Тематичне оцінювання. «Проза М. Коцюбинського, О. Назарука, В. Дрозда».
 
УРОК № 60
Тема.   Тематичне оцінювання. «Проза М.   Коцюбинського, О. Назарука, В. Дрозда».
*
Мета:  актуалізувати знання учнів та узагальнити навчаль-ний матеріал, оцінити рівень засвоєності навчально-го  матеріалу;  розвивати  пам’ять,  логічне  та  образне 
мислення; вміння висловлювати власне судження та 
обґрунтовувати їх; виховувати почуття людської гід-ності, вольові якості характеру, прагнення до збере-ження та виявлення індивідуальності.
Обладнання:  портрети письменників, виставка їх книжок, ілюст-рації до творів; тестові завдання у  двох варіантах.
Теорія літератури:   повість та її різновиди — історична, химерна; опові-дання; художній образ, художні засоби.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
ІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
  Вступне слово вчителя.
Українська проза багата й  різноманітна. Ми мали змогу ознайоми -тися лише з   дуже невеликою її часткою. Виконуючи сьогоднішню кон -трольну роботу ви ще раз пригадаєте твори М.   Коцюбинського, О. Наза-рука, В. Дрозда, глибше усвідомите їх ідейно-художній зміст, порушені 
проблеми, висловите про них свої міркування. Тож успіхів вам!
ІІІ.   ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
1.   Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
2.   Написання контрольної роботи.
Варіант І
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в   1 бал.)
1.   «Ирій» В. Дрозда — повість, у   якій розповідається:
   а)   про  неповторний  світ  юності,  вічне  й  швидкоплинне  в  житті 
людини;
*  Учитель також може використати видання: В. В. Паращич. Українська літера-тура. 8 клас. Комплексний зошит для контролю знань (для шкіл з  українською 
мовою навчання).— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
б)   про усвідомлення необхідності особистої свободи, красу глибо -кого почуття кохання;
в)   про  усвідомлення  історичного  духовного  багатства  народу, 
сильні особистості.
2.   Опис гори Афон подається у   творі:
а)   «Дорогою ціною» М.  Коцюбинського;
   б)   «Роксоляна» О. Назарука;
в)   «Ирій» В. Дрозда.
3.   Допишіть речення.
Історична повість — це …
Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у   2 бали.)
1.   Складіть план до характеристики образу Соломії, героїні повісті 
М.  Коцюбинського «Дорогою ціною», коротко напишіть про своє 
ставлення до неї.
2.   Назвіть  алегоричні  образи  творів  В.  Дрозда,  розкрийте  один 
з  них.
Високий рівень
(Повна, правильна, обґрунтована відповідь оцінюється в   5 балів.)
Напишіть невеликий твір на одну з  тем:
«Краса  кохання  у   творах  „Дорогою  ціною”  М.   Коцюбинського  та 
„Роксоляна” О. Назарука» або «Про який Ирій я мрію» («Мій Ирій»).
Варіант ІІ
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в   1 бал.)
1.   Повість «Дорогою ціною» має сюжет:
а)   історико-героїчний;
   б)   пригодницько-романтичний;
в)   алегорично-химерний.
2.   Проблеми людини в  суспільстві, її знеособлення, свободи й  неволі, 
особистості й  натовпу, дійсності й   мрії порушуються у  творі:
   а)   «Білий кінь Шептало» В. Дрозда;
б)   «Ирій» В. Дрозда;
в)   «Дорогою ціною» М.  Коцюбинського.
3.   Допишіть речення.
Химерна повість — це …
Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у   2 бали.)
1.   Складіть  план  до  характеристики  образу  Роксоляни,  напишіть 
коротко про своє ставлення до героїні.
2.   Назвіть  символічні  образи  повісті  М.  Коцюбинського  «Дорогою 
ціною», розкрийте один із них.
Високий рівень
(Повна, правильна, обґрунтована відповідь оцінюється в   5 балів.)
Напишіть невеликий твір на одну з  тем:
«Неповторність особистості, індивідуальності у  творах В. Дрозда» 
або «Якби Соломія не загинула».
ІV.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторити вивчений матеріал.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематичне оцінювання. «Проза М. Коцюбинського, О. Назарука, В. Дрозда».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід