В. Підпалий. Вірш «Тиха елегія»
 
Урок № 38
В. Підпалий. Вірш «Тиха елегія»
Мета: ознайомити учнів із матеріалом про життя й творчість поета, ідейно-художнім змістом його вірша «Тиха елегія», поняттям «елегія»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору, уміння висловлювати власну думку
Очікувані результати: учні знають матеріал про життя й творчість В. Підпалого, зміст його поезії та вміють її коментувати; розуміють поняття «елегія» та свідомо використовують цей термін під час аналізу твору.
Теорія літератури: елегія; поглиблення понять «художній образ», «художні засоби», «ліричний герой», «ліричний твір».
Обладнання: портрет В. Підпалого, словник літературознавчих термінів, текст твору
Тип уроку: комбінований.
§ I.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Вступне слово вчителя.
На жаль, творчість багатьох поетів часів радянського режиму в повному обсязі доходила до читача лише після смерті митця. Це стосується й Володимира Підпалого.
Сьогодні на уроці у нас є можливість, без жодних обмежень, ознайомитися з фактами біографії та творчістю письменника, його віршем «Тиха елегія».
§ ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда.
— Дайте визначення художнього образу.
— Що таке ліричний твір.
— Кого називають ліричним героєм? Хто є ліричним героєм вірша?
§ ІІІ.  Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу
1.   Розповідь учителя.
План розповіді вчителя
1)   В. Підпалий. Коротка біографічна довідка.
Володимир Підпалий прожив лише 37 років.
Народився поет 9 травня 1936 року в селі Лазірка, що на Полтавщині. Виховувала його та двох сестер лише мама — батько загинув на війні. Володимир добре пам’ятав його; згадував, як він копав колодязь, садив дерева, качав мед, співав історичні пісні...
Мати Володимира знала «тьму казок та приповідок, шанувала загадки і вміла знаходити до них ключ. Вміла і любила працювати, кохалася у квітах».
Після десятирічки хлопець не зміг вступити до університету, тому пішов працювати в колгосп. Потім була служба на флоті, яка призвела до хвороби ніг. Через це його було достроково демобілізовано. Володимир гарно підготувався й успішно склав іспити на філфак Київського університету ім. Т. Шевченка.
Перші вірші В. Підпалого були надруковані 1958 року в газеті «Молодь України» та журналі «Зміна». Перша поетична збірка «Зелена гілка» з’явилася через п’ять років. Після закінчення університету Підпалий працював у видавництвах, цікавився добою козаччини.
Сучасники згадували Володимира як надзвичайно уважного, доброзичливого, чуйного в стосунках із людьми молодого чоловіка, хоча він міг бути й безкомпромісним, твердим духом. Писав новели, оповідання, поеми, вірші, «Автобіографію», переспіви, займався перекладами творів російських письменників. Завдяки В. Підпалому в українську літературу було повернуто імена Є. Плужника, М. Драй-Хмари, Богдана-Ігоря Антонича.
Помер митець 24 листопада 1973 року.
2)   «Тиха елегія». Особливості строфічної будови та римування, ідея вірша, художні засоби, жанр.
Вірш побудовано як діалог ліричного героя з уявним співрозмовником. На початку кожної строфи Підпалий використовує рефрен — «Коли мене питають...». Але на питання ліричний герой відповіді не дає: йому дивно чути ці запитання, бо мова йде про те, що є органічною частиною кожного українця — любов до рідної землі. Це святе почуття не потрібно псувати зайвими словами.
Любити рідний край, на думку поета, слід тихо, без зайвого пафосу та гучних заяв.
Поезія є елегією-сповіддю, зізнанням у любові до рідної природи, мови, землі, сім’ї.
У вірші багато художніх засобів: постійні епітети, антоніми, фразеологізми, омоніми, зменшено-пестливі слова, риторичні питання.
Поезія написана п’ятистопним ямбом; римування перехресне.
Головна думка твору міститься в останніх його рядках: «Україну чи зможеш ти забуть на чужині?» — кричу: «Кладіть отут у домовину живим!.. Однаковісінько мені...»
2.   Творче завдання.
Створіть психологічну характеристику письменника на основі поданих висловлювань, портрета письменника та інформації з розповіді вчителя.
«...Вона [мати] знала тьму казок та приповісток, шанувала загадки і вміла знаходити до них ключ. Але ніколи я не чув, щоб вона співала. Певно, гірке дитинство, як і подальше життя (1943 року вона стала вдовою), наклало свою печатку на її характер. Мати вміла і любила працювати, кохалася у квітах (вся хата була великим квітником...) і чистоті. ...Батько працював на залізниці, любив сади і бджільництво, ненавидів тютюн (син палить за нього і за себе) і горілку. Загинув під Києвом 1943 року. Пам’ятаю його добре. ...В селі й до сьогодні розповідають про те, як він співав. А я пам’ятаю дві його пісні — про Байду та "Ой забіліли сніги”. Мабуть тому, що гарне враження про ці пісні залишив мені батько, навіть у виконанні артистів я відчуваю і нині фальш та штучність, які так згубно діють на все сценічне та вокальне мистецтво України».
(В. Підпалий)
«Жив гідно і чесно, своїм коротким, дуже вартісним життям вписався назавжди у серця і літопис українського народу».
(Я. Стех)
«Володимир Підпалий слово поетичне справді-таки шукав "дні і ночі”, плідно працюючи на нелегкій ниві поезії, на якій він знайшов і зірвав рідкісні нині троянди творчості».
(Є. Гуцало)
3.   Робота зі словником літературознавчих термінів.
Елегія — жанр лірики медитативного, меланхолійного, журливого змісту. У новоєвропейській літературі елегія набуває змістової визначеності, виражаючи переважно філософські роздуми, змішані почуття смутку і радості. Елегія розмежовувалася на елегію-сповідь, елегію-думу, елегію-пісню.
4.   Виразне читання учнем вірша «Тиха елегія».
5.   Аналіз вірша. Евристична бесіда.
— Як ви розумієте заголовок вірша «Тиха елегія»?
— Як потрібно, на думку ліричного героя, любити рідний край?
— Чому, за словами ліричного героя, краще лягти живим у домовину в рідну землю, ніж жити на чужині?
— Змалюйте образ ліричного героя твору. Чи співпадає він зі створеним вашою уявою образом автора? Що є спільним, а що відмінним? Чи можна поставити знак рівності між автором та героєм «Тихої елегії».
— Визначте форму побудови вірша.
— Як називається художній прийом, що його використовує В. Підпалий на початку кожної строфи?
— Чому, на вашу думку, ліричний герой уникає відповіді на запитання?
— З якою метою в останньому рядку вірша вжито вислів «однаковісінько мені»? Пригадайте, у якому контексті його використав Тарас Шевченко?
— У яких рядках виражено ідею вірша?
6.   Поетичний практикум.
Визначте віршовий розмір твору.
Коли мене питають: «Любиш ріки,—         жіноча рима 
річки, і річечки, і потічки?» —                     чоловіча рима
відмовчуюсь: вони в мені навіки,
а для мого народу — на віки...
(П’ятистопний ямб, перехресне римування.)
7.   Робота з таблицею «Художні засоби вірша "Тиха елегія”»
Заповніть таблицю, визначивши художні засоби за цитатами з твору.
Цитата з твору
Художній засіб
і річечки, і потічки...
Зменшено-пестливі слова
навіки — на віки...
Омоніми
на ясні зорі, тихі води...
Постійні епітети
на ясні зорі, на тихі води хай випадкове слово не впаде…
в землю перейду
Метафора
Рідну — чужу, відмовчусь — кричу
Антитеза
 
§ ІV.  Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу
1.   Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Доведіть, що цей вірш — елегія.
2.   Проблемне завдання.
Випишіть із вірша відповіді на запитання до ліричного героя. Проаналізуйте зібраний матеріал і спробуйте пояснити антитезу «відмовчуюсь — кричу».
§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1.   Завдання для всього класу.
Вивчити теоретичний матеріал
2.   Індивідуальне завдання.
Підготувати виразне читання вірша В. Підпалого «Запросини».
§ VІ.  Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Почуття поета близькі мені, тому що...
— Я б так само відповів на запитання в останній строфі, бо...
— Я підтримую (не підтримую) думку ліричного героя «Тихої елегії», тому що...
— Найбільше мене вразило...
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Підпалий. Вірш «Тиха елегія»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід