М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». Проблема волі людини та можливостей її здобуття — центральний мотив твору
 

Урок № 49

М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». Проблема волі людини 
та можливостей її здобуття — центральний мотив твору

Мета: визначити головну думку повісті, її центральний мотив; розвивати вміння аналізувати епічний твір, робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв

Очікувані результати: учні визначають головний мотив повісті, аналізуючи вчинки героїв.

Теорія літератури: мотив.

Обладнання: текст твору, ілюстрації до творів М. Лермонтова, Ш. Петефі, Р. Бернса, Р. Л. Стівенсона, які вивчалися на уроках зарубіжної літератури

Тип уроку: комбінований.

§ I.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

(Учитель демонструє ілюстрації до названих творів світової літератури.)

У світовій романтичній літературі широко висвітлено тему пошуку волі та справедливості. Згадайте відомий вам вірш Шандора Петефі «Коли ти муж — будь мужнім», вірші М. Ю. Лермонтова та його повість «Мцирі», натхненну поезію Роберта Бернса про Джона Ячміня та баладу Р. Л. Стівенсона «Вересовий трунок». Світова література створила особливий «вічний» образ героя — шукача правди. Українська література також зробила внесок у розробку цієї тематики й образу. Переконаємося в тому, характеризуючи головних героїв повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною».

§ ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Бесіда.

— Назвіть історичні умови, що викликали появу теми волі та справедливості в країнах, письменників-представників яких ми назвали на початку уроку.

— Укажіть спільні риси героїв названих творів, скориставшись прийомом «Квадрати Вена».

— Назвіть історичні умови, що викликали появу теми волі та справедливості в літературі нашої країни.

— Які твори української літератури, присвячені цій тематиці, ви вже вивчали?

— Яка людська риса стала центральною, головною в образах героїв згаданих творів української та світової літератури?

§ ІІІ.  Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1.   Розповідь учителя.

Проблема волі людини та можливостей її здобуття — центральний мотив твору.

Довідка.

Мотив — складова частина сюжету, тема ліричного твору.

 

У вступі (пролозі) автор розповідає про часи кріпацтва. Він називає життя народу «віковічною боротьбою двох станів, панського і мужичого». Але «вільний дух народу ще тлів під попелом неволі». Письменник створює алегоричний образ тура, який хоч «загнаний, знесилений, але овіяний ще степовим вітром, із не втраченим іще смаком волі... часом хвицав ногами і наставляв роги». Так символічно автор змальовує волелюбність українців, готуючи читачів до сприйняття змісту твору про одвічне бажання волі й справедливості, закінчуючи пролог словами: «А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю, а ні — то полягти кістками на вічний спочинок».

Пролог допомагає глибше зрозуміти провідну ідею твору — оспівування волелюбності українського народу, заклик здобувати волю, хоч і дорогою ціною. Недаремно цензор, який розглядав рукопис повісті, заборонив «допустити до друку... вступ, а також роздуми Остапа про те, що говорив йому дід... про свободу і про те, що потрібно селянам скинути панське ярмо».

Другим не менш важливим мотивом твору, що тісно переплітається з першим, є мотив кохання Соломії та Остапа. В образах цих героїв Коцюбинський оспівує прагнення простих людей до волі. Вони носії кращих людських чеснот: щирі, великодушні, цільні особистості, здатні на глибокі почуття, беззавітну хоробрість, спроможні витримати безліч злигоднів заради свого кохання. Але герої не можуть бути разом, адже для цього потрібна єдина умова — воля.

Герої оповідання «Дорогою ціною» — звичайні представники українського селянства, які попри все залишилися волелюбними, не втратили кращих людських чеснот. Остапа, наприклад, дуже обурює байдужість тих, хто живе в неволі.

Через змалювання образів Соломії, Остапа та інших утікачів, що повстали проти поневолювачів-поміщиків, Коцюбинський висловлює своє непримиренне ставлення до експлуатації людини людиною.

 

2.   Аналіз твору. Бесіда.

— Чи можна вважати втечу Остапа та Соломії протестом лише проти кріпосницької наруги?

— Що є причиною вчинків, поведінки, вибору героїв?

— Чи було розставання з рідним селом легким для закоханих? Що відчував Остап у момент прощання? З якими словами він залишив рідну країну?

— Як ви ставитеся до того, що Соломія залишила чоловіка і втекла з коханим? Про що це свідчить?

— Під впливом яких обставин формувалися характер Остапа та його суспільні погляди?

— Про що розмовляв він із людьми? Як вони реагували на слова Остапа? Чому?

— Яка небезпека загрожувала втікачам під час переправи? Розкажіть, як Остап та Соломія переправилися на другий берег Пруту? Що їх змушувало наражатися на страждання й небезпеку?

— Якою ціною Остап здобуває волю?

3.   Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Визначте головну думку твору.

(Головна думка може бути сформульована приблизно так: не треба шукати щастя та свободи на чужині, слід боротися й здобувати це на батьківщині, у рідному краї.)

§ ІV.  Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

1.   Клоуз-тести.

1)   Історична тема повісті «Дорогою ціною» — ...

2)   Романтична тема повісті — ...

3)   Головна думка — ...

4)   Жанрова особливість повісті така: ...

5)   Остап — це образ...

6)   Центральний мотив повісті — ...

2.   Творча робота.

Складіть усний міні-твір «Чого нас навчає повість?».

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Підготуватися до характеристики головних героїв твору — Остапа та Соломії.

§ VІ.  Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Чим вас вразила повість?

— Яку рису предків ви обов’язково мусите успадкувати?

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». Проблема волі людини та можливостей її здобуття — центральний мотив твору", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід