Л. Кисельов. поезії «Додому», «Катерина».
 
Урок  №   64 
Тема.  Л.   Кисельов. поезії  «Додому»,  «Катерина».
  Мета:  допомогти  учням  глибше  усвідомити  ідейно-художній  зміст  поезій  Л.   Кисельо -ва,  їх  пафос  та  мотиви;  розвивати  навички  виразного  та  вдумливого  читання 
ліричних творів, їхнього аналізу, висловлення власних думок щодо прочитаного, 
порушених  проблем;  виховувати  небайдуже  ставлення  до  емоцій  та  почуттів, 
почуття  радості  від  спілкування  з  високим  мистецтвом  слова.
 Очікувані результати:  учні вдумливо й   виразно читають вірші, визначають основну думку поезій, 
пояснюють  художні  засоби,  прихований  зміст  образів,  характеризують  образ 
героїні,  висловлюють  власні  думки  про  вірші  поета.
 Теорія  літератури:   ліричний  вірш,  ліричний  герой;  підтекст;  ідея;  художні  засоби.
  Обладнання:   підручник,  портрет  письменника,  видання  творів,  ілюстрації  до  них.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку 
  I.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Твори Т.  Г.   Шевченка від часу їхнього виходу і  до  наших днів 
завжди надихали інших митців. Особливо близька поетам тема ма -теринства,  долі  України.  Можливо,  саме  під  впливом  Шевченка 
син російського письменника, російськомовний митець Л.  Кисельов 
щиро полюбив українську мову, став писати нею вірші, а  Україну 
вважати не  другою, а   першою своєю батьківщиною. Про це доклад-ніше ви дізнаєтесь сьогодні на  уроці.
 ІІ.   а ктуалІ зац І я  опорних  знань  учнІ в 
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
1.   в иразне  читання  напам’ять.
(Учні виразно напам’ять читають вірші Л.   Кисельова «Стати  б 
хоч на  менти лічені…» або «Земля така гаряча».
2.   Короткий ідейно-художній аналіз вивчених віршів, висловлення вра-жень  про  твори.
 ІІІ.  с прийняття й  засвоєння учняМ и навчального М атерІ алу 
Виразне  читання  поезії  «Додому».   ;
Словникова  робота.   ;
Шкода  — жаль.
арбат  —  московська  вулиця  в  центрі,  де  традиційно  збира-ються митці.
Пах   — тут: запах.
Гербата   — (з польської) чай.
Марево  — міраж.
старий тулуб вершника Богдана   —  мова  йде  про  пам’ятник 
Богданові Хмельницькому, встановлений у  центрі Києва.
софійські бані   — вежі Софійського собору.
тамує  — стримує.
льоля  — сорочка, одяг.
Евристична  бесіда.   ;
—  Пригадайте біографію поета й  пов’яжіть її з   віршем.
—  Як  ви  думаєте,  чому  ліричний  герой  заявляє,  що  йому 
шкода Москви? Порівняйте свої міркування з   поясненнями, пода-ними в  підручнику.
Виразне  читання  вірша  «Катерина».   ;
Словникова  робота.   ;
Барвні  — барвисті, кольорові.
Притнутим  — притуленим.
не квили   — не  стогни, не  скигли.
Цнота  — чистота, незайманість.
Кревні  — рідні, родичі (по  крові).
Коментар  учителя.    ;
У Шевченка Катерина  — знедолена, ображена й  нещасна ді-вчина, яка заради сина пішла на  жебракування, але не  витримала 
випробувань і   загинула. Катерина, змальована в   поезії Кисельова, 
виростає до   символу України, Мадонни, яка будь-що прагне донести 
свого сина «до  свого народу, до  людей». Можливо, той син колись 
і  стане його спасителем.
 ІV.  з акр І плення  знань,  уМІнь  та  навичок  учн І в 
Літературна  гра.   ;
укажіть,  із  чим  асоціюються  у   вас  подані  слова.
Івасик-Телесик   — його подарував би герой вірша «Стати  б хоч 
на  менти лічені…» кожній бабусі-сироті.
Лицар  на  коні  —  був  би  подарований  малим  характерником 
кожній дівчині.
Козаченько  чорновусий   —  мав  би  дістатися  кожній  жінці-удові.
Сопілка   — дістанеться всім розчарованим у  житті.
Журавель  —  на  його  захист  виступив  маленький  хлопчик 
у  вір ші «Земля така гаряча…» 
Арбат   — мистецький центр Москви, що його згадує герой вір-ша «Додому».
Софійські бані  — нагадують героєві Київ.
Вершник Богдан  — один із центральних пам’ятників Києва, 
його візитівка, яку згадує герой.
Берези  — маряться героєві у  спогадах про Москву.
Теплий  хліб  —  символ  гостинності  й  самої  України  у  вірші 
«Катерина».
Немовля  — його несе Катерина, як майбутню надію України.
Мадонна  — головна героїня вірша Катерина зливається із цим 
величним  біблійним  образом,  виростаючи  із  Шевченкового  образу 
дівчини-страдниці.
 V. Домашнє  завдання 
уміти  виразно  читати,  аналізувати  вірші л .  Кисельова,  висловлювати 
власні думки та враження щодо прочитаного; підготуватися до   уроків 
з  літератури  рідного  краю.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Гра  «Шифрувальник».   ;
розшифруйте  три  ключові  слова  до  уроку.
м О Д
О Д У
  Відповідь: додому.
Н И Р
А Е
К А Т
  Відповідь: Катерина. 
И Н А
Т И Д
  Відповідь: дитина.
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Із форм роботи на   уроці найбільше мені сподобалося…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Л. Кисельов. поезії «Додому», «Катерина».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід