Контрольна робота № 6. «творчість В. Голобо-родька, Л. Кисельова. Література рідного краю. узагальнення вивченого матеріалу».
 
Урок  №   67 
Тема.  Контрольна  робота  №  6. «творчість  В.  Голобо-родька,  Л.  Кисельова.  Література  рідного  краю. 
узагальнення  вивченого  матеріалу».
  Мета:  з метою контролю та корекції виявити рівень знань, умінь та навичок, здобутих 
учнями  протягом  навчального  року;  розвивати  образне  та  логічне  мислення, 
пам’ять,  уміння  аналізувати  ліричні  та  епічні  твори,  характеризувати  героїв, 
висловлювати  власні  міркування  щодо  прочитаного,  здатність  співвідносити 
проблеми  літературного  твору  із  сучасним  життям;  виховувати  кращі  риси  ха -рактеру,  естетичний  смак.
 Очікувані  результати:  учні  знають  зміст  вивчених  творів,  уміють  їх  аналізувати,  висловлювати 
власні  думки  щодо  порушених  проблем,  проводити  паралелі  із  сучасним  жит -тям;  розуміють  естетичну  цінність  художніх  творів.
 Теорія  літератури:     ліричний  герой;  вільний  вірш.
  Обладнання:   тестові  завдання  у  двох  варіантах.
  Тип  уроку:   контроль  і   корекція  знань,  умінь  та  навичок.
Хід  уроку 
  І.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Ви  вже  маєте  досить  солідний  читацький  досвід.  З   великих 
прозових творів умієте виділяти ключові епізоди, коментувати їх, 
можете  оцінити  ідейно-художню  вартісніть  ліричних  поезій,  обі-знані щодо різних систем віршування, художніх засобів виразності, 
навчилися розуміти красу художнього слова. Вважаю, що зможете 
якнайкраще  продемонструвати  ці  знання  та  вміння  під  час  напи -сання контрольної роботи.
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи 
Інструктаж  щодо  виконання  тестових  завдань.   ;
Виконання  учнями  контрольної  роботи.   ;
варіант  І 
І–ІІ  рівні 
(Кожна правильна відповідь   — 1  бал.) 
1.   У вірші В.  Голобородька «Ми йдемо» утверджується:
А  краса й   сила природи;
Б  краса й   незламність народного духу;   9
В  краса особистих людських почуттів;
Г  сила й  краса мистецтва.
 
2.   Лелека за В.  Голобородьком, не  є символом:
А  незламності людського духу;   9
Б  народження нового життя;
В  добробуту, сімейного щастя;
Г  провісника майбутнього врожаю.
3.   Образ української Мадонни  Л.  Кисельов виводить у  вірші:
А  «Стати  б хоч на  менти лічені…»;
Б  «Катерина»;   9
В  «Земля така гаряча…»;
Г  «Додому».
4.   У  рядку  «А   хмара  плете  і   плете  зелене  волосся  дощу»  вико-ристано такий художній засіб:
А  порівняння;
Б  епітет;
В  гіперболу;
Г  метафору.   9
5.   Продовжіть речення.
Вільним віршем писав…
6.   Назвіть два-три твори письменників рідного краю.
ІІІ  рівень 
(Кожна правильна відповідь   — 1,5  бала.) 
7.   Змалюйте збірний образ українців за  поезіями В. Голобородька.
8.   Зробіть короткий ідейно-художній аналіз вірша Л.   Кисельова 
«Стати  б хоч на  менти лічені…». 
ІV  рівень 
(Правильна, змістовна, цікава відповідь   — 3  бали.) 
9.   Виконайте одне із завдань.
А  Висловіть  судження  про  необхідність  виховання  в  собі 
оптимістичного  світобачення  (за  вивченими  творами  та 
власними спостереженнями).
Б  Напишіть твір «Якщо  б я  був характерником-чарів  ни ком…» 
варіант  ІІ 
І–ІІ  рівні 
(Кожна правильна відповідь   — 1  бал.) 
1.   У поемі В.  Голобородька «Лелека» утверджується думка, що 
лелек потрібно оберігати, бо вони:
А  приносять багатство;
Б  є священним символом України;   9
В  знищують шкідливих гризунів та плазунів;
Г  є джерелом натхнення для митців.
2.   У вірші Л.  Кисельова «Земля така гаряча…» журавель є  сим -волом:
А  неба;
Б  сонця;
В  світу;   9
Г  місяця.
3.   Москва, Арбат, Софійські бані, вершник Богдан, літак, бере -зи  — це ключові слова вірша Л.  Кисельова:
А  «Катерина»;
Б  «Додому»;   9
В  «Земля така гаряча…»;
Г  «Стати  б хоч на  менти лічені…» 
4.   Художній  засіб,  використаний  В.   Голобородьком,  «…річка, 
наче блакитна стрічка»  — це:
А  епітет;
Б  метафора;
В  гіпербола;
Г  порівняння.   9
5.   Продовжте речення.
Вільний вірш   — це…
6.   Назвіть двох-трьох письменників рідного краю.
ІІІ  рівень 
(Кожна правильна відповідь   — 1,5  бала.) 
7.   Змалюйте образ ліричного героя творів Л.   Кисельова.
8.   Зробіть  короткий  ідейно-художній  аналіз  поезії  В.   Голобо-родька «З дитинства: Дощ».
ІV  рівень 
(Правильна, змістовна, цікава відповідь   — 3  бали.) 
9.   Виконайте одне із завдань.
А   Висловіть судження про необхідність виховання в  собі есте-тичного смаку при спілкуванні з   високим мистецтвом слова 
(за  вивченими творами та власними спостереженнями).
Б  Напишіть  твір  «Мій  улюблений  герой  української  літера-тури» (з вивчених за  навчальний рік творів).
 ІІІ.  д о М ашнє  завдання 
Підготуватися  до  бесіди  з   позакласного  читання  за  твором  а.  д іма -рова.
 ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Найскладнішим для мене сьогодні було…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 6. «творчість В. Голобо-родька, Л. Кисельова. Література рідного краю. узагальнення вивченого матеріалу».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід