ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ. КРАСА і МУДРІСТЬ ЦЬОГО ЖАНРУ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
 

Урок № 28. ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ. КРАСА і МУДРІСТЬ ЦЬОГО ЖАНРУ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ      

 Мета:

навчальна; подати відомості про прислів'я та приказки як видів усної народної творчості, навчити їх відрізняти, проектувати на ситуації сучасного життя;

• розвивальна: формувати комунікативні вміння, розвивати логічне, абстрактне мис­лення, кмітливість, спостережливість, допитливість;

•  виховна: виховувати почуття поваги до фольклору, шанобливе ставлення до кміт-

ливості та мудрості нашого народу. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Обладнання: виставка літератури, таблиця «Порівняльна характеристика прислів'їв

та приказок». 

Теорія літератури: фольклор, прислів'я, приказка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

IIОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

IIIЗАСВОЄННЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Лекція вчителя

До неоціненних коштовностей кожного народу належать прислів'я та при­казки — короткі влучні вислови, які образно й лаконічно передають нащад­кам життєвий досвід попередніх поколінь. Інколи їх називають узагальненою пам'яттю народу, результатом його спостережень. Це своєрідна добірка правил, якими варто користуватися в повсякденному житті. Прислів'я та приказ­ки рідко прямо вказують на якийсь факт, вони рекомендують дотримувати­ся певних норм, засуджують або схвалюють риси характеру, тобто повчають, 5о за ними — авторитет багатьох поколінь. Прислів'я та приказки можуть бу­ти згруповані за різними тематичними групами: про сільськогосподарську ді­яльність, про працю, про людські вади або чесноти, про природу, про рослини, тварин тощо. Без приказок та прислів'їв наше мовлення було б бідним.

Робота в таблицею

 Розгляньте таблицю. Порівняйте прислів'я та приказки,  

                          Прислів'я

Приказка

Більш розгорнуте, виражає закінчену думку

Скорочений вислів, не виражає закінче­ної думки

 Має повчальний зміст

Повчального змісту не має

 

Може входити до складу прислів'я

Робота з підручником

Опрацюйте теоретичний матеріал на сторінках 145-147 підручника.

Вибіркова робота

Згрупуйте наведені вислови в дві колонки: прислів'я та приказки. Визна­чте, до якої тематичної групи можна віднести ці вирази.

Осінь на рябому коні їздить. Хто літом спеки боїться, той зимою не має чим грітися. Майська роса краще вівса. Зимове сонце, як мачушине серце: сві­тить, а не гріє. Баба з воза. В очі — лисицею, а за очі — вовчицею. Гадюку, як не грій, вона все одно вкусить.

Установлення відповідності

Установіть відповідність між початком прислів'я та його закінченням. По­ясніть значення наведених висловів.

Готуй літом сани...

а взимку воза

Наука в ліс не веде.,.

менше слів

Швець знай своє шевство...

стежка утоптана

Більше діла...

хороше йти

До доброї криниці...

ноги не вколовши

Життя, як стерня, не пройдеш...

а думає вовком

Краще погано їхати, ніж:..

а в кравецтво не мішайся

Дивиться лисицею...

а з лісу виводить

Творча робота

> Доберіть до поданих слів антоніми. Пригадайте та запищіть прислів'я. Зразок. Посієш — пожнеш; що посієш, те й пожнеш. 1. Вчення—... 2. Праця — ... 3. Починає—... 4. Правда—...

Гра «Латка на фразеологізм». Командна гра на швидкість

Доповніть поданими «латками» слова, щоб отримати фразеологізм.

1. «Латка»: ніс, язик, око, вухо, губа, зуб. Фразеологізми: тримати ... за ві­тром; на ... нічого покласти; і за ... не свербить; робити з ... халяву; хоч в ... стрель. 2. «Латка»: кіт, кінь, курка, свиня, собака, коза. Фразеологізми: гарна, як ... в дощ; носиться як ... з яйцем; нагадати ... смерть; як ... наплакав; пише як ... лапою.

Дослідження-характеристика

Згрупуйте подані прислів'я та приказки за тематичними групами: приро­да, сільськогосподарська діяльність, наука, праця, людські вади.

Не той урожай, що на полі, а той, що в коморі. Праця чоловіка годує, а лінь марнує. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Писать — не язиком чесать. Осінь усьому рахунок веде. Ранні пташки росу п'ють, а пізні — слізки ллють. Вчити­ся ніколи не пізно. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже. Лякає мишка кицьку, а сама з нори не ви­лазить. Сердиться, ніби йому пес ковбасу з'їв. Око бачить далеко, а розум ще далі.

Робота з підручником -

Виконайте вправу 8 на сторінці 149 підручника.

IVПІДСУМОК УРОКУ

VДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконати вправи за підручником: впр. 1, 2 стор. 147.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ. КРАСА і МУДРІСТЬ ЦЬОГО ЖАНРУ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід