О. Назарук. «Роксоляна». Перша подорож Роксоля-ни на прощу.
 
УРОК № 53
Тема.   О. Назарук. «Роксоляна». Перша подорож Роксоля-ни на прощу.
Мета:  допомогти  учням  з’ясувати  ідейно-художні  особли-вості історичної повісті, її образів; розвивати навички 
виразного  читання,  переказу,  висловлювання  влас-них суджень з   приводу прочитаного; виховувати по -чуття оптимізму, силу духу, естетичний смак.
Обладнання:  портрет письменника, ілюстрації до твору.
Теорія літератури:   історична повість, сюжет, художні образи.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
ІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
  Вступне слово вчителя.
У примітках і  поясненнях до своєї повісті О. Назарук писав: «При -свячую українським дівчатам сю працю про велику українку, що блис -тіла умом і  веселістю, безоглядністю й  милосердям, кров’ю і  перлами. 
Присвячую  на  те,  щоб  вони  навіть  у   найтяжчих  хвилях  свого  народу 
і  своїх не тратили бодрості духу і  були підпорою своїх мужів і   синів та 
діяльними  одиницями  свого  народу,—  передовсім  опанувавши  якусь 
працю і  полюбивши її. Тільки таким способом можна доконати діла. Але 
воно,  хоч  доконане,  не  приносить  добра,  коли  людина  тратить  у   душі 
своїй  вічний  ідеал  Божий  і  ломить  постанови  його.  Я  не  доказую  сего 
в  цій повісті. Я тільки стверджую цей правдивий факт, ілюстрований 
дивним  життям  великої  султанки,  котра  своїм  гріхом  розпочала  роз -вал могутньої світової держави».
Виходячи з  цих слів, починаєш розуміти, наскільки ж глибокі й   ак-туальні проблеми порушив письменник у   творі. Тому ми знову звертає -мося до сторінок повісті «Роксоляна».
ІІІ.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  Перевірка домашнього завдання.
Виразне читання, переказ Х розділу повісті, висловлення своїх мір -кувань з  приводу прочитаного.
IV.  СПРИЙНЯТТЯ Й  ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1.   Виразне читання ХІ розділу повісті О. Назарука «Роксоляна».
2.   Словникова робота за питаннями учнів.
3.   Обмін враженнями щодо прочитаного.
4.   Евристична бесіда, спостереження над текстом, виконання за -вдань.
1)   Перечитайте  вголос  рядки  поеми  І.  Франка  «Іван  Вишен-ський», у   яких ідеться про гору Афон, порівняйте описи.
2)   Які легенди вводить автор у  повість і  з якою метою?
(Легенда про те, як Афон, Іверська земля були визначені Богоматері 
для проповіді Євангелія; про Іверську ікону Богоматері Воротарниці — 
щоб доповнити історичне тло твору, розкрити глибину віри героїні.)
3)   Знайдіть рядки, які свідчать про те, що у  Роксоляни був справж-ній  державний  розум.  («Скажи  мені,  старче  Божий,  чому  тур -ки  мають  свою  сильну  владу  на  великих  землях,  а   ми  ні?..—  
І ми все те мали…— Чому ж ми втратили?..— Бо вірності в  нас 
не було.»)
4)   Прокоментуйте розмову Роксоляни (в образі отрока) й  старця; 
вкажіть,  які  риси  характеру  героїні  виявилися  в   цьому  епі -зоді.
«— Так описує стара літопись нашої землі, як поводився наш на -род з  владою своєю, слухаючи підшепту бунтівників.
—  А  на  що  ж  Бог  допустив  до  такої  страшної  річі,  коли  той  наш 
князь був праведник, як видно з  чуда над тілом його? — запитала Настя.
—  Бо  дав  Господь  свобідну  волю  людям,  сотворивши  їх  на  образ 
і  подобіє своє. Робіть, що уважаєте добрим, сказав їм, а  не схочете, то 
побачите,  до  чого  дійдете…  На  потомках  потомків  ваших  відіб’ю  зло -бу вашу…»
(У  Насті  не  було  сліпої  віри,  вона  прагнула  відшукати  істину,  от -римати відповіді на питання про розумну світобудову, принципи раціо -нального облаштування світу.)
5)   Дайте відповіді на запитання.
— Як султан поставився до молитви Насті біля ікони Іверської Ма-тері  Воротарниці?  (Він  поважав  твердість  у  вірі,  право  особи  на  вияв-лення своїх релігійних почуттів.)
—  Коли  зблизилися  султан  і  Настуня,  відчули  непереміжний  по-клик кохання? (Під час грози й  небезпечної подорожі берегом моря.)
—  Що  значить  спостереження  султана,  виражене  такою  думкою: 
«Але, раз глянувши в   очі невольниці, відчув, що сю твердиню не вис -тарчить раз здобути»? (Це значить, що кохання такої дівчини треба за -войовувати щоразу, як і   щоразу підтверджувати своє.)
V.   ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
  Завдання учням.
— Знайдіть спільне.
Роксоляна  ?  Султан
(Розум, сильна воля, пристрасні почуття, масштабність мислення, 
освіченість, допитливість, повага до людини, щирість.)
VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Продовжіть фразу.
«Мені цікаво, а  що ж …»
«Для себе я зробив (зробила) висновок, що …»
«Про автора повісті я думаю, що він …»
VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Навчитися  виразно  читати,  переказувати  розділ  ХІ,  виділяти  го-ловне в  повісті, висловлювати свої судження про дії та вчинки героїв; 
для окремих учнів — прочитати решту розділів повісті.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "О. Назарук. «Роксоляна». Перша подорож Роксоля-ни на прощу.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід