В. Підпалий. Вірш «Запросини»
 

Урок № 39

В. Підпалий. Вірш «Запросини»

Мета: ознайомити учнів з ідейно-художнім змістом вірша В. Підпалого «Запросини»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору

Очікувані результати: учні вміють виразно читати та коментувати вірш В. Підпалого «Запросини», вільно користуються термінами «художній образ», «художні засоби», «ліричний герой», «ліричний твір».

Теорія літератури: розширення понять «художній образ», «художні засоби», «ліричний герой», «ліричний твір», «верлібр».

Обладнання: портрет письменника, текст твору

Тип уроку: комбінований.

§ І.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

На минулому уроці, присвяченому В. Підпалому, із твору митця ми дізналися, як потрібно любити Батьківщину. Нас ніби запросили подивитися на річки, річечки, потічки, ясні зорі й тихі води найкращої країни у світі, щоб дати відповідь на головне для кожного громадянина питання: «Любиш землю, народу зможеш прислужитися, рідну мову... зміг би проміняти на чужу, Україну забути на чужині?» — «Ні, це неможливо!»

Сьогодні поет запросить нас... Куди? Можу припустити, що неуважний читач цього так і не зрозуміє. Але ми ж не такі?! Сподіваюся на це.

Отже, до вашої уваги вірш «Запросини».

§ ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Літературна гра «Порушена послідовність».

Доведіть, що ви дійсно уважні читачі: відтворіть правильну послідовність відповідей на запитання до ліричного героя вірша «Тиха елегія».

«Відмовчуюсь — хай випадкове слово не впаде — мовчу — знов мовчу — краще не скажу — кричу».

3.   Літературна гра «"Так” чи "ні”».

1)   Віршовий розмір «Тихої елегії» — ямб. (Так.)

2)   Римування вірша — суміжне. (Ні.)

3)   Поет у другій строфі говорить про готовність служити своєму народові чесно й безкорисливо. (Так.)

4)   Найсильніше почуття любові до Батьківщини виражені в першій строфі. (Ні.)

§ ІІІ.  Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1.   Розповідь учителя.

План розповіді вчителя

1)   Вірш «Запросини». Тема, ідея, особливості римування, фольклорні образи поезії.

Поезія входить до збірки «Вишневий світ».

Тема твору — зображення вибору ліричним героєм життєвого шляху, змалювання оптимізму персонажа, його активності, руху, без якого неможливе повноцінне життя.

Спочатку В. Підпалий запрошує читача помилуватися пейзажем прохолодної ночі (холодне небо, хмари). Але ця ніч зігріта золотим місяцем («золотий човен» — «із хмари на хмару, на хмару із хмари»).

Місяць — широко розповсюджений у фольклорі образ — не єдиний елемент усної народної творчості в цьому вірші. У фантастичному, таємничому й загадковому світі з Величним небом, у який запросив нас поет, місяць знаходиться «там, де три гори зійшлися... де три ріки злилися... де три шляхи зв’язалися». Завдяки фольклорним елементам триєдиності дії, часу, місця, інтонації загадковості, чарівності вірш сприймається як казка.

Автор не відразу відкриває таємницю, сховану «за трьома замками», «за трьома дверима», «у якомусь із трьох кутків». Що ж то за таємниця, яку шукає ліричний герой? Її розгадка — «золоті весла», які потрібні «золотому човну».

Образ Місяця автор подає як символ мінливості, невловимості, як високу мрію. Він то зупиняється («і на місці...»), то рухається вперед («із хмари на хмару»), то назад («на хмару із хмари»).

Вірш створює враження тиші та самотності. Такого ефекту поет досягає завдяки використанню глухих приголосних — ч, х, т.

Після того як знайдено «золоті весла», автор знов тричі запрошує в дорогу. Поява мети, необхідності рухатися вперед докорінно змінює настрій поезії: з’являється орієнтир, почуття оптимізму, адже шлях починається з магічного місця, у якому об’єдналися три частини («гори зійшлися», «ріки злилися», «шляхи зв’язалися») магічного символу здоров’я, добра та щастя. Тому «ніч осіння довга» і самотність («Нас тепер двоє знає про весла») уже не лякають. «Ходімо! Ходімо!» — запрошує автор.— «Навіть якщо не дійдемо,— ходімо!» — цей, сповнений оптимізму заклик, є останнім рядком вірша. Він додає впевненості в правильності обраного шляху.

Твір не має рими, це зразок верлібру, написаний у формі монологу.

Довідка.

Верлібр — вірш, у якому зберігається віршований ритм, але рядки можуть мати різну довжину, а рими й поділ на строфи не є обов’язковими.

 

У вірші шість строф, три з них є своєрідним рефреном, який водночас виконує функції пейзажу.

За жанром «Запросини» є зразком філософської лірики.

Ідея твору — заклик до активного руху шляхами життя.

2)   Художні засоби твору.

Епітети: Холодне небо, золотий човен, золоті весла, ніч довга.

Повтори: Там, де три..., із хмари на хмару, на хмару із хмари..., Ходімо..., У холодному небі золотий човен.

Метафори: гори зійшлися, ріки злилися, шляхи зв’язалися, золоті весла. (Три гори, три ріки, три шляхи — долання перешкод; Золоті весла — спосіб досягнення поставленої мети.)

Окличні речення: Ходімо! Навіть, якщо не дійдемо,— ходімо! та інші.

Персоніфікація: Таємницею володіємо я та ніч.

2.   Виразне читання учнем вірша «Запросини».

3.   Запитання учням.

Довідка.

Мисленню пращурів були притаманні антропоморфізм (олюднення всієї природи). У фольклорі небо — це сім’я, місяць — господар, парубок, сонце — господиня, зірки — діти, дівчата.

Місяць вшановано в різноманітних загадках:

Вдень блідніє,
Вночі світить та не гріє.

Без рук, без ніг,
А тільки з рогами,
Та ходить під небесами.

Чорна корова,
Золоте теля. 
(Ніч і місяць.)

«Наші пращури знали іще тоді, що місяць не дорівнює сонцеві, і що це другорядна сила, але вона людині потрібна, бо дає світло вночі, обнадіює людину серед темряви». (С. Килимник)

Первісні люди боялися ночі, й це цілком природно — уночі на людину, її майно, головне худобу, на її життя чекає небезпека: і злі люди, і звір, і всяка інша «лиха сила». Але при місячному світлі все-таки спокійніше, бо навколо видно, і людина в разі небезпеки може боронити себе і своє майно. Таким чином, місяць був опікуном «подорожніх» на зразок старогрецького бога доріг Гермеса.

4.   Аналіз вірша. Бесіда.

— Яка пора року відтворена в поезії? Що про це свідчить?

— Що таке запросини? До чого запрошує автор?

— Чому, на ваш погляд, подорожуючий повинен рухатися?

— Визначте художні образи вірша.

— Яку роль у розкритті ідеї поезії відіграє образ місяця?

— Яку тайну має на увазі В. Підпалий?

— Поясніть символічний зміст образу хатки.

— Де можна було знайти золоті весла? Поясніть символіку образа.

— За якими ознаками поезія нагадує казку?

— Назвіть фольклорні образи вірша. Розкрийте їх символічний зміст.

— Які фольклорні засоби використав Володимир Підпалий?

— З якою метою казкові елементи вжито в поезії «Запросини»?

— Визначте ідею вірша. Над чим він змушує замислитися читача?

5.   Робота з таблицею «Фольклорні елементи вірша "Запросини”».

Складіть узагальнювальну таблицю.

Фольклорні елементи вірша «Запросини»

Фольклорний елемент

Приклад з тексту

Число три

Три гори, три ріки, три шляхи

Триєдність дії, часу, місця

Таємниця схована «за трьома замками», «за трьома дверима», «у якомусь із трьох кутків»

Фольклорні образи

Місяць — «золотий човен»

Чарівні предмети

Золоті весла, золотий човен

Художні засоби

Повтор: «Із хмари на хмару, на хмару із хмари», «Ходімо!»

Метафори: «Золотий човен», «Три гори, три ріки, три шляхи», «за трьома замками», «за трьома дверима», «у якомусь із трьох кутків»;

Персоніфікація: «ніч».

Фантастичні герої

«Я та ніч»

 

§ ІV.  Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Довідка.

Оптимізм — світосприймання, перейняте бадьорістю, життєрадісністю, твердою вірою в краще майбутнє, в успіх.

1)   Знайдіть у вірші свідчення оптимістичного світосприйняття автора. Чи здатні ви так само рішуче визначити свій шлях та йти вперед?

2)   Доведіть, що поезія — зразок філософської лірики.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

Вивчити теоретичний матеріал

2.   Індивідуальне завдання.

Підготувати виразне читання вірша І. Малковича «Свічечка букви "Ї”».

§ VІ.  Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Яким ви вбачаєте свій життєвий шлях?

— Які перешкоди можна подолати за допомогою оптимізму?

— Назвіть вірш Володимира Підпалого, що вам сподобався більше. Чим саме?

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Підпалий. Вірш «Запросини»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід