Шляхами літературних героїв.
 
Урок  №   70 
Тема.  Шляхами  літературних  героїв.
  Мета:  актуалізувати, узагальнити й   систематизувати вивчене учнями за   рік; викликати 
в   них  інтерес  до   читання  художніх  творів;  розвивати  навички  образного  та 
логічного  мислення,  узагальнення,  аналізу  й   синтезу,  пам’ять,  уміння  вислов -лювати  власні  думки  щодо  прочитаного,  оцінювати  дії,  вчинки  та  поведінку 
героїв;  виховувати  наполегливість,  любов  до   літератури,  естетичний  смак.
 Очікувані  результати:  учні  пригадають  зміст  вивчених  творів;  уміють  аналізувати,  характеризу-вати  образи,  висловлювати  власні  думки  з  приводу  прочитаного.
 Теорія  літератури:   сюжет;  пейзаж;  ідея;  повість-притча;  новела;  ліричний  герой;  вільний  вірш.
  Обладнання:   підручник,  портретна  галерея  письменників,  виставка  учнівських  ілюстрацій, 
список  літератури  для  читання  влітку.
  Тип  уроку:   систематизація  й   узагальнення  вивченого  матеріалу.
Хід  уроку 
  І.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Кожна освічена людина повинна знатися на  літературі, вміти 
відрізняти справжній художній твір від низькопробного, навчитися 
отримувати естетичну насолоду від спілкування з  образним словом. 
Сподіваюся, що за  цей навчальний рік ви дещо зрозуміли й  багато 
чого  навчилися,  наблизилися  до  ідеалу  —  особистості  культурної, 
освіченої людини.
 ІІ.   а ктуалІ зац І я  опорних  знань  учнІ в 
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
1.   о гляд  ілюстрацій  до  фантастичного  твору а.  д імарова  «друга  плане -та».
2.   Заслуховування  усних  фантастичних  творів  про  життя  людей 
у  ХХІІ   ст.
ІІІ.  с истеМ атизац І я  й   узагальнення  вивченого М атерІ алу 
Літературна  гра.   ;
1.   Поєднайте  прізвища  письменників  з  їхніми  творами.
Т.  Шевченко  «Пісня про рушник»
Ліна Костенко  «Катерина»
В.  Симоненко  «Наша мова»
А.  Малишко  «Крила»
В.  Голобородько   «Тополя»
Л.  Кисельов  «Лебеді материнства» 
2.   Поєднайте  назви  творів  з  іменами  героїв,  які  в  них  діють.
Мирослава  «Сім’я дикої качки» Є. Гуцала
Ганнуся   «Климко» Гр.   Тютюнника
Люба  «За   сестрою» А.   Чайковського
Олена Булига   «Захар Беркут» І. Франка
Наталя Миколаївна  «Гуси-лебеді летять» М.   Стельмаха
Тося  «Планетник» Б.   Харчука 
3.   в изначте,  чий  це  портрет.
«Се був сивий, як голуб, звиш 90-літній старець, найстарший 
віком у   цілій… громаді. Незважаючи на   глибоку старість,.. був іще 
сильний  і   кремезний».  (Захар  Беркут,  герой  однойменної  повісті 
І.   Франка.) 
«Він… був кремезний козак літ тридцяти. Одягнений у  широ-чезні, як море, червоні штани, які підперізував широким шовковим 
поясом. На  ногах добрі шкапові чоботи. Сорочка була подерта й   за -мащена  та  на   грудях  широко  розхристана…»  (Семен  Непорадний, 
герой повісті А.   Чайковського «За   сестрою».) 
«Доріс… до  парубка. Так його вигнало і   розперло, такий став 
гладкий  та  опецькуватий!  Пика  широка  та  одутлувата,  як  у   того 
салогуба,  а   руки  білі  та  ніжні,  як  у  панночки».  (Павлусь,  герой 
оповідання О.   Стороженка «Скарб».) 
«Малий почервонів, зціпив зуби і  міцно стиснув кулаки. Впер-шись ногами в  землю, він підняв угору голову. …Зроду не   стрижене 
волосся,  намокнувши,  прилипло  до   чола,  до  вух  та  шиї.  Він  під -няв свої міцно стиснуті кулаки і, грізний, похмурий, пішов проти 
хмар». (Планетник, герой однойменної повісті-притчі Б.   Харчука.) 
«Виліз із ковбані більше схожий на   шпалу, аніж на  людину. 
Мазут стікав по  мені густими потьоками, на  мій новий костюм стра-шенно було й  глянути». (Толя, герой повісті А.  Дімарова «Блакитна 
дитина».) 
4.   З’ясуйте,  з   яких  творів  узято  пейзажі.
«По   діброві вітер виє, 
Гуляє по  полю,  
Край дороги гне тополю  
До самого долу.  
Стан високий, лист широкий —  
Нащо зеленіє? 
Кругом поле, як те море 
Широке, синіє». (Т.  Шевченко. «Тополя».) 
«За   хмарами-хмарами  куталося  сонце;  воно  зрідка  опускало 
під краї неба імлаві просвітки, і  тоді земля трималась на  них, мов 
колиска. Навколо тихо бринів золотий півсон передосіннього степу. 
Здалеку,  наче  по  блакитній  воді,  поволі  пропливав  приломлений 
до  плуга орач». (М.  Стельмах. «Гуси-лебеді летять».) 
«Повітря пахло зволоженим листям, воно голубіло між стов -бурами, і  далина над верхівками дерев була кришталево чиста, кри-шталево дзвінка». (Є. Гуцало. «Сім’я дикої качки».) 
Анкетування.   ;
1.   Які твори з  тих, що вивчалися протягом року, найбільше спо-добалися, запам’яталися вам?
2.   Які  форми  роботи  ви  вважаєте  доцільними  й   ефективними?
3.   Чим би вам було цікаво займатися на   уроці, щоб мати добрі 
знання з  літератури?
Ознайомлення  учнів  зі  списком  додаткової  літератури  для  читання  влітку.   ;
(Див. Додаток до   уроку №  70.) 
 ІV.  до М ашнє  завдання 
Читати  літературу  за  пропонованим  списком.
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Я бажаю собі і  всім нам…
    додаток  до  уроку  №  70 
СПиСОК  ДОДАТКОВОЇ   ЛІТ еРАТУРи ДЛЯ  ЧиТАННЯ   ВЛІТКУ 
Наталена Королева. «Легенди старокиївські».
Ірина Вільде. «Повнолітні діти».
Л.  Старицька-Черняхівська. «Діамантовий перстень».
І.  Сенченко.  «Діамантовий  берег»,  «Руді  вовки»,  «Чорна  брама».
Остап Вишня. «Мисливські усмішки».
А.  Дімаров. «На  коні й  під конем».
О.  Гончар. «Берег любові», «Бригантина».
І. Чендей. «Сестри».
В.  Дрозд. «Кінь Шептало на  молочарні».
П.  Загребельний. «Роксолана».
М.  Руденко. «Ковчег всесвіту».
О.  Бердник. «Лабіринти мінотавра».
В.  Малик. «Черлені щити».
В.  Чемерис. «Ольвія».
Ю.  Мушкетик. «Селена», «Літній птах на   зимовому березі», «Дино-завр».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Шляхами літературних героїв.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід