Митець, який осягнув глибини людської душі й обшири Всесвіту
 
Мета: повторити та узагальнити знання учнів про життєвий шлях Т. Шевченка та його творчість; розвивати логічність, уміння робити висновки літературознавчого характеру і творчі здібності школярів; виховувати почуття шанобливої пам'яті до постаті великого Кобзаря. 
Обладнання: виставка творів поета; картини, написані Т. Шевченком; картки із завданнями; кросворди, си-гнальні картки, ТЗН, грамзапис, ілюстрації до літературних творів, діафільми. 
Форма уроку: урок-гра. 
Епіграф: Учітеся, брати мої, 
Думайте, читайте. 
Т. Шевченко 
Хід уроку 
I. Організація класу 
Клас ділиться на дві команди. 
II. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 
— Ми завершуємо вивчення життєвого і творчого шляху Т.Шевченка. Узагальнюючий урок ми проведемо у вигляді гри. Ви — учасники конкурсу і члени команд, тому ваші особисті знання будуть внеском до загальних. Девізом нашого уроку є слова Великого Кобзаря: 
Учітеся, брати мої, 
Думайте, читайте. 
(Учні записують у зошити тему й епіграф уроку.) 
III. Узагальнення і систематизація знань 
1. Конкурс "Розумова розминка з теорії літератури". 
На дошці — кросворди з вписаними в них ключовими словами. У конкурсі беруть участь капітани команд, їм вручаються картки із завданнями. 
1 картка 
1. Невеликий ліричний вірш, що співається. 
2. Особа, яка написала твір художньої літератури. 
3.Найважливіша складова художнього твору, завдяки якій письменник переконливо правдиво відтворює життя. 
с 
т 
р 
о 
ф 
А 
4. Літературні твори, написані розмовною мовою. 
5. Почуття особливого піднесення, великого захоплення. 
6. Один з основних родів художньої літератури, призначений для сценічного втілення. 
Відповіді: 1. Пісня. 5. Пафос. 6. Драма. 2. Автор. 3. Образ. 4. Проза 
2 картка 
р 
А 
П 
С 
О 
Д 
1. Великий розміром, складний побудовою епічні твір, в якому широ охоплено життєві по та багатогранно змальовані персонажі. 
2. Особа, яка створила твір художні літератури. 
3. Великий ліро- епічний віршований твір. 
4. Повторювана частина віршоване рядка, яка складаєть з одного наголошеного та одного або двох ненаголошених складів. 
5. Найважливіша складова художнього твору, завдяки якій письменник переконливо і правдиво відтворює життя. 
6. Один з основних родів художньої літератури, твори якого призначені для сценічного втілення. 
Відповіді: 1. Роман. 2. Автор. 3. Поема. 4. Стопа 5. Образ. 6. Драма. 
2. Поки капітани виконують ці завдання, команди беруть участь у конкурсі "Юні біографи". 
Умови та оцінювання конкурсу. 
Цей турнір має визначити загальні знання конкурсантів про життєвий шлях Т. Шевченка. Дається запитання для всього класу, а право на відповідь отримує той з команди, хто першим підніме сигнальну картку. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал, а неправильна відповідь — це шанс для суперників отримати собі очко.
Запитання до учасників конкурсу 
1. Коли і де народився Т.Шевченко? (9 березня 1814р. в с.Моринцях на Київщині.) 
2. Що в перекладі з грецької мови означає ім'я Тарас? (Бунтівник.) 
3. Назвіть братів і сестер Шевченка. Чому ім'я Катерина було особливо дороге поетові? (Усіх дітей було шестеро: Микита, Катерина, Ярина, Тарас, Маруся і Йосип; бо це ім 'я і його матері, і старшої сестри, яка виняньчила малого Тараса.) 
4. Коли і в кого почав навчатися грамоти Тарас Шевченко? (У школі в дяка Павла Рубана, у 1822р., а дражнили його "Совгир".) 
5. Хто був першим учителем малювання у Т. Шевченка? (Майстер Ширяев.) 
6. Назвіть прізвище пана, кріпаками якого були Шевченки. (Енгельгардт.) 
7. Як сталося, що Шевченко потрапив до Академії мистецтв? (Його примітив відомий художник Іван Сошенко, коли Тарас змальовував статую у Літньому саду.) 
8. Коли Шевченка було звільнено з кріпацтва і хто піклувався про його визволення? (У 1838 році К. Брюллов намалював портрет В. Жуковського і за виручені гроші викупив Тараса. Піклувалися про викуп Шевченка: І. Сошенко, В. Жуковський, О. Венеціанов, Г. Григорович, Є. Гребінка, К. Брюллов.) 
9. Які нагороди одержав Шевченко, навчаючись у Академії мистецтв? (Три срібні медалі за картини "Малюнок з натури" 1839р., "Хлопчик-жебрак" 1840р., "Циганка-ворожка" 1841 р.) 
10. Учасником якої організації був Тарас Шевченко? (Костомаров загітував Шевченка приєднатись до таємної політичної організації — Кирило-Мефодіївського братства (товариства)). 
11. Коли заарештували поета? Яким був вирок і за що? (5 квітня 1847р.; відрядили на заслання в Оренбурзький окремий корпус із забороною писати і малювати.) 
12. Скільки років перебував Тарас Шевченко на засланні? Хто клопотався про його помилування після смерті Миколи І? ( 10 років: з 1847 по 1857рр.; родина Толстих, Сераковський, брати Жемчужникови та ін.) 
13. Коли Шевченкові було присвоєно звання академіка? (У 1860 році Т. Шевченко виконав офорт з картини Карла Брюллова "Вірсавія". За цю роботу рада Санкт-Петербурзької академії мистецтва присвоїла йому наукове звання.) 
14. На якому році життя помер Шевченко і де його було поховано? (Шевченко помер у Петербурзі в будинку Академії мистецтв, проживши 47років і один день. Поховали його в Петербурзі на Смоленському кладовищі 1861 року. Через 40 днів труну перевезли на Україну і поховали в Каневіна Чернечій горі.)

3. Конкурс "Літературна спадщина". 
Умови та оцінювання конкурсу. 
Цей тур має показати знання учнями літературної спадщини Кобзаря. За правильну і повну відповідь команда отримує 2 бали, за неправильну — 0. Суперники за правильну відповідь отримують 1 бал, за неправильну — 0 балів. 
Запитання вчитель ставить командам по черзі і на роздуми дається лише 5 секунд. 
Запитання для І команди 
1. Які твори увійшли до першої збірки Шевченка і як вони називались? ("Кобзар" — 1840р., було вміщено 8 творів: "Думи мої, думи", "Перебендя", "Катерина", "Тополя", "Думка", "До Основ'яненка", "Іван Підкова", "Тарасова ніч".) 
2. Кого згадує поет у цих рядках? 
Ми вкупочці колись росли... 
Маленькими собі любились, 
А матері на нас дивились 
Та говорили, що колись 
Одружимо їх. 
Як звали ту дівчину? У яких ще поезіях є згадка про неї? (Поет згадує подругу своїх дитячих років Оксану Коваленко, крім цього вірша, також у поемі "Мар'яна-черниця", у віршах "Мені тринадцятий минало", "Не молилася за мене".) 
3. Назвіть перший поетичний твір Т Шевченка, написаний ще до викупу з кріпацтва. (Балада "Причинна", 1837р.) 
4. "...На память 22 апреля 1838 года" — такі рядки є в присвяті поеми Шевченка "Катерина". Яка подія сталася тоді? Кому і з якої нагоди присвячено цей твір? (Василь Андрійович Жуковський, відомий російський поет і перекладач, вихователь імператора, брав безпосередню участь в організації викупу Т Шевченка з кріпацтва. На пам'ять про день викупу — 22 квітня (за старим стилем) 1838 року — поет присвятив йому поему "Катерина".) 
5. Протягом певного часу гімном України вважався один із віршів Шевченка. Назвіть його. Хто створив відому всім мелодію до цієї поезії? {"Заповіт"; Г Гладкий.) 
6. До якої поеми стали епіграфом слова з Біблії: "Коли хто говорить: люблю Бога, а брата свого ненавидить. — лжа оце". ("І мертвим, і живим...") 
7. Які художні твори про життя Шевченка ви знаєте? (С. Васильченко "В бур'янах"; О. Іваненко "Тарасові шляхи"; Д. Красницький "Тарасова земля"; Д. Косарик "Син-колос"; О. Ільченко "Петербурзька осінь"; Л. Смілянський "Поетова молодість") 
Запитання для II команди 
1. Скільки повістей написав Шевченко? Назвіть їх. (Дев'ять повістей: "Музикант", "Наймичка", "Художник", "Княгиня", "Варнак", "Нещасний", "Близнецьі", "Прогул-ка с удовольствием, но не без морали", "Капитанша ".) 
2. Кому присвячені ці рядки? Хто їх автор? 
Будеш, батьку, панувати, 
Поки живуть люди, 
Поки сонце з неба сяє, 
Тебе не забудуть! (Це рядки з вірша Тараса Шевченка "На вічну пам'ять Котляревському".) 
3. Ця жінка, княжна, племінниця С. Волконського, познайомилася з Т. Шевченком у маєтку свого батька і щиро покохала його. Вона високо цінувала талант митця, писала йому листи на заслання, аж поки у 1850 році начальник третього відділу Орпов не заборонив листуватися з поетом. Вона опікувалася його долею, але бути разом їм не судилося. Т. Шевченко буз головним персонажем однієї з її повістей. Саме їй Кобзар присвятив поему "Тризна". 1858 року, повертаючись із заслання, поет відвідав її в Москві. Це була їхня остання зустріч. Назвіть ім'я цієї жінки. (Це дочка російського державного діяча, генерала, нащадка древнього князівського роду Миколи Рєпніна-Волконського — Варвара Рєпніна. У маєтку Рєпніних у Яготині поет деякий час (1843 р.) жив, писав, малював. Там зародилася їхня дружба і приязнь.) 
4. Про кого сказано в поемі "Єретик"? 
Слава тобі, любомудре, 
Чеху-слов'янине! 
Що не дав ти потонути 
В німецькій пучині 
Нашій правді... (Про Й. Щафарика.) 
5. Які драматичні твори Шевченка ви знаєте? (Драма "Назар Стодоля", але є згадки, що Шевченко писав п'єси "Данило Рева", "Невеста", "Никита Гайдай".) 
6. Як ви розумієте рядки з поезії Віктора Баранова "До українців": "Ради кого ховати свій біль у солдатську халяву?" (Поет має на увазі "Захалявні книжечки" — невеликі саморобні зшитки, куди Тарас Шевченко в роки заслання (1847—1850) записував свої поезії. Ці зшитки-книжечки поет ховав за халяви солдатських чобіт, оскільки йому було заборонено писати й малювати.) 
7. Які художні твори письменників Рівненщини про життя Шевченка ви знаєте? (Є. Шморгун "Первісток"; Л. Рибенко "Автопортретіз свічкою"; М. Пшеничний "Тарасова ніч"; П. Красюк 'Тарасу"; І. Пащук "Шевченкове слово"; А. Листопад "Два монологи до Кобзаря" та ін.) 
4. Конкурс "Чи знаєте ви вірші Т. Шевченка?" Умови та оцінювання конкурсу. 
Отримавши картки з рядками поезій Шевченка, учні за 3 хвилини мають назвати твори, з яких ці рядки взято. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал, за неправильну — 0 балів. 
Картка для І команди 
1. "Сидить собі в старій ряднині..." ("І золотої, й дорогої...") 
2. "А хату раєм називають ..." ("Якби ви знали, паничі".) 
3. "Веселі здалека палати ..."("Зоре моя вечірняя") 
4. "Ви любите на братові шкуру, а не душу..." ("Кавказ".) 
5. "В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля "("І мертвим, і живим..."). 
6. "А всім нам вкупі на землі 
Єдиномисліє подай 
І братолюбіє пошли!" ("Молитва"). 
7. Добра не жди, 
Не жди сподіваної волі — . 
Вона заснула: 
цар Микола її приспав" 
і "Яне нездужаю, нівроку..."). 
Картка для II команди. 
1. "По діброві вітер виє..." ("Тополя") 
2. "Як понесе з України ..." ("Заповіт') 
3. "І не пом 'яне батько з сином ..." ( "Мені однаково...") 
4. "Молітесь Богові одному, 
Молітесь правді на землі, 
А більше на землі нікому 
Не поклонітесь" ("Неофіти"). 
5."... Під тином 
Опухла дитина, голоднее мре, 
А мати пшеницю на панщині жне" 
("Сон"). 
6. "Ой літає орел сизий, 
А за ним орлята; 
Ґуля Максим, ґуля батько, 
А за ним хлоп 'ята". ("Гайдамаки"). 
7. "Чи я знала, ще сповита, 
Що тая цариця — 
Лютий ворог України, 
Голодна вовчиця!" ( "Великий льох"). 
5. Конкурс "Обмін". 
Команди отримують завдання, готують відповіді, обмінюються картками й обговорюють правильність відповідей. Найвища оцінка — 4 бали. 
1 картка 
1. Актуальність проблематики ранньої творчості Шевченка та її основні художні здобутки. 
2. На які мотиви, образи і засоби збагатилася сатира Шевченка періоду заслання? 
3. Чим збагатило вас вивчення життя і творчості Великого Кобзаря? 
2 картка 
1. Які особливості творів 1843—1847 рр. дають підстави віднести їх до вершин критичного реалізму? 
2. Як традиції давньої української літератури позначились на творчості Т. Шевченка останнього періоду? 
3. Назвати твір Т. Шевченка, який справив найбільше враження, спонукав до роздумів про власну громадянську позицію, місце в житті; обґрунтувати свій вибір. 
6. Конкурс "Шевченко — художник". Умови та оцінювання конкурсу. 
Капітани по черзі витягують завдання, а їх команди повинні дати повну відповідь. Найвища оцінка — 2 бали. 
Завдання 1. Назвіть малюнки, присвячені казахським дітям. ("Щасливий ловець", "Байгуші", "Казахський хлопчик палить грубку", "Казахський хлопчик, що грається з кішкою", "Байгушіпід вікном" та ін.) 
Завдання 2. Який перший малюнок намалював Шевченко у засланні? (Першою роботою Шевченка у засланні вважається автопортрет, зроблений олівцем: у солдатському кашкеті з написом "З р" (третя рота).) 
Завдання 3. Кого з артистів змалював Шевченко в Петербурзі? (Американський трагік, чорношкірий актор Айра Олдрідж.) 
Завдання 4. З якими художниками дружив Шевченко? (Найбільшими його друзями були К. Брюллов, В. Бе-неціанов, І. Сошенко, П. Федотов, О. Агін, Ф. Пономарьов, П. Петровський, В. Штернберг.) 
Завдання 5. Які свої твори Шевченко ілюстрував сам?("Слепая", "Невольник", "Катерина", "Утоплена".) 
Завдання 6. Які малюнки Шевченка присвячені історії України? ("Смерть Богдана Хмельницького", "Козацький бенкет", "Дари в Чигирині".) 
Завдання 7. Назвіть картину, яку Шевченко виконав на тему однойменної поезії Михайла Лєрмонтова. Серед десятка інших робіт вона була розіграна в лотерею у Щепкіна в 1858 році у Москві. Виграв її промисловець-колекціонер Кокорєв. ("Вмираючий гладіатор", 1856 р.) 
Завдання 8. Із дванадцяти задуманих сатиричних малюнків Шевченко виконав лиш вісім і об'єднав однією серією — "Притча про блудного сина". Назвіть їх. ("Програв у карти", "В кабаку", "На цвинтарі", "В хліві", "Серед розбійників", "Покарання колодкою", "У в'язниці". Кожен малюнок гострий, сатиричний.) 
7. Конкурс "Запитання на вибір". 
Пропонується шість видів запитань: два музичного характеру, два відеозапитання, два запитання за ілюст-раціями. Кожна команда має право вибрати будь-які три запитання. Капітан відкриває конверт і читає запитання. 
Запитання за ілюстрацією. 
Учасникам демонструються ілюстрації до художніх творів. Запитання: "За мотивами якого твору створено ілюстрацію, що на ній зображено?" 
Відеозапитання. 
Учитель демонструє через діапроектор окремі кадри діафільму із запитанням: "Який епізод з художнього твору відображений у кадрі?" 
Музичне запитання. 
Дається змога прослухати пісню за словами Т. Шевченка. Запитання: "Хто автор музики?" 
8. Конкурс "Театр одного актора". Умови. 
Кожна команда вибирає конверт із завданням, відкрити який можна лише з дозволу вчителя. Поки звучить мелодія (1 —2 хв.), команди повинні вибрати з 5 пропонованих два вірші, які читатимуться напам'ять. Врахо-вуються знання тексту, майстерність виконання, оригінальні творчі знахідки команд. 
Завдання для 1 -ої команди 
1. "Гайдамаки "(перший пролог від початку до слів: "Люблю розмовлять"). 
2. "Сон " (уривок за вибором). 
3. "І мертвим, іживим ..." (уривок за вибором).; 
4. "Думи мої, думи мої". 
5. "Заповіт". 
Завдання для 2-ої команди 
1. Гайдамаки"(уривок від слів: "Гомоніла Україна... " до:"... а згадаєш— серце усміхнеться"). 
7. "Кавказ " (уривок за вибором). 
8. "Я не нездужаю, нівроку..." 
9. "Плач Ярославни". 
10. "Мені однаково". 
Підсумок уроку 
Оцінювання команд, вручення призів. 
IV. Домашнє завдання 
 Підготуватися до тематичної атестації за творчістю Кобзаря періоду заслання та після нього. Кожному учневі визначити твір Шевченка, який справив найбільше враження, спонукав до роздумів про власну громадянську позицію, місце в житті; обґрунтувати свій вибір (усно). 
 

                                            Н. Подранецькі // Українська література в загальноосвітній школі.- 2008.- №2
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Митець, який осягнув глибини людської душі й обшири Всесвіту", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід