В. Дрозд. Оповідання «Білий кінь Шептало».
 
УРОК № 58
Тема.   В. Дрозд. Оповідання «Білий кінь Шептало».
Мета:  ознайомити  учнів  з  ідейно-художнім  змістом  твору, 
допомогти  усвідомити  проблеми,  порушені  в   ньому, 
алегоричну  основу  образів;  розвивати  навички  ви-разного читання, переказу, коментування художньо-го тексту, висловлення власних міркувань з  приводу 
прочитаного;  виховувати  прагнення  до  збереження 
гідності, індивідуальності, гуманізм.
Обладнання:  портрет  письменника,  ілюстрації  до  твору,  фотогра-фії, малюнки коней різних мастей і  порід, білих цир -кових.
Теорія літератури:   оповідання, алегорія.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  Перевірка домашнього завдання.
Заслуховування усних творів про вдячність рідному краєві за взір -цем роздумів героїв повісті В. Дрозда «Ирій».
ІІІ.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
  Вступне слово вчителя.
Згадаймо повість О. Довженка «Зачарована Десна» і  розповідь ма-лого Сашка про коней: «Здавалось мені, що коні й   корови щось знають, 
якусь недобру таємницю, тільки нікому не кажуть…
Коні  водилися  в  нас  різні,  бо  батько  часто  їх  міняв  на  ярмарку. 
Були часом хитрі й  недобрі коні. Були нещасливі, ображені, мужиць-кі  кінські  душі.  Були  перелякані,  закляті,  стурбовані  або  заворожені 
навіки грішники конячі.
…Трудно жилося їм у  нас. Роботи багато, корм поганий, збруя стер-та, ніякої пошани.
…Якось  одного  разу  над  Десною  підслухав  я  вночі  на  сіні  лежачи 
і  дивлячись на зорі, як після денної важкої праці коні розмовляли між 
собою, пасучись.
Розмова йшла про нас, як раз про батька.
— І чого він такий лихий, ти не знаєш?
— Не знаю. Я ледве стою на ногах, отак натягався.
— А я що знаю? Теж нічого. Знаю хомут, голоблі і  пугу. І ще хіба 
його лайку.
— Знаю і  я його лайку. Наслухавсь доволі. Так чомусь сумно й   не-добре мені.
— Сумно й  мені. Колись я бігав понад хмарами.—Тягнибіда розі-гнув шию і  подививсь за Десну.— Тисячі літ, ще до возів і  оранок, на 
моїй спині їздили пророки. Були в  мене тоді ще крила. А пращур мій 
був кінський цар чи бог, колись казали мати.
— Були і  в мене крила, та нема. Ні крил у  мене вже, ні краси, тіль-ки вавки на спині…»
Отже, сьогоднішня наша розмова — про коней — розумних і  вірних 
друзів, вічних помічників людини. Але не тільки про них. Письменник 
Володимир Дрозд надав своєму героєві, коневі на ім’я Шептало, багато 
людських якостей, зробив досить прозорі натяки на природу людських 
типів, в   алегоричній формі відобразив проблему пристосуванства і  збе-реження індивідуальності сірого, «як усі» і  яскраво-неповторного.
IV.  СПРИЙНЯТТЯ Й  ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1.   Виразне читання оповідання В. Дрозда «Білий кинь Шептало».
2.   Словникова робота за питаннями учнів.
3.   Обмін враженнями щодо прочитаного.
4.   Спостереження над текстом.
— Чим Шептало відрізнявся від гурту коней?
(Він був білим, високого походження, не любив гурту, вважав себе 
вищим за інших, мав гордість.)
— Чому в  Шептала були особливі стосунки з  конюхом?
(Той його поважав, інколи жалів, не посилав на важку роботу.)
— Чого білий кінь соромився?
(Упряжі, становища робочої худобини, їзди до міста.)
— Прокоментуйте думки Шептала: «Супроти вітру довго не пробі-жиш, і  розумніше до часу прикинутись скореним, лишившись у   душі 
вільним, аніж бути скореним насправжки. Перші роки упряжного жит -тя він побоювавсь, аби люди не розгадали, що він тільки прикидаєть -ся  покірним,  і  рвав  голоблі  з   останніх  сил.  До  того  ж  краще  тягти,  не 
очікуючи на батіг, ніж ковтати принизливе підстьобування. В тій доб -ровільній напрузі було щось від самостійності, від волі. Але тепер ніх -то не сумнівався в   його ретельності…»
(Шептало  так  довго  прикидався  підкореним,  що  дійсно  ним  май -же став, і  ніхто вже не сумнівався в  цьому.)
V.   ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
  Завдання учням.
— Знайдіть «Третє зайве» і  об’єднайте поняття.
              герої оповідання
        художні засоби
            епітети
VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Продовжіть речення.
«Найбільше в   оповіданні мене вразило …»
«Поведінка коня Шептала нагадує поведінку людини, яка …»
«До коней я ставлюся …»
VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Дочитати  оповідання  (якщо  не  встигли  в  класі),  навчитися 
переказувати,  аналізувати,  висловлювати  свої  міркування  з   приводу 
прочитаного; підготувати повідомлення про коней.
кінь Шептало 
конюх Степан
підпасок
довгий, наче гони спечного дня, батіг
глибокий, як прірва, відчай
страх провалюється все глибше 
сіренький
покірненький
стомлений 
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Дрозд. Оповідання «Білий кінь Шептало».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід