В. Дрозд. Алегорично-химерна повість В. Дрозда «Ирій». Нове художнє освоєння проблем сучасності.
 
УРОК № 57
Тема.   В.  Дрозд.  Алегорично-химерна  повість  В.  Дрозда «Ирій». Нове художнє освоєння проблем сучасності.
Мета:  допомогти учням осягнути загальнолюдські цінності 
через алегорично-химерну форму твору; розвивати на-вички  виразного  читання,  переказу,  коментування 
художнього тексту, визначення мотивів та проблем, 
художніх засобів та їх ролі у   творі; виховувати праг-нення до самоусвідомлення, самоствердження і   само-вдосконалення, почуття гумору, естетичний смак.
Обладнання:  портрет письменника, ілюстрації до твору.
Теорія літератури:   алегорія,  химерна  повість,  літературна  умовність,  
художні засоби.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
ІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
  Вступне слово вчителя.
«…  Пакуль  —  це  країна,  куди  щовесни  повертаються  з   сонячного, 
казкового  щедрого  на  барви  Ирію  перелітні  птахи,  край  ясно-жовтого 
латаття  на  залитих  паводдю  луках,  край  матерів,  закушканих  у  чорні 
куфайки  та  вовняні  хустки,  матерів  з  чорноземними,  як  поле,  долоня-ми, край, де започатковуються ріки; Пакуль — це країна викладених зе -леною шпоришинною мозаїкою доріг і  доріжок, сходжених твоїми боси-ми ногами, країна золотистої стерні, повитої в  долинах сивим туманом, 
на плеса яких випливають гуси, поки ти, примостившись під скиртою, 
химериш собі власний книжний світ; край мальованих чорним по біло -му  тинів,  ліс  соняшникових  частоколів,  заставлених  кукурудзинням  
призьб,  що  від  згадки  про  них  тобі  досі  замирає  серце;  Пакуль   —  це 
країна твого першого слова, першої любові, першої зненависті, країна, 
де започаткувалася недитинна, гіркувата печаль твоїх очей; Пакуль    — 
це твій Ирій, що в  нього ти до кінця днів своїх повертатимешся, а  повер -нувшись — знову рватимешся в  широкі світи; Пакуль   — це ти сам…». 
Читаєш цей монолог-роздум головного героя повісті В. Дрозда «Ирій»    — 
і  дивуєшся  повороту  думки:  так Ирій  —  це  не  казковий,  омріяний  за-морський край, це — твоя батьківщина, це ти сам, бо людина, людська 
душа  і  є  джерелом  її  багатства  чи  бідності,  щастя  чи  нещастя.  Вражає 
поетичність, романтичність, теплота й  щирість слів героя про своє село, 
свою  матір.  Тож  дізнаємося,  чим  закінчується  історія  Михайла  Реше -та   — невиправного мрійника й  дослідника життя.
ІІІ.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  Перевірка домашнього завдання.
1)   Записування  по  пам’яті  у  вигляді  плану  основних  епізодів  та 
картин твору (від початку до кінця прочитаного).
2)   Робота в  парах (учні задають одне одному питання за змістом 
твору).
3)   Заслуховування найцікавіших питань та відповідей.
IV.  СПРИЙНЯТТЯ Й  ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1.   Виразне читання з  коментуванням ІІІ частини твору.
2.   Словникова робота.
3.   Обмін враженнями щодо прочитаного.
4.   Евристична бесіда, спостереження над художнім текстом.
— Який момент у  творі, на вашу думку, найнапруженіший, куль -мінаційний?
(Приїзд  у   село  дядька  Дениса  й   тітки  Дори  на  власній  машині,  її 
вибух і  крах мрії.)
—  Яка  зі  справ  дядька  та  Михайла  здалася  вам  найкориснішою, 
найцікавішою?
(Експедиція з   вивчення фольклору та етнографії.)
— Які риси післявоєнного побуту ви відзначили?
(Паніка й   розкуповування продуктів при найменшій тривозі; бід -ність і  сільських, і   міських жителів; тяжка праця жінок у  колгоспах; 
горе  від  втрати  на  війні  близьких;  багато  сиріт;  безгосподарність;  по -бутові сварки та ін.)
—  Як  називається  художній  засіб,  що  часто  використовується 
на  сторінках  твору:  «…  І  це  божевілля,  безглуздя,  безум,  шаленство, 
дурість  —  жертвувати  літом,  відпусткою,  канікулами,  а   то  й  важити 
життям  після  стількох  майже  безслідних  експедицій…».  (Перелічен-ня, синоніми.)
— Як героєві вдалося подолати свій відчай, коли його привселюд-но на шкільній лінійці осоромили за зовнішній вигляд? (Спогляданням 
природи, землі, розумінням, що він може зробити щось корисне, при -служитися рідному краєві.)
— Як ви ставитеся до вчинку директора, котрий виставив хлопця 
на посміховисько, та ще й   перед дівчиною, яка йому подобалася?
— Як ви сприймаєте визначення «дівчини з  календаря» поняття за -коханості: «… Це аритмічність нервової системи, безсумнівно, тут на -дибуємо моменти резонансу, своєрідної детонації, процес хворобливий 
і  малодосліджений… Незабаром цей паталогічний спазм нервових цен-трів так само легко зніматиме звичайнісінька таблетка, як, припусти -мо, тепер анальгін знімає невралгічний біль»?
V.   ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
  Гра «12 питань для найуважніших».
1)   Про яку марку автомашини мріяв дядько Денис? (Опель.)
2)   Як звали корову? (Манька.)
3)   Ким працював дядько Денис? (Бухгалтером.)
4)   Ким працювала тітка Дора? (Буфетницею.)
5)   У якому класі вчився Михайло? (У дев’ятому.)
6)   Як звали місцеву знаменитість — актора, який запросив Ми-хайла до себе? (Кузьма Перебендя.)
7)   З  ким  жили  дядько  і  тітка?  (Зі  своїми  батьками,  дідом  і  ба-бою.)
8)   За якою горою було місто? (За Собакаревою.)
9)   У  кого  закохався  Михайло  в  міській  школі?  (У  дівчину  з   ка-лендаря.)
10)  Яке товариство створили хлопці? (Благородних гуїгнгнмів.)
11)  Між якими місцями на землі розривалася душа головного ге-роя? (Між Ирієм та Пакулем.)
12)  Куди збиралася наукова експедиція? (На Солом’янку.)
VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Продовжіть фразу.
«Проблеми, порушені у  творі В. Дрозда, для мене …»
«Художня форма твору здалася мені …»
«Найцікавішим на уроці було …»
VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Скласти усний твір-похвалу (оду, гімн) своїй «малій батьківщині» 
за зразком повісті В. Дрозда «Ирій».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Дрозд. Алегорично-химерна повість В. Дрозда «Ирій». Нове художнє освоєння проблем сучасності.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід