Любов Пономаренко. «Гер переможений». Наскрізний гуманістичний пафос новели
 
Урок № 44
Любов Пономаренко. «Гер переможений». Наскрізний гуманістичний пафос новели
Мета: ознайомити учнів із твором письменниці, допомогти усвідомити ідейно-художні особли-вості новели, поняття цього жанру; розвивати навички виразного читання, переказування епічного твору, визначення головних епізодів та головної думки, проблем твору
Очікувані результати: учні знають матеріал про життя й творчість письменниці Л. Пономарен-ко, зміст новели, коментують закінчення твору, усвідомлюють роль і значення гуманізму в розвитку людства й духовності кожної людини.
Теорія літератури: новела; ідея.
Обладнання: підручник, фотографія письменниці, видання твору, ілюстрації до нього
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Виграти війну так само неможливо, як неможливо виграти зе-млетрус.
Джаннет Ранкін
Нам кажуть, що війна — це вбивство. Ні: це самогубство.
Рамсей Макдоналд
 I. Актуалізація опорних знань учнів
Завдання учням.
1) Схарактеризуйте героїв оповідання «Сім’я дикої качки», порівнявши їх учинки та дії.
2) Доведіть, що твір Є. Гуцала «Сім’я дикої качки» є оповіданням.
(Твір Є. Гуцала «Сім’я дикої качки» — це оповідання, бо твір невеликий за обсягом, у ньому зображується одна подія із життя Юрка, головного героя, у творі невелика кількість пер-сонажів та обмежений час дії.)
 ІІ. Мотивація  навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
1. Робота з епіграфами.
Поясніть зміст епіграфів до уроку.
2. Вступне слово вчителя.
У війні, як правило є переможці й переможені. Переможців, як правило, уславлюють, схи-ляють перед ними в пошані голову. А от як бути з переможеними? З тими, наприклад, хто пот-рапив на війну не з власної волі (згадайте хоча б старого чеха з повісті Гр. Тютюнника «Клим-ко»)? Це дуже складне питання. Врешті-решт, ці переможені спокутують свій гріх довгим пере-буванням у полоні й важкою працею. Тож не слід забувати, що людина завжди має лишатися людиною і всіма засобами намагатися не допустити зла, насильства, війни. Про це ми з вами й поміркуємо на уроці.
ІІІ. Сприйняття засвоєння учнями навчального матеріалу
1. Розповідь учителя.
План розповіді
1) Початок шляху. Учителювання, журналістська діяльність.
Любов Пономаренко народилася 25 травня 1955 року в селі Іванківці, що на Чернігівщині. Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя (1978). Працювала вчителем російської мови та літератури на Срібнянщині, завідуючою відділом Срібнянської райгазети. З 1987 року мешкає на Полтавщині. Працювала в школах та редакціях райгазет Оржицького і Гребінківського районів. З 1999 року — власний кореспондент Всеукраїнської громадсько-політичної газети «Зоря Полтавщини». Мешкає і працює в м. Гребінка.
2) Творчі здобутки Л. Пономаренко.
Твори Л. Пономаренко друкувалися в багатьох газетах і часописах, видавалися в колекти-вних збірниках та антологіях. Автор книг новел, оповідань та повістей «Тільки світу» (Київ, 1984), «Дерево облич» (Київ, 1999), «Ніч у кав’ярні самотніх душ» (Миколаїв, 2004), «Портрет жінки у профіль з рушницею» (Київ, 2005).
Лауреат літературних премій: міжнародної імені Олеся Гончара (2000), всеукраїнської «Благовіст» (1998) та обласної імені Панаса Мирного (2005).
Член Національної спілки письменників України з 1987 року.
4. Коментар учителя.
Проблема гуманного ставлення до німецьких військовополонених часів Другої світової війни в українській художній літературі порушується нечасто хоча б тому, що ще живі учасни-ки війни, свідки жахливих боїв та окупації, звірств німецько-фашистських загарбників. Не було, напевне, жодної родини, яка б не постраждала в цій війні. Загибель близьких на фронті, тяжкі поранення, страшна розруха, нестатки — усе це її жорстокі наслідки. Здавалося б, полонених ворожих вояків потрібно ненавидіти всім серцем. Але наші сердешні жіночки, які самі настраждалися, зазнали горя на весь свій вік, не могли байдуже спостерігати за стражданнями інших людей, хай навіть це й були ворожі солдати. Тому підгодовували полонених, давали їм дещо з одягу. Ось яку непросту історію пропонує читачам письменниця Любов Пономаренко.
6. Словникова робота.
Гер — німецьке звертання до чоловіка, те саме, що «пан».
Фрау — німецьке звертання до жінки, те саме, що «пані».
ПОНОМАРЕНКО (КИРИЧЕНКО) ЛЮБОВ ПЕТРІВНА
Біографічні відомості
Народилася 25 травня 1955 року в селі Іванківці Срібнянського району Чернігівської об-ласті. Лауреат премій «Благовіст» (1999), імені Олеся Гончара (2000), імені Панаса Мирного (2005). Член Національної спілки письменників України з 1987 року.
Батько дівчинки Петро Йосипович Кириченко викладав математику, а мати, Мотря Пилипівна,— біологію та хімію. Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя (1978). Працювала вчителькою російської мови та літератури Горобіївської та Іва-нківської шкіл Срібнянського району Чернігівської області (1978–1984). Потім — на посаді за-відувача відділу районних газет Чернігівщини та Київщини. З 1987 року мешкає на Полтавщи-ні. Працювала вчителькою Староіржавецької середньої школи Оржицького району Полтавської області (1987–1990), завідувачем відділу листів і масової роботи районної газети «Оржиччина» (1990–1993), завідувачем відділу соціальних проблем редакції газети «Гребінчин край» (1994–1999) на Полтавщині, з 1999 року — власний кореспондент Всеукраїнської громадсько-політичної газети «Зоря Полтавщини». Нині — на творчій роботі. Мешкає у м. Гребінці.
Творчий доробок
Автор книжок «Тільки світу» (Київ: Радянський письменник, 1984), «Дерево облич» (Ки-їв: Український письменник, 1999), «Ніч у кав’ярні самотніх душ» (Миколаїв, 2004), «Портрет жінки у профіль з рушницею» (Київ: ВЦ «Просвіта», 2005), «Помри зі мною» (Львів: Піраміда, 2006). Її твори увійшли до антологій: «Десять українських прозаїків. Десять українських пое-тів» (1995: новели «Голуби на дзвіниці», «Не кидай мене самого в полі» та «Синє яблуко для Ілонки»); «Квіти у темній кімнаті» (1997: новели «Помри зі мною» та «Синє яблуко для Ілон-ки»); «Приватна колекція» (2002: новели «Помри зі мною» та «Дві у колодязі»); в антології української «жіночої» прози та есеїстики другої половини XX — початку XXI століття (автор-ський проект Василя Габора) «Незнайома антологія» (Львів, 2005), уміщені у збірникові «Опо-відання’83» (К.: Рад. письменник, 1984), в альманасі «Біла альтанка» (Полтава, 1996) тощо.
2. Робота з підручником.
Опрацювання статті про письменницю.
3. Повідомлення учнів.
(Учні розповідають про долю німецьких військовополонених.)
4. Коментар учителя.
5. Виразне читання новели «Гер переможений».
6. Словникова робота.
Гер — німецьке звертання до чоловіка, те саме, що «пан».
Фрау — німецьке звертання до жінки, те саме, що «пані».
7. Обмін враженнями щодо прочитаного. Евристична бесіда.
— Які картини та епізоди твору вас вразили найбільше? Чому саме?
— Прокоментуйте такий уривок: «Ми любили ціляти в нього [Фрідріха] грудками, люби-ли, коли він саджав нас на коліна та співав своїх дурних німецьких пісеньок».
— Чому діти жорстоко ставилися до військовополонених?
— Чому місцеві жителі стали жаліти полонених?
— Які думки виникли у вас після прочитання твору?
 ІV. Закріплення знань, умінь і навичок
Проблемне питання.
— У чому сміливість Любові Пономаренко як письменниці?
(Вона порушила незвичайну, складну й суперечливу проблему, подала досить натураліс-тичні подробиці, показала, що полонені теж люди, і наголосила на тому, що будь-яка війна — неприпустиме для людського суспільства явище.)
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Уміти розповідати про письменницю, знати зміст твору, переказувати його, аналізувати, висловлювати щодо прочитаного власну думку.
 VІ. Підсумок уроку
Гра «Інтелектуал».
З’ясуйте лексичне значення слова «гуманізм», перевірте себе за тлумачним словником. У кого визначення найточніше, той здобуває звання інтелектуала сьогоднішнього уроку.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Любов Пономаренко. «Гер переможений». Наскрізний гуманістичний пафос новели", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід