Тематичне оцінювання. «Український гумор і сатира».
 
УРОК № 67
Тема.   Тематичне оцінювання. «Український гумор  і  сатира».
Мета:  систематизувати знання учнів з  теми, виявити рівень 
знань,  умінь  та  навичок  з   метою  їх  корекції;  розви-вати  пам’ять,  образне  та  логічне  мислення,  вміння 
аналізувати твори, висловлювати власні міркування 
з  приводу прочитаного; виховувати самокритичність, 
почуття гумору, прагнення до самовдосконалення.
Обладнання:  портрети письменників, збірки їх творів, ілюстрації 
до них, тестові завдання.
Теорія літератури:   гумор, сатира, антитеза, іронія, художні образи, за-соби комічного.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
ІІ.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
1.   Інструктаж щодо написання тестів.
2.   Написання контрольної роботи.
Варіант І
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в   1 бал.)
1.   Укажіть, який засіб комічного вжитий у  рядках із вірша В.   Самій -ленка «Ельдорадо»
Там всі люди роботящі, 
Там на рівні з   мужиками 
Всі пани працюють щиро — 
Язиками, язиками.
   а)   іронія;
б)   гіпербола;
в)   поєднання несумісних понять.
2.   Найбільш гострою із порушених у  вірші В.  Самійленка «Ельдора-до» проблем нині залишається така:
*  Учитель  також  може  використати  видання: В. В. Паращич. Українська 
література. 8 клас. Комплексний зошит для контролю знань (для шкіл 
з українською мовою навчання).— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
а)   отримання нагород за заслугами;
б)   тиску цензури;
в)   знання рідної мови.
3.   Допишіть речення.
Гумор — це …
Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у   2 бали.)
1.   Зробіть короткий аналіз гуморески Є. Дударя «Слон і  мухи».
2.   Висловіть своє міркування про те, у  чому, за віршем В.  Самійлен-ка, полягає справжній патріотизм.
Високий рівень
(Повна, правильна, обґрунтована відповідь оцінюється в   5 балів.)
Виконайте одне із завдань.
А.  Сатира, як писав С. Олійник, потрібна
Щоб люди всі були щасливі, 
Щоб захистить від зла добро.
  Чи згодні ви з   цією думкою? Своє твердження обґрунтуйте.
Б.  Напишіть продовження історії Червоної Шапочки в  гуморис -тично-сатиричному стилі Є. Дударя.
Варіант ІІ
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в   1 бал.)
1.   Укажіть, який засіб комічного використаний у  рядках вірша В.   Са-мійленка «Ельдорадо».
Там говорять по-французьки 
Не то значні, а  й лакеї,  
А пани всі мови знають — 
Крім своєї, крім своєї.
а)   Гіпербола;
б)   антитеза;
в)   поєднання різних стилів.
2.   Головна  думка  вірша  В.  Самійленка  «Патріоти»  полягає  в   тому, 
що:
а)   треба знати народні права, широко їх пропагувати;
б)   треба бути патріотом не на словах, а   на ділі;
в)   необхідно знати правдиву історію народу, досліджувати це пи -тання.
3.   Допишіть речення.
Сатира — це …
Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у   2 бали.)
1.   Зробіть короткий аналіз гуморески Є. Дударя «Лісова казка».
2.   Які основні вади тоталітарної держави висміює В.   Самійленко за -собами сатири у   вірші «Ельдорадо»?
Високий рівень
(Повна, змістовна, правильна відповідь оцінюється в   5 балів.)
Виконайте одне із завдань.
А.  Напишіть невеликий твір «Сміх — це здоров’я тіла й  душі» (За 
творами українських гумористів та сатириків).
Б.  Напишіть свої поради мамі, бабусі Червоної Шапочки з  одной -менної гуморески Є. Дударя, а   також Мисливцеві.
ІІІ.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
IV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуватися до уроку з  літератури рідного краю.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематичне оцінювання. «Український гумор і сатира».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід