В. Голобородько «Наша мова». Вільний вірш.
 
Урок   №   59 
Тема.  В.   Голобородько  «Наша  мова».  Вільний  вірш.
  Мета:  ознайомити  учнів  із  матеріалом  про  життя  і   творчість  В.   Голобородька,  з   по -няттям  «вільний  вірш»;  допомогти  усвідомити  своєрідну  форму  й  глибинний 
зміст даної поезії; розвивати навички виразного читання вільних віршів, їхньо -го аналізу, висловлювання власної думки щодо прочитаного; виховувати любов 
і  повагу  до  рідної  мови,  свого  народу,  естетичний  смак.
 Очікувані  результати:  учні  знають  матеріал  про  життєвий  і  творчий  шлях  поета,  вдумливо  й   ви -разно читають поезію, розуміють специфічну форму вільного вірша, аналізують 
твір,  пояснюючи  власне  розуміння  його  образного  змісту,  коментують  художні 
засоби,  висловлюють  міркування  щодо  ролі  рідної  мови  в   житті  й  долі  кожної 
людини.
 Теорія  літератури:   вільний  вірш,  художні  засоби.
  Обладнання:   підручник,  портрет  письменника,  видання  твору,  ілюстративні  матеріали 
до   нього  та  до   біографії  поета.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку 
  I.   а ктуалІ зац І я  опорних  знань  учнІ в 
Аналіз  контрольної  роботи.   ;
 ІІ.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Багато  віршів,  до  яких  ми  звикли,  мають  чіткий  ритм 
і  рими,  прозору  образність.  Але  нові  часи  приносять  і  нові  форми 
відображення, нові ритми й   почуття. Вірш, який назвали вільним, 
верлібром,  будується  на  внутрішній  динаміці,  на  силі  думки,  ви -сокій  асоціативності,  і  він  від  того  зовсім  не   втрачає  поетичності. 
Зі зразками таких оригінальних творів ми познайомимось сьогодні 
на  уроці.
 ІІІ.  с прийняття й  засвоєння учняМ и навчального М атерІ алу 
Розповідь  учителя.   ;
Василь Іванович Голобородько народився 7  квітня 1945   року 
в   с.   Адріанопіль,  що  на   Луганщині.  Навчався  в   Київському  дер -жавному університеті та Донецькому університеті, звідки його від-рахували за   слова на  захист української мови.
241
З п’ятнадцяти років поет мав захоплення   — збирав і  вивчав 
фольклор. Друкуватися почав у  19  років й  одразу привернув до   себе 
увагу читачів.
Збірка  В.  Голобородька  «Летюче  віконце»  видана  в  США. 
В  одному з  київських видавництв, де раніше готувалася до   друку, 
книжка була знищена вже набраною через те, що автор відмовився 
співробітничати з   радянськими спецслужбами.
Потім з-під пера В.  Голобородька вийшли збірки «Зелен день», 
«Соловейків теремок» та інші.
Поет продовжує плідно працювати й   нині. Багато його віршів 
перекладалися  різними  мовами:  польською,  французькою,  порту -гальською, англійською тощо.
В.  Голобородько   —  лауреат  Державної  премії  України  імені 
Т.  Г.   Шевченка та премії В.  Симоненка.
Робота  з  підручником.   ;
опрацювання  статті  про  письменника.
Робота  з  літературознавчим  словничком.   ;
Вільний вірш,  або верлібр   — вірш без рими і  розмірів, з   довільним чергуванням рядків 
різної  довжини;  часто  без  розділових  знаків.
Виразне  читання  вірша  В.   Голобородька  «Наша  мова».   ;
Словникова  робота.   ;
(Проводиться за   питаннями учнів.) 
Обмін  враженнями  щодо  прочитаного.  Евристична  бесіда.   ;
—  Чи сподобалася вам ця поезія?
—  Подібні  твори  ви  вже  вивчали  в  попередніх  класах.  Які 
це вірші, хто є  їх автором? (І. Калинець, цикл віршів «Дивосвіт».) 
—  Як правило, мову називають солов’їною, калиновою, дзвін-кою, багатою, красивою, порівнюють зі струмком. А   як її визначає 
В.  Голобородько? (Пісенна, мудра, літописна.) 
—  Що у  вірші В.  Голобородька вказує на  давність мови? (Ви-користання її в  народних піснях та літописах.) 
—  На що натякає автор словами «товариство», «побратими»? 
(Можливо, на   козацьку добу  — період активного розвитку україн-ської мови.) 
Проблемні  запитання.   ;
—  Про яких ворогів мови говорить поет? (Про тих, хто забо-роняв українську мову або перешкоджав її розвиткові; про ворогів 
зовнішніх і   внутрішніх, які, на   жаль, є  в  багатьох із нас.) 
—  Які рядки вірша для вас є  несподіваними, неочікуваними? 
(«…Тож хай знають вороги якими словами на  самоті ми…» наступне 
логічно  очікуване  слово   —  «говоримо»,  а  поет  вживає  його  анто-нім «мовчимо», і  це створює ефект несподіванки, особливої вираз -ності; доповнює місткий поетичний образ мови й  самого ліричного 
героя.) 
Завдання  учням.   ;
виберіть  із  поданих  слів  епітети,  означення  до  образу  мови,  створе-ного  у   вірші  в.  Голобородька  « наша  мова».
Чужа,  своєрідна,  незрозуміла,  рідна,  дивна,  химерна,  пре-красна, захоплююча, мелодійна, занедбана, високоінтелектуальна, 
незвичайна, чарівна, для фахівців, старовинна, для обраних, забута, 
багата, образна, бідна, багатофункціональна, селянська, благородна, 
народна.
Інтерактивна  вправа  «Мозковий  штурм».   ;
визначте  ідею  вірша  в.  Голобородька  « наша  мова».
Очікувані  відповіді 
Утвердження  ідеї  патріотизму;   9
утвердження  любові  до   рідної  мови;   9
уславлення  краси  й   багатства  мови.   9
 ІV.  з акр І плення  знань,  уМІнь  та  навичок  учн І в 
Творча  робота.   ;
Створіть  «асоціативний  кущ»  до  слова  «верлібр».
Очікувана  відповідь
В  —  вигадливий,  веселий,  величний 
Е  —  ефектний,  енергійний,  ефективний 
Р  —  розумний,  ризиковий,  рішучий 
Л  —  ліричний,  лагідний,  лаконічний 
і  —  інтригуючий,  ірреальний,  ірраціональний 
Б  —  блискучий,  багатозначний,  багатообіцяючий 
Р  —  радісний,  резонансний,  рефлективний 
 V.   д о М ашнє  завдання 
уміти  розповідати  про  письменника,  виразно  читати  напам’ять  та 
аналізувати  вірш  «наша  мова»  (або  потім  інший  вірш  на  вибір);  ви-словлювати  щодо  прочитаного  власні  думки.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Гра  «Шифрувальник».   ;
розшифруйте  три  ключові  слова  до  уроку.
Л И Н
К Е А
Ц Ь
  Відповідь: Калинець.
Л В
Б Е Р 
Р  і
  Відповідь: верлібр.
А В  О  м 
  Відповідь: мова.
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Вільні вірші справили на  мене…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Голобородько «Наша мова». Вільний вірш.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід