Л. Пономаренко. «Гер переможений». Художні засоби новели
 
Урок № 45
Л. Пономаренко. «Гер переможений». Художні засоби новели
Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст прочитаного твору; розвива-ти навички самостійної роботи з книгою, уміння проводити спостереження над художнім текстом, висловлювати власну думку з приводу прочитаного
Очікувані результати: учні знають зміст новели, пояснюють провідну думку кожного епізоду, визначають основну ідею твору, висловлюють власні міркування.
Теорія літератури: новела.
Обладнання: підручник, портрет письменниці, текст новели
Тип уроку: формування вмінь та навичок.
У війні не буває тих, що виграли — тільки ті, що програли.
Артур Невілл Чемберлен
Якщо результат війни можна було б передбачити, зупинились би будь-які війни.
Кароль Бунш
I. Мотивація  навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
1. Робота з епіграфами.
Поясніть зміст епіграфів до уроку.
2. Вступне слово вчителя.
Цей твір можна сприймати чи не сприймати, багато про нього сперечатися. Але те, що він не залишає жодного читача байдужим,— безперечно. Якими ж є художні засоби, використані Л. Пономаренко при створенні цієї новели? Про це ми поговоримо сьогодні на уроці.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Робота над переказом.
Перекажіть новелу Л. Пономаренко «Гер переможений».
2. Евристична бесіда.
— Як характеризує Фрідріха те, що він любив садити квіти й робити прикраси зі шматоч-ків цегли?
— Чому німець викликає в нас співчуття?
ІІІ. Формування вмінь та навичок
1. Робота зі словником літературознавчих термінів.
Новела (іт. nevela — новина) — невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незви-чайну життєву подію з несподіваним фіналом та яскраво вимальованою ідеєю.
Особливості новели:
побудова на основі справжньої, невигаданої події;
конфлікт більш загострений, події розвиваються напруженіше, динамічніше, ніж в опові-данні;
можливі раптові повороти подій;
несподіване закінчення;
посилена увага до окремих художніх деталей;
стислість розповіді про події та персонажів;
нетривалий час дії; 
дві-три основні дійові особи;
прозова форма;
невеликий обсяг.
6. Міні-диспут.
Методична порада
Диспут — це суперечка з приводу якогось питання, обговорення певної проблеми.
Потреба в диспуті виникає тоді, коли люди по-різному розуміють якесь явище, подію, проблему, коли на поставлене питання не існує одностайної відповіді. Особа, яка заперечує, спростовує або критикує думки доповідача, супротивника в диспуті, дискусії, називається опонентом. Підстава, доказ, що наводиться для обґрунтування, підтвердження певної думки, називається аргументом. Протилежний доказ — це контраргумент.
Правила ведення диспуту 
1. Уважно вислухай думку товариша з питання, що обговорюється.
2. Свої заперечення висловлюй у тактовній, необразливій формі, не вдаючись до обговорен-ня особистих якостей опонента.
3. Намагайся навести якомога більше цікавих доказів, фактів, аргументів на захист власної думки.
4. Намагайся знайти в думці товариша щось корисне, сприйнятливе для себе й виробити спільну компромісну думку з обговорюваного питання.
2. Завдання учням.
Доведіть, що твір Л. Пономаренко є новелою.
3. Робота над характеристикою героїв.
1) Складіть характеристику героїв новели: авторки-оповідачки, полоненого.
2) З’ясуйте, які художні засоби використано письменницею для змалювання образу полоне-ного.
4. Спостереження над текстом.
— Визначте особливість побудови твору.
(У творі поєднуються різні часові площини.)
— З’ясуйте роль художньої деталі у творі.
Очікувана відповідь
Квітка на клумбі — несподіваність і всеперемагаюча сила добра.
Хрест — крах надій і сподівань.
Фотографія дочок Фрідріха в білих сукенках — згадки про мирне життя й жаль за ним.
Міцні будинки — потяг до будування, а не до руйнування, закладений у людині.
Прикраси на будинках: сонце і квіти — потяг до краси, бажання зробити приємне.
Речі та їжа, що їх жінки давали полоненим: старий піджак, картуз, картопля — милосердя, прощення.
Цигарка охоронця, якою він пригощає полонених,— співчуття, людяність.
Висновок. Усі ці промовисті деталі яскраво передають дух повоєнного часу і його траге-дії, гуманізм наших співвітчизників і жаль за змарнованими людськими життями.
5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Визначте ідею (провідну думку) новели.
Очікувані відповіді
— Велике значення гуманізму в розвитку людства й духовності кожної людини;
— осуду війни, зла, насильства;
— утвердження милосердя, співчуття;
— ідея прощення як складової гуманізму;
— думка про необхідність за будь-яких ситуацій залишатися людиною.
6. Міні-диспут.
«Чи прийнятні в художній літературі грубі, неестетичні деталі й подробиці?»
ІV. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Підготуватися до контрольної роботи.
V. Підсумок уроку
Творча робота.
Придумайте власне закінчення новели.
(Наприклад: оповідачка написала запит у Німеччину; дівчаток, тепер уже дорослих жінок, знайшли; вони приїхали в Україну, їм розповіли про батька; усі разом посумували про змарно-вані й загублені безглуздою війною життя.)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Л. Пономаренко. «Гер переможений». Художні засоби новели", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід