В. Голобородько. поезія «З дитинства: Дощ», поема «Лелека».
 
Урок  №   61 
Тема.  В.   Голобородько.  поезія  «З  дитинства:  Дощ», поема  «Лелека».
  Мета:  допомогти  учням  зрозуміти  образний  зміст  поезії  В.  Голобородька,  її  своє-рідність,  художні  особливості;  розвивати  навички  виразного  читання  вільних 
віршів, їх аналізу, порівняння з  іншими творами; висловлення власних суджень, 
виховувати  любов  до  природи,  оптимістичне  світобачення,  естетичний  смак.
 Очікувані  результати:  учні  виразно  й   усвідомлено  читають  поезії,  пояснюють  власне  розуміння 
їхнього  змісту,  коментують  художні  засоби,  визначають  ідею,  розкривають  об -рази,  висловлюють  щодо  прочитаного  власні  судження.
 Теорія  літератури:   вільний  вірш.
  Обладнання:   підручник,  портрет  письменника,  видання  творів,  ілюстрації  до  них.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку 
  I.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку 
Дощ  —  це  життєдайна  небесна  волога.  Інколи  його  замало, 
інколи забагато. Про дощ складені численні легенди, прислів’я, за -гадки,  вірші.  Своє  оригінальне  відчуття  від  дощу  дає  нам  і  поет 
В.  Голобородько.  Письменника  тішить  усе  живе,  він  залюблений 
у   птахів  і   знає  про  них  дуже  багато,  досліджує  їхню  символіку 
в  усній народній творчості, пише власні оригінальні твори. Про це 
ми й  поговоримо сьогодні на  уроці.
 ІІ.   а ктуалІ зац І я  опорних  знань  учнІ в 
Завдання  учням.   ;
1.   Схарактеризуйте збірний образ українців за  віршем в.  Голобородька 
«ми  йдемо». 
(Українці горді, поважають традиції предків, діяльні, життє -радісні, відкриті до   краси й   добра.)
2.   Поясніть  роль  одного-двох  художніх  засобів  у  цьому  творі. 
(Авторський неологізм-епітет «тихо мрійними» (селами) під -креслює миролюбність, мрійливість українців; повтор займенника 
«ми» наголошує на  згуртованості народу, його гордості; «ви»  — про-тиставляє його (народ) підступним ворогам.) 
3.   Пригадайте  твори  про  дощ,  вивчені  в   попередніх  класах. 
(«Легенда  про  дощ»  —  твір  про  Св.  Петра  і  глухого  янгола 
(5   клас), «Дощ полив…» Ліни Костенко (6  клас) та ін.) 
 ІІІ.  с прийняття й  засвоєння учняМ и навчального М атерІ алу 
Виразне  читання  поезії  В.   Голобородька  «З  дитинства:  Дощ».   ;
Словникова  робота.   ;
тирло  —  місце  для  відпочинку  худоби,  найчастіше  біля  во-допою.
Обмін  враженнями  щодо  прочитаного.  Евристична  бесіда.   ;
—  Чи сподобався вам вірш? Чим саме?
—  Що в  ньому здалося несподіваним?
—  Чому автор називає дощ зеленим волоссям? (Сильні потоки 
дощу дійсно нагадують довгі нитки або волосся.) 
—  Які символічні образи використано в  цьому вірші? (Птах, 
шлях, хата, гніздо.) 
—  Яким  перед  нами  постає  ліричний  герой?  (Закоханий 
у  природу, пустотливий, життєрадісний, мрійник та фантазер, лю -бить і   поважає батьків, рідну оселю.) 
—  Яка, на  ваш погляд, головна думка вірша В.   Голобородька 
«З  дитинства:  Дощ»?  (Природа  прекрасна  в  усіх  її  станах;  добре, 
коли у  людини є   рідна домівка   — прихисток від життєвих негараз-дів, своє гніздо.) 
Коментар  учителя.   ;
Василь  Голобородько  дуже  любить  птахів  і   багато  років  до -сліджує символіку птахів в   українському фольклорі. Птахам при -святив письменник чимало художніх творів. Зокрема, поему «Леле -ка». В.  Голобородько налічує до   десяти символічних значень образу 
лелеки в  усній народній творчості.
Виразне  читання  фрагментів  поеми  В.  Голобородька  «Лелека».   ;
Словникова  робота.   ;
(Проводиться за   питаннями учнів.) 
Обмін  враженнями  щодо  прочитаного.  Евристична  бесіда.   ;
—  Яке враження справив на  вас твір? Чому саме?
—  Чи бачили ви лелеку в  природі?
—  Опишіть його, розкажіть про звички та поведінку, ставлен-ня до  людей; можливо, ви знаєте якісь легенди про цього птаха. (Легенда про те, чому в  білого лелеки кінцівки крил чорні  — рятував від пожежі дитину й  обсмалив пір’я; чому лелека збирає по   болотах 
жаб  і  гадів  —  це  був  колись  чоловік,  якому  Бог  доручив  віднести 
мішок  із  гаддям,  не  відкриваючи  його,  але  чоловік  не  витримав, 
поцікавився і   випустив плазунів; за   це він був перетворений на  ле-леку, і  йому доводиться збирати все знову.) 
Повідомлення  учня.   ;
(Див. Додаток до   уроку №  61.) 
 ІV.  з акр І плення  знань,  уМІнь  та  навичок  учн І в 
Літературна  гра.   ;
Пофантазуйте.  Що  стоїть  за  поданими  рядками  вірша в.  Голобородь-ка  «З  дитинства: дощ»,  які  асоціації  вони  викликають?
Хто 
Напасеться —…
Набігається —…
Нахитається —…
Насидиться —…
Належиться —…
Прийде —…
(Наприклад, напасеться   — або корови, або коні, або кози, або 
вівці.) 
 V.   д о М ашнє  завдання 
уміти  виразно  читати,  аналізувати  поезії,  висловлювати  власні  вра-ження  та  відчуття.
Завдання підвищеної складності. Підготувати повідомлення про сим -волічне  значення  у   фольклорі  образів  різних  птахів,  що  розповсю -джені  на   території україни.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку 
Гра  «Шифрувальник».   ;
розшифруйте  три  ключові  слова  до  уроку.
Е К А
Л Е Л
  Відповідь: лелека.
И Л З В А
  Відповідь: злива.
И Д Т
Т Н С
О И В
  Відповідь: дитинство.
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Сьогодні мене найбільше зацікавило…
    додаток  до  уроку  №  61 
ЛеЛеКА
Лелека (чорногуз)   — птах розміром від 80  до  100   см довжиною, роз -махом крил 200–220  см та вагою від 2,5  до  4,5  кілограм. Забарвлення пір’я 
біле, за   виключенням чорних махових пір’їн на   крилах. Коли крила птаха 
складені, то   махові пір’їни покривають задню частину тіла, звідки і  похо-дить назва  — чорногуз. Дзьоб та ноги чорногуза червонясті й  довгі.
Найчастіше лелеки гніздяться на  стовпах електропередач.
Голос  чорногуза  слабкий.  Птахи  спілкуються  клацанням  дзьоба. 
Таким чином вони вітають один одного, також цими звуками захищають 
гніздо від конкурентів. Поведінці чорногуза властивий і   шлюбний ритуал, 
який супроводжується спільним клацанням дзьобами.
Давній зв’язок лелеки з   людиною відображено в   народній творчості, 
у  численних  географічних  топонімах,  прізвищах,  на  гербах  та  емблемах 
багатьох країн світу. Так, в  Україні є  прізвища Чорногуз і   Лелеченко; річки 
та струмки Бузьків Яр, Гайстрова Струга, Лелечий потік, Лелечиха та ін.
У християнстві він символізує чистоту, благочестя, воскресіння. Вва-жається  також  очисником  від  скверни,  охоронцем  домашнього  вогнища.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Голобородько. поезія «З дитинства: Дощ», поема «Лелека».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід