Між частинами складносурядного речення ставимо кому, крапку з комою, тире. 

Між частинами складносурядного речення здебільшого ставимо кому, за змістом простих речень події відбуваються одночасно або послідовно. НАПРИКЛАД: Нове століття вже на видноколі, і час новітню створює красу (Л.Костенко). 


Складнопідрядним  називається складне речення, частини якого нерівноправні за змістом і поєднані підрядними сполучниками чи сполучними словами. НАПРИКЛАД: 1. Люблю, коли із неба місяць круторогий туманно дивиться в вікно (В.Сосюра). 2.  Пахне хлібом земля, що дала мені, сонце і крила (Д.Павличко). 


За значенням і будовою складнопідрядні речення поділяються на три основні види: 
• з підрядними означальними частинами; 
• з підрядними з'ясувальними частинами;
• з підрядними обставинними частинами. 


Складнопідрядним реченням з підрядним означальним називається таке складне речення, у якому підрядна частина виконує функцію розгорнутого означення й пояснює в головній частині іменник, займенник або слово іншої частини мови в значенні іменника. Підрядна означальна частина відповідає на питання який? чий? котрий? і приєднується до головної підрядними сполучниками або сполучними словами. НАПРИКЛАД: 1. Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаі (М. Нагнибіда). 


Складнопідрядним реченням з підрядним місця називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині.НАПРИКЛАД; Де громи гриміли смертю огняною, зливи прошуміли сивою стіною  (А.Малишко). 


 

1-10 11-20 21-30 ... 261-270 271-273