Виразне читання напам’ять вірша В. Сосюри «Любіть Україну!»
 
Урок № 33
Виразне читання напам’ять вірша В. Сосюри «Любіть Україну!»
Мета: допомогти учням застосувати вироблені на попередніх уроках навички виразного читання; розвивати навички аналізу ліричного твору, емоційність, творчу уяву, образне мислення, уміння відстоювати особистісне сприйняття літературного твору
Очікувані результати: учні використовують теоретичні знання про засоби виразного читання в практичній роботі.
Теорія літератури: розширення понять «патріотична лірика», «інтонація», «міміка», «жест».
Обладнання: малюнки учнів та фото на тему «Вишнева моя Україна»
Тип уроку: формування вмінь та навичок.
І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Вступне слово вчителя.
Перед нами дуже відповідальне завдання: виразно прочитати напам’ять вірш, який начеб-то вийшов із самого серця поета. За цей твір поет заплатив роками свого життя, яке могло би бути довшим. Потрібно бути дуже уважними й точними в передачі почуттів і думок митця, ін-акше сприймання твору багато чого втратить. Ми вже говорили про те, як, використовуючи всі можливі прийоми виразного читання, передати зміст твору, найтонші відтінки душевних пору-хів автора. Чи засвоїли ви це — перевіримо сьогодні на уроці.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда.
— Визначте головну думку твору.
— Згідно з головною думкою, на що слід звернути увагу, які слова, словосполучення, ре-чення виділити логічним наголосом?
— У вірші багато разів у різних формах ужито слова «любити», «Україна». Читаючи ці слова, потрібно урізноманітнювати інтонацію. Як саме?
— До кого звертається поет? Як ви прочитаєте звертання поета до молоді? (Задушевно, з підвищеною інтонацією тощо.) Обґрунтуйте свою позицію.
— Який образ у центрі уваги поета? З яких складових його створено? Як прочитати вірш, щоб з окремих фрагментів склався єдиний образ Батьківщини? (Об’єднати інтонацією, мімікою, жестами, логічним наголосом, зміною темпу мовлення тощо.)
— Автор натхненно висловлює свою велику любов до Батьківщини через змалювання пейзажних малюнків рідного краю. Який із цих «малюнків» здається вам найважливішим?
ІІІ. Формування вмінь та навичок
1. Розповідь учителя.
План розповіді вчителя
1) Інтонація, її види.
Інтонація — один з основних виражальних засобів мовлення, який дає можливість відт-ворити ставлення митця до певного предмета чи співрозмовника.
Види інтонації: оклична, питальна, розповідна, таємнича, схвильована, мрійлива тощо.
Інтонація враховує силу звучання голосу (гучність), зміну висоти тону, темп (швидкість) мовлення, паузи (зупинки). Саме зміни інтонації роблять усне мовлення виразним і яскравим. Окличну або питальну інтонацію визначають розділові знаки в кінці речення.
2) Паузи та логічний наголос.
На паузи між реченнями так само вказують розділові знаки в кінці речень. Розділові знаки в середині речення теж визначають інтонацію та позначають паузи.
Найважливіше за змістом слово під час вимовлення виділяють посиленням голосу. Таке виділення слова називають логічним наголосом. Від того, на яке слово в реченні падає логіч-ний наголос, залежить сприйняття вираженої реченням думки.
3) Міміка й жести.
Міміка й жести мають відповідати змісту й настрою тексту, бути доречними, виразними. Їх завдання полягає в тому, щоб:
— підсилити вираження думки;
— підкреслити щось важливе, на чому читець прагне зосередити увагу слухачів;
— висловити ставлення автора до зображеного, дати йому оцінку;
— переконати слухачів у правильності цієї оцінки.
4) Вірш В. Сосюри «Любіть Україну!».
Урочистим гімном рідному краю, Україні звучить вірш В. Сосюри «Любіть Україну!». У цій невеличкій за обсягом поезії — весь Володимир Сосюра з його полум’яною любов’ю до України та її незламного, гордого й мужнього народу. Для початку читання, потрібно створити відповідний настрій. У цьому нам допоможе виставка ваших малюнків та фотографій рідного краю.
2. Виразне читання вірша «Любіть Україну!» напам’ять.
ІV. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
Вивчити теоретичний матеріал
2. Індивідуальне завдання.
Підготувати виразне читання віршів В. Сосюри «Васильки», «Сад».
V. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Я вважаю, що такі уроки потрібні, тому що...
— Я по-новому сприйняв цей вірш, бо...
— Найкращим читцем вірша мені здається...
— Я перестав соромитись виявляти свої емоції, тому що...
— До мого розуміння поняття «патріотична лірика» додалося...
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Виразне читання напам’ять вірша В. Сосюри «Любіть Україну!»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід