивши,  як 
розгорталися події після повернення мами; як, на   ваш по-гляд,  брати  залагодили  ситуацію  з   прибиранням  у   домі 
і  розбитим посудом.
варіант  ІІ 
І–ІІ  рівні 
(Кожна правильна відповідь   — 1  бал.) 
1.   У вірші В.  Симоненка «Лебеді материнства» лебеді символізу -ють:
А  гордість, гідність;
Б  мрію, політ фантазії;
В  вірність, любов;   9
Г  красу, недоторканість.
2.   Заклик відкривати «духовні острови» звучить у   вірші В.  Си-моненка:
А  «Лебеді материнства»;
Б  «Гей, нові Колумби й   Магеллани»;   9
В  «Перехожий»;
Г  «Ти знаєш, що ти   — людина?».
3.   Як  головний  герой  повісті  А.   Дімарова  «Блакитна  дитина» 
ставився до   себе і   своїх пригод?
А  З каяттям;
Б  із сумом;
В  байдуже;
Г  з іронією.   9
4.   Який вірш А.   Малишка став народною піснею, що її знають 
та  співають  у   багатьох  країнах  світу?  (Пісня  про  рушник.) 
5.   Утворіть логічні пари, поєднавши назви творів з  прізвищами 
митців, що їх написали.
«Блакитна дитина»   А.  Малишко
«Ти знає, що ти   — людина?»  А.  Дімаров
«В  завійну ніч з  незвіданих доріг…»  В.  Симоненко
6.   Продовжіть речення.
Проблема  індивідуальності  й  натовпу  розкривається  у  вірші 
В.  Симоненка…
ІІІ  рівень 
(Кожна правильна відповідь   — 1,5  бала.) 
7.   Зробіть короткий ідейно-художній аналіз вірша В.   Симоненка 
«Перехожий».
8.   Схарактеризуйте образ Толі, головного героя повісті А.  Діма-рова «Блакитна дитина».
ІV  рівень 
(Правильна, змістовна, цікава відповідь   — 3  бали.) 
9.   Виконайте одне із завдань.
А  Висловіть  судження  про  необхідність  любові  до  Батьків -щини,  до  рідних  та  близьких,  розвитку  почуття  власної 
гідності  (за   прочитаними  творами  та  власними  спостере-женнями).
Б  Напишіть  власне  закінчення  розділу  повісті  А.   Дімарова 
«Блакитна дитина» «Новий костюм» (як розгорталися події 
після повернення Толі додому в   зіпсованому костюмі; як, 
на  ваш погляд, хлопець зміг залагодити ситуацію).
 ІІІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Вважаю, що контрольну роботу я  написав (написала)…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 5. « Творчість В. Симоненка, А. Малишка, А. Дімарова».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід