В. Дрозд. «Ирій» — химерна повість про неповторний світ юності, про вічне і швидкоплинне в житті людини.
 
УРОК № 56
Тема.   В. Дрозд. «Ирій» — химерна повість про неповторний світ юності, про вічне і   швидкоплинне в  житті людини.
Мета:  допомогти  учням  глибше  усвідомити  ідейно-худож-ній зміст, особливості химерної прози письменника; 
розвивати  навички  виразного  читання,  переказу  го-ловних епізодів, їх коментування, вміння проводити 
спостереження над художнім текстом, виділяти зоб-ражально-виражальні засоби та визначати їх роль для 
розкриття теми, основної думки; виховувати гідність, 
повагу до індивідуальності, почуття гумору, естетич-ний смак.
Обладнання:  портрет письменника, ілюстрації до твору.
Теорія літератури:   химерна  повість,  засоби  комічного,  художні  засоби 
виразності.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
ІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
  Вступне слово вчителя.
Сучасний світ складний, мінливий і  суперечливий, тому письмен -ники найстійливо шукають власні методи й  прийоми художнього зоб-раження. Поєднання уявного з   реальним, химерні стилістичні прийоми 
художнього письма Володимира Дрозда, на перший погляд, здаються 
досить дивними. Але, вчитуючись, ми починаємо захоплюватись тонки -ми спостереженнями автора, оригінальними асоціаціями, та дотепним 
вираженням думок і  мрій героя. Сьогодні ми продовжимо знайомство 
з  незвичайним і  разом з  тим звичайним представником свого поколін -ня  Михайлом  Решетом,  жителями  вигаданого  села  Пакуля  й  умовно-го міста Ирію.
ІІІ.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  Перевірка домашнього завдання.
1)   Переказ  основних  епізодів  І  частини  повісті  В.  Дрозда 
«Ирій».
2)   Виразне читання уривка, що найбільше запам’ятався, з  обґрун-туванням вибору.
3)   Наведення  прикладів  гумору,  «матеріалізації»,  метафор,  не-звичайних  художніх  засобів  (на  зразок  «по  розм’яклому  об -личчю тітки Дори покотилися, наче сльозинки, лискучі мідні 
копійчини  і   з  рясним  дзенькотом  упали  на  підлогу»  —  пере -вернуте  навпаки  порівняння:  сльози  порівнюють  із  копійка -ми; це коли тітка Дора черговий раз нічого не виграла в  лоте-рею, хоч покладала великі надії на виграш.).
IV.  СПРИЙНЯТТЯ Й  ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1.   Виразне читання ІІ частини повісті.
2.   Словникова робота.
3.   Обмін враженнями щодо прочитаного.
4.   Евристична бесіда, спостереження над текстом.
— Що нового ви дізналися про головного героя Михайлика?
—  Як  вплинуло  на  хлопця  знайомство  з  актором  Кузьмою  Пере-бендею?  (Він  почав  багато  читати,  зацікавився  родоводом  рідного  Па -куля.)
—  Чим  пробував  займатися  дядько  Денис?  З  якою  метою? Як  це 
його характеризувало? (Розводив вошей, хотів стати асенізатором, щоб 
розбагатіти й  купити машину на заздрість односельцям; був підприєм-ливим, винахідливим, не втрачав оптимізму при постійних невдачах.)
— Чим закінчилося рятування дівчини від хулігана Жука? Як це 
характеризує  Михайла?  (Михайло  виявив  сміливість  і  благородство 
лицаря, але дівчині це було не потрібно, їй подобався той, на її думку, 
сильний, відчайдушний хлопець, якого ніхто не розуміє.)
— Хто такі гуїгнгнми? Які принципи вони сповідували?
(Хлопчаче  товариство  трьох:  Михайла,  Славка,  Андрія;  принци -пи   — говорити правду, керуватися розумом, бути готовим на самопо-жертву заради товариша.)
V.   ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
  Завдання учням
—  Визначте засоби комічного, художні засоби.
         гумор
це        сатира 
         сарказм
Люстра  ж,  проломивши  муровану  стіну,  з 
пронизливим  виттям  пронеслася  над  Со-лом’янкою  та  зникла  в  безвісті.  Того  ж 
таки дня Солом’янці взяли приступом ирій -ські  магазини  та  розкупили  сіль,  мило  
й сірники.
  гумор 
це  сатира
  сарказм
    гумором
це гіпербола з   сатирою 
    сарказмом
VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Продовжіть фразу.
«Якби я був у  товаристві гуїгнгнмів, то додав би пункт статуту про …»
«Я дізнався, що Михайло не лише мрійник, а  й …»
«Головний  герой  повісті  „Ирій”  схожий,  на  мою  думку,  на  героїв 
української та світової літератури …»
(Дон Кіхота, хлопчика Мотла з   твору Шолома-Алейхема, Яву Реня 
і  Павлушу з  «Тореадорів із Васюківки» та ін.)
VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Навчитися  виразно  читати  ІІ  частину  твору,  переказувати  її, 
виділяти  головні  епізоди,  характеризувати  героїв  та  засоби  творення 
їх образів.
Частенько його сірий фетровий капелюх 
з  лементом  біг  слідом  і  наздоганяв  дядь -ка уже біля автобуса.
Я  ж,  защібнувши  за  дядьком  хвіртку  на 
сто  двадцять  сім  гаків,  аби  не  пробрався 
контролер  чи  монтер,  які  сновигали  по 
Солом’янці, брав книжку і сідав на осонні
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Дрозд. «Ирій» — химерна повість про неповторний світ юності, про вічне і швидкоплинне в житті людини.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід