Л. Кисельов. поезії «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча».
 
Урок   №   63 
Тема.  Л.   Кисельов. поезії  «Стати  б  хоч  на  менти лічені…»,  «Земля  така  гаряча».
  Мета:  ознайомити  учнів  із  матеріалом  про  життя  і   творчість  поета,  допомогти  усві -домити  провідні  думки  його  поезій,  способи  їх  художнього  розкриття;  роз -вивати  навички  виразного  та  вдумливого  читання,  пояснення  прихованого, 
 підтекстового  змісту  образів  та  художніх  засобів,  висловлення  власних  думок 
щодо  прочитаного.
 Очікувані  результати:  учні  знають  матеріал  про  життєвий  і  творчий  шлях  поета,  вдумливо  й   ви -разно  читають  вірші,  визначають  основну  думку  поезій,  пояснюють  художні 
засоби,  прихований  зміст  образів,  висловлюють  власні  думки  про  вірші  поета.
 Теорія  літератури:   ліричний  вірш;  ідея;  пафос;  образи;  художні  засоби.
  Обладнання:   підручник,  портрет  письменника,  видання  творів  з   ілюстраціями  до   них.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку 
  I.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Хто   б із нас не   хотів мати чарівну паличку, яка   б виконала всі 
бажання? Згадайте казку про квіточку-семицвіточку, героїня котрої 
марно витратила всі можливості зробити щось хороше. Герой поезії 
Л.  Кисельова  не  такий,  його  серденько  готове  обійняти  увесь  світ 
і  подарувати  щастя  кожному   —  від  маленької  дитини  до  старень -кого дідуся й  бабусі. Хочеться йому, щоб не   було у  світі жорстоко-сті, зла, людина вільно співіснувала зі світом природи, не  завдаючи 
нікому шкоди. Про це ви й  дізнаєтесь сьогодні на   уроці.
 ІІ.   сприйняття й  засвоєння учняМ и навчального М атерІ алу 
Розповідь  учителя.   ;
Усього  22   роки  життя  доля  відвела  Леоніду   —  синові  росій-ського  письменника  Володимира  Кисельова.  Але  наділила  юнака 
непересічним літературним талантом. Творами його пишається і  ро-сійська, й   українська літератури.
Леонід Кисельов (1946–1968) навчався на  факультеті інозем -них мов Київського державного університету імені Т.  Г.   Шевченка. 
Почав  писати  вірші  ще  в  десятому  класі,  їх  друкували  у   відомих 
літературних журналах. Однак після «скандальної сенсації» вірша 
«Царі», у   якому поет засудив політику царя Петра І   щодо України, 
його перестали друкувати.
Хоч родина Кисельових була російськомовною, у   ній дуже ша-нували і  Т.  Г.   Шевченка, й  українську культуру, й  мову. В  останній 
рік життя Л.  Кисельов почав писати українською мовою, його пое-зії з’явилися в  газеті «Літературна Україна», журналах «Дніпро», 
«Ранок», «Вітчизна». Кілька двомовних збірок поета побачили світ, 
коли митця вже не  стало: «Стихи. Вірші» (1979), «Последняя песня. 
Остання пісня» (1979), «Тільки двічі живемо. Вірші, проза, спогади 
про поета» (1991).
Робота  з  підручником.   ;
опрацювання  статті  про  письменника.
Виразне  читання  вірша  Л.   Кисельова  «Стати  б  хоч  на  менти  лічені…»    ;
Словникова  робота.   ;
Менти  — (просторічне слово ) моменти, хвилини.
Характерник  — чарівник, ворожбит.
най  — діал. Хай.
Обмін  враженнями  щодо  прочитаного.  Евристична  бесіда.   ;
—  Чи сподобалась вам ця поезія? Чим саме?
—  Розкажіть, що, кому й  чому хотів би подарувати ліричний 
герой поезії «Стати   б хоч на  менти лічені…» 
—  Що пропонує ліричний герой тим, хто розчарувався в  жит -ті? (Сопілку, пісню.) 
—  Як ви думаєте, чому у  вірші немає побажань людям щас -тя, здоров’я? (Коли у   людини буде поруч близький друг, коханий, 
їй легше переносити життєві труднощі   — нездоров’я, матеріальну 
скруту.) 
—  Мотиви яких фольклорних жанрів відчуваються в  поезії? 
(Казок, легенд, пісень.) 
Виразне  читання  вірша  Л.   Кисельова  «Земля  така  гаряча…»    ;
Словникова  робота.   ;
Притне  — наблизить, обніме.
Панцерники  — літаки.
Обмін  враженнями  щодо  прочитаного.  Евристична  бесіда.   ;
—  Чи сподобався вам цей вірш? Чим саме?
—  Як  ви  думаєте,  чи  однозначний  зміст  поезії?  Чи  тільки 
оберігати  птахів  і   не  вбивати  журавлів  закликає  ліричний  герой? 
(Зміст  поезії  значно  ширший,  ідеться  про  захист  усього  живого, 
передусім   — людського життя.) 
—  Яке образ журавля має символічне значення? (Світ  — жу-равель.) 
Проблемне  запитання.   ;
—  Песимістичним  чи  оптимістичним  є  настрій  цього  вірша 
Л.  Кисельова? (Оптимістичним, бо навіть маленькі діти розуміють 
цінність життя і  стають на   його захист.)
 ІІІ.  з акр І плення  знань,  уМІнь  та  навичок  учн І в 
Гра  «Логічні  пари».   ;
у творіть  логічні  пари,  поєднавши  приклади  художніх  засобів  із  їхнім 
визначенням.
Козаченька, песика.
Чорновусого, дзвінкого, журную.
Не бийте журавля!
Відлине день без’язикий.
Ой дядечку мій, журавлю.
метафора
поетичне звертання
епітети
риторичне окличне ре -чення
зменшено-пестливі слова
 ІV.  до М ашнє  завдання 
уміти  розповідати  про  письменника,  виразно  читати,  аналізувати 
його поезію, висловлювати власну думку щодо прочитаного; вивчити 
вірш  напам’ять  (або  пізніше  —  один  з  інших  віршів  поета).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Гра  «Шифрувальник».   ;
розшифруйте  три  ключові  слова  до  уроку.
і В Н
Р И
А Ч К
  Відповідь: чарівник.
Р Н п
И Д У
К О А
  Відповідь: подарунки.
В Ж Р
Ь Е
А У Л
  Відповідь: журавель.
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Якщо мені довелося   б стати характерником-чарівником…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Л. Кисельов. поезії «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід