П. Куліш. Роман «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва.
 
Урок № 55
Тема.   П. Куліш.  Роман  «Чорна   рада».  Показ   протистояння   сил   державотворення  й  руйнівництва.
Мета:  допомогти  учням  глибше   усвідомити   ідейно-художні  особливості   та  значення   роману;   роз-вивати  навички  сприйняття   великого  епічного 
твору   як  єдиного   цілого,  вміння  виділяти  ос-нов  ні   елементи   сюжету   й  композиції,   аналізу -вати  їх;  виховувати   кращі   якості  громадянина-патріота,   щирість  та  вірність  у   людських 
стосунках.
обладнання:   портрет   письменника,   різні  видання  роману,  
ілюстрації  до  нього.
Теорія літератури:   роман,  історичний   роман,  сюжет,  композиція, 
їхні   елементи.
Хід уроку
I.   МоТ ивація навчальної діяльнос Т і школярів
  Вступне слово вчителя.
Як відзначив  літературознавець  В. Неділько, «заслугою  П. Ку-ліша  є  те,  що  він  не  тільки  створив   перший   роман,  а й по ставив 
його  в  контекст  тогочасної  світової   літератури.   Куліш  неоднора-зово  вказував  про   вплив   на  нього   творчості   В. Скотта.  Сприйма-ючи  романтичні   тенденції   шотландського  письменника,   Куліш 
написав   цілком  оригінальний,   самобутній  твір,  у  якому  яскраво  
розкрито  не  тільки  історичні   події  з  життя  українського  народу,  
відтворено  український  колорит,  а   й   національний   дух   народу.  
Навіть  характер  романтизму   «Чорної   ради»   має   народнопісенні 
витоки.   Пісня   і   дума  не  просто  існують   на  його  сторінках  — 
вони  є  живильним  середовищем,   на  якому  зріс   буйний   первісток  
української   романістики.  Сам   роман   теж   нагадує   історичну   думу 
за   її   епічним   розмахом,  гострими   ситуаціями,   могутніми  націо -нальними   характерами.   І   це  теж   —  новаторська   риса  творчості  
 Куліша».
Сьогодні  ми  продовжимо  знайомство   з  романом  «Чорна   рада»  
й спробуємо  переконатися  в справедливості слів  літературознавця.
II.  о голошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
I іі .  ак ТУалізація опорних знань  У чнів
1.   Стислий переказ прочитаних розділів роману «Чорна рада».
(Здійснюється   «ланцюжком».)
2.   Зачитування елементів «сюжетних ланцюжків».
3.   о бмін враженнями про твір.
—  Що  вам   здалося   найцікавішим?  Чому?
—  Яка   роль  позасюжетних  елементів?  (Історія   полковника-попа  Шрама  та  визвольної  боротьби  в   Україні;  історія   Василя 
Невольника;  прощання   запорожців   зі   світом  і  погляди   Шрама  на 
них   тощо.)
і V.  с прийняТТя й засвоєння  У чняМ и навчального  М аТ е -ріалУ
1.   к оментоване читання фрагментів роману.
(Учні   читають  і  коментують   фрагменти  роману  із   другої  (умов -ної)   частини   роману  (за   хрестоматією).  Слід  звернути  увагу   на 
кульмінацію  —  власне  Чорну  раду.  Взагалі  рекомендоване  читан -ня  уривків   з  1,   4,   8,   10,  12,  14,  18 розділів.)
2.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3.   Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідни -цького характеру.
—  Які  нові  герої  з’явилися,  як  по-новому   виявили  себе   вже  
відомі  персонажі?
—  Що  вас  найбільше  вразило?  Чому?
—  Назвіть   причини,   через   які   Сомко  потерпів  поразку  на 
«чорній   раді».   (Зрада  війська;   прихильність  московських  бояр  до 
Брюховецького  завдяки   хабарю;   довірливість  черні;   хитра   страте-гія  Брюховецького.)
V.  з акріплення знань,  УМінь Та навичок
  Завдання учням.
Визначте,   що  об’єднує  героїв.   y
Леся 
Петро    
(почуття  кохання)
Сомко 
Кирило 
Сомко   
Брюховецький   
(боротьба   за   владу)
—  А  що  їх   роз’єднує?
1)   Різне  поняття   кохання.
2)   Різна  мета  й  бачення   шляхів  розвитку  України.
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте  речення:   y
«Найбільше   мене  вразив  епізод…»
«Мені   здалося,  що…»
«Найцікавіше   в  романі  “Чорна   рада”…»
VII.  до М ашнє завдання
Дочитати  твір   до  кінця;  закінчити   складання  «сюжетних  лан -цюжків»,   вміти   переказувати,   характеризувати  героїв;  підготува -ти  повідомлення.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "П. Куліш. Роман «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід