В. Симоненко. Вірші «Гей, нові Колумби й Магеллани», «Ти знаєш, що ти — людина?»
 
Урок № 49
В. Симоненко. Вірші «Гей, нові Колумби й Магеллани», «Ти знаєш, що ти — людина?»
Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст, романтичний пафос поезії В. Симо-ненка; розвивати навички виразного читання віршів напам’ять, їх аналізу, висловлювання власних думок із приводу прочитаного
Очікувані результати: учні виразно і вдумливо читають поезії «Гей, нові Колумби й Магелла-ни», «Ти знаєш, що ти — людина?», аналізують їх, визначають провідні мотиви та ідеї, коментують особливості художніх засобів, висловлюють власні роздуми про сенс людсь-кого буття, романтичний максималізм.
Теорія літератури: ліричний вірш; образи; виразне читання; художні засоби.
Обладнання: підручник, портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них; портрети ви-датних мандрівників, ілюстративні матеріали
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Сенс життя в тому, щоб іти вперед.
Англійське прислів’я
Людина живе один раз.
Угорське прислів’я
Люди, як і дні, не бувають однаковими.
Португальське прислів’я
 І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
1. Робота з епіграфами.
Поясніть зміст епіграфів до уроку.
2. Вступне слово вчителя.
«Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді?»,— із покоління в поко-ління повторюють молоді мрійники, романтики думку поета Василя Симоненка. Багато що від-крито вже на землі, у космосі, а ще більше — залишилося незвіданим. І, як не дивно, найбіль-шою загадкою є сама людина, її неповторність, внутрішній, духовний світ, вибір нею пріорите-тів та цінностей. Пропоную поміркувати про це сьогодні на уроці.
 ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Літературна гра.
Придумайте асоціативні ряди до слів «мати» (сонечко, лагідність, ніжність, любов, відда-ність тощо), «Батьківщина» (дім, рідна земля, основа, краса, тепло тощо).
2. Робота над характеристикою героя.
Схарактеризуйте ліричного героя вірша В. Симоненка «Лебеді материнства».
 ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Повідомлення учнів.
(Учні розповідають про Колумба та Магеллана.)
2. Виразне читання вірша «Гей, нові Колумби й Магеллани».
3. Словникова робота.
Вітрила — паруси.
Жага — сильне бажання, пристрасть.
Нидіє — не знаходить собі місця, сумує.
Тужаві — міцні, чіпкі.
Каравела — корабель.
Шкварити — смажити.
4. Обмін враженнями щодо прочитаного. Евристична бесіда.
— Чи сподобався вам вірш? Чим саме?
— Чому мрійники, романтики названі Колумбами й Магелланами? Яка різниця між відк-риттями знаменитих мандрівників і тих, про кого говорить В. Симоненко? Які відкриття, на вашу думку, має на увазі автор?
(Знамениті мандрівники відкрили нові землі, нові шляхи; має на увазі духовні відкриття, мрії, пошуки справжніх цінностей у житті людини.)
— Що таке «духовні острови»?
(Духовність, культура, людські цінності.)
5. Виразне читання вірша «Ти знаєш, що ти — людина?».
6. Словникова робота.
(Проводиться за питаннями учнів.)
7. Самостійна робота.
Зробіть ідейно-художній аналіз вірша «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка.
Орієнтовна відповідь
Великий український поет В. Симоненко над усі цінності ставив людське життя, його не-повторність. Про це він писав у багатьох своїх творах. Вірш «Ти знаєш, що ти — людина?» ви-разно розкриває саме таку думку.
Безліч облич навколо, різні людські долі. Усі вони, маючи певну схожість, не повторю-ються.
Поезія починається простими риторичними питаннями. І кожен задумується, читаючи або слухаючи: «Ти знаєш, що ти — людина?» А хто ж тоді?
Далі поет деталізує:
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.
Епіфора «єдина» підкреслює індивідуальність, неповторність кожного. Життя швидкоп-линне. У межах вічності це лише короткий спалах зірки. Тож «…жити спішити треба, кохати спішити треба», не втрачати жодної хвилини. Цю думку увиразнює епіфора «спішити треба». Швидкоплинність людського життя підкреслює також анафора «інші». Не встигнеш оглянути-ся, а «тебе не буде» — житимуть інші.
Люди бувають різні — добрі, інколи — злі. Поет не ідеалізує їх, бо це не відповідало б правді життя.
Тим, що дає природа, треба користуватися розумно: «Сьогодні усе для тебе — озера, гаї, степи». «Не проспати», не проіснувати — прожити повноцінно закликає поет.
Поезія починається й завершується однаковими строфами. В останній — змінено тільки один рядок. Слова: «І хочеш того чи ні» підкреслюють, що істина незмінна, незалежно від її трактування.
У вірші немає барвистих порівнянь та метафор, переважає спокійна розмовна інтонація, наявна уривчастість фраз. Але яка сила та глибина думки, афористичність висловлювання!
Поетичний шедевр «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка короткий, але місткий. Автор по-своєму розв’язує одну з найболючіших проблем — життя і смерті людини, сенсу її існування.
Довідка.
Анафора (від грец. ana + phora — винесення) — єдинопочаток, повторення на початку віршових рядків, строф або речень однакових чи співзвучних слів, синтаксичних конструкцій.
Епіфора (грец. epiphora — повторення) — стилістична фігура, протилежна анафорі: по-вторення однакових виразів, слів або звукових сполучень у кінці віршових рядків чи строф, а також прозових уривків із метою посилення виразності поетичної мови, підкреслення чогось.

 ІV. Закріплення знань, умінь і навичок
Творча робота.
Складіть акровірш до слів «людина», «особистість».
(Наприклад:
Лагідна
лЮбляча
Дружня
вИнахідлива
Надійна
Активна)
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Уміти виразно читати вірші В. Симоненка, аналізувати їх; вивчити напам’ять поезію «Ти знаєш, що ти — людина?».
 VІ. Підсумок уроку
Творча робота.
Складіть «асоціативний кущ» до слова «людина».
(Наприклад:
Любляча…
Юна…
Дивовижна…
мИролюбна…
Наполеглива…
Активна…)

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Симоненко. Вірші «Гей, нові Колумби й Магеллани», «Ти знаєш, що ти — людина?»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід