Тести за темою "Числівник"
 
Числівник. Тести
Варіант 1

1. Вкажіть числівник.

а) двійка; б) вдвох;

в) два; г) подвоєння.

2. На які розряди за значенням поділяються числівники?

а) якісні, відносні та присвійні;

б) власні та загальні;

в) кількісні та порядкові;

г) прості та складені.

3. Виділіть числівник який означає ціле число.

а) дві п’ятих; б) сім десятих;

в) сім; г) три цілих і одна друга

4. Позначте збірний числівник.

а) три; б) тринадцять;

в) троє; г) тридцять.

5. Визначте дробовий числівник.

а) дев’яносто; б) дев’ятеро;

в) дев’ять цілих і шість десятих; г) дев’ятнадцять;

6. Вкажіть порядковий числівник.

а) вісім; б) восьмеро;

в) одна восьма; г) восьмий.

7. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні.

а) шість, шестеро, шостий;

б) п’ять, п’ятеро, одна п’ята;

в) перший, другий, сто;

г) двадцять, двадцять один, двадцятий.

8. Позначте простий числівник.

а) сто десять; б) одна третя;

в) третій; г) сорок два.

9. Знайдіть форму орудного відмінка числівника три.

а) три; б) трьох;

в) трьом; г) трьома.

10. Знайдіть форму давального відмінка числівника сорок.

а) сорок (дівчат); б) сорока (дівчат);

в) сорока (дівчатами); г) сорока (дівчатам);

11. Вкажіть розряди за значенням числівника шістнадцять.

а) ціле число; б) збірний;

в) дробовий; г) порядковий.

12. Вкажіть правильну форму орудного відмінка числівника сто.

а) стома; б) стами;

в) ста; г) сто.Числівник. Тести

Варіант 2

1. Вкажіть числівник.

а) тричі; б) трійня;

в) п’ять; г) трійка.

2. Які числівники означають кількість, що складається з певного числа частин цілого?

а) цілі числа; б) дробові;

в) збірні; г) порядкові.

3. Виділіть числівник який означає ціле число.

а) п’ять шостих; б) вісім цілих і одна друга;

в) нуль цілих і п’ять десятих; г) десять.

4. Позначте збірний числівник.

а) три; б) тридцять дев’ять;

в) триста; г) тринадцятеро.

5. Визначте дробовий числівник.

а) семеро; б) три сьомих;

в) сімдесят три; г) сімсот тридцять.

6. Вкажіть порядковий числівник.

а) п’ятнадцятеро; б) одна п’ята;

в) п’ятнадцятий; г) п’ятнадцять.

7. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні.

а) один, одна друга, другий;

б) двоє, двадцять, дві третіх;

в) вісім, восьмеро, восьмий;

г) сім, сьомий, сімдесят.

8. Позначте складений числівник.

а) два; б) другий;

в) одна друга; г) двадцять.

9. Знайдіть форму родового відмінка числівника п’ять.

а) п’ять (друзів); б) п’яти (друзів);

в) п’яти (друзям); г) п’ятьма (друзями)

10. Знайдіть форму давального відмінка числівника сто.

а) сто (лікарів); б) ста (лікарям);

в) ста (лікарів); г) ста (лікарями).

11. Вкажіть розряди за значенням числівника семеро.

а) ціле число; б) збірний;

в) дробовий; г) порядковий

12. Вкажіть правильну форму орудного відмінка числівника сорок.

а) сороками; б) сорока;

в) сорокома; г) сорокма.


Числівник. Тести

Варіант 3

1. Вкажіть числівник.

а) п’ятак ; б) уп’яте;

в) три; г) п’ятірня.

2. Які числівники означають кількість предметів у цілих одиницях?

а) порядкові; б) збірні;

в) дробові; г) цілі числа.

3. Виділіть числівник який означає ціле число.

а) дві шостих; б) шістнадцять;

в) одна цілих і три десятих; г) одна четверта.

4. Позначте збірний числівник.

а) п’ятсот; б) п’ятнадцятеро;

в) п'ятнадцять; г) п’ятдесят.

5. Визначте дробовий числівник.

а) п’ятеро; б) сімнадцять;

в) сім цілих і п’ять десятих; г) п’ять.

6. Вкажіть порядковий числівник.

а) десять; б) дві десятих;

в) десятеро; г) десятий.

7. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні.

а) тридцять, тридцять сім, сьомий;

б) сорок два, двоє, другий;

в) сто, сотий, семеро;

г) шість, одна шоста, шестеро.

8. Позначте простий числівник.

а) вісімсот три; б) три четвертих;

в) вісімнадцять; г) сорок один.

9. Знайдіть форму родового відмінка числівника п’ятдесят.

а) п’ятдесят (читачів ); б) п’ятдесятьма (читачами);

в) п’ятдесяти (читачам); г) п’ятдесяти (читачів).

10. Знайдіть форму давального відмінка числівника дев’ять.

а) дев’ятьма (друзями); б) дев’яти (друзям);

в) дев’яти (друзів); г) на дев’яти (друзях)

11. Вкажіть розряд за значенням числівника одна ціла і п’ять десятих .

а) ціле число; б) збірний;

в) дробовий; г) порядковий

12. Вкажіть правильну форму родового відмінка числівника шістсот.

а) шестиста; б) шістиста;

в) шестисот; г) шістисот.


Числівник. Тести

Варіант 4

1. Вкажіть числівник.

а) сотня; б) сороківка; 
в) семиденний; г) сорок.

2. 2. Які числівники означають кількість предметів як сукупність, одне ціле?

а) цілі числа; 
б) дробові;

в) збірні; 
г) порядкові.

3. Виділіть числівник який означає ціле число.

а) дві цілих і чотири десятих; 
б) одна третя;

в) п’ятдесят; 
г) одна ціла і одна друга.

4. Позначте збірний числівник.

а) двадцять; 
б) дванадцять;

в) дванадцятеро г) двісті.

5. Визначте дробовий числівник.

а) троє; б) четверо; 
в) триста сорок; г) три четвертих. 
6. Вкажіть порядковий числівник. 

а) одна друга; 
б) два; 
в) другий; 
г) двоє. 

7. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні. 
а) сімнадцять, сім десятих, десятий; 
б) десятеро, десять, одна десята; 
в) дев’ятнадцять, дев’ятий, дев’ятеро; 
г) шість, шестеро, шостий. 

8. Позначте складений числівник. 
а) тридцятеро; 
б) восьмий; 
в) тридцять три; 
г) чотири. 

9. Знайдіть форму родового відмінка числівника п’ятсот. 
а) п’ятсот; б) п’ятисот; 
в) п’ятистам; г) п’ятьмастами. 
10. Знайдіть форму давального відмінка числівника три .

а) трьома; б) трьом;

в) трьох; г) на трьох.

11. Вкажіть розряд за значенням числівника дві третіх.

а) ціле число; б) збірний;

в) дробовий; г) порядковий.

12. Вкажіть правильну форму родового відмінка числівника п’ятдесят.

а) п’ятдесятьма; б) п’ятдесяти;

в) п’ятдесят; г) п’ятдесятьма.

Числівник. Тести

Варіант 5

1. Вкажіть числівник.

а) сімка; б) сьомий;

в) удвох; г) подвійний.

2. Які числівники означають порядок предметів при лічбі?

а) цілі числа; б) збірні;

в) дробові; г) порядкові.

3. Виділіть числівник який означає ціле число.

а) п’ять цілих і три четвертих б) одна дев’ята;

в) півтора; г) п’ятдесят дев’ять.

4. Позначте збірний числівник.

а) десять; б) вісімдесят;

в) сто десять; г) десятеро.

5. Визначте дробовий числівник.

а) восьмеро; б) вісімнадцять;

в) вісім цілих і дві п’ятих; г) вісімсот двадцять п’ять.

6. Вкажіть порядковий числівник.

а) одинадцять цілих і одна десята; б) одинадцятеро;

в) одинадцятий; г) одинадцять.

7. Виділіть рядок, у якому всі числівники кількісні.

а) другий, сім десятих, десятий;

б) вісім, вісімнадцять, восьмий;

в) шестеро, шістнадцятий, шість;

г) два, двоє, дві шостих.

8. Позначте простий числівник.

а) дванадцять; б) сорок два;

в) одна четверта; г) сто три.

9. Знайдіть форму родового відмінка числівника чотири.

а) на чотирьох; б) чотирма;

в) чотирьом; г) чотирьох.

10. Знайдіть порядковий числівник жіночого роду.

а) другий; б) одна друга;

в) друга; г) друге.

11. Вкажіть розряд за значенням числівника троє.

а) ціле число; б) збірний;

в) дробовий; г) порядковий

12. Вкажіть правильну форму орудного відмінка числівника тисяча.

а) тисячом; б) тисяччю;

в) тисячою; г) тисячею.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тести за темою "Числівник"", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід