1. Гіпербола — різке перебільшення якихось рис людини, предметів або явищ, їх кількості, розмірів, сили тощо, щоб надати зображуваному виняткової виразності, загостреності з метою виявлення емоційності, захоплення або презирства. 
2. Гіпербола (від грецького huperbole — перебільшення) — різновид тропу, що поляг...


1. Літота — художнє применшення величини, сили, значення явища. 
2. Літота (простота) — словесний зворот, у якому знаки описуваного предмета подаються з надмірним їх применшенням. Наприклад: хлопчик-мізинчик, чоловік-нігтик, дівчина-краплинка.
У Марка Вовчка: Внученька качається по садку білим клубочком: їх бабуся маленька, ледве од землі видно...


Разом пишуться:

1. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником: віднині, від­те­пер, донині, дотепер, забагато, надалі, за­до­в­го, занадто, навічно, набагато, отак, на­до­в­го, назавжди, назов...


Тема:  СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ГОЛОВНЕ І ЗАЛЕЖНЕ СЛОВО

Мета: поглибити вивчене про словосполучення, його види; розвивати вміння визначати сполучення слів; виховувати самостійність у навчанні.

Обладнання: підручник, картки з вправами 1, 2, 3; робочий зошит для 8 класу.

Хід уроку

І. Організаційний момент (оголошення теми і завдань уроку)

ІІ. Мотивація навчання школярів

Перевірка домашнього завдання...


Складання казки

Казка - давній за походженням і популярний у народі епічний жанр фольклору, переважно прозове оповідання з усталеною побудовою про вигадані та фантастичні пригоди героїв.
Казки дають багатий матеріал для пізнання мрій, бажань і сподівань людини.

Види казок: про тварин, фантастично-героїчні, побутові, народні та літературні.

Тема:  ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС

Мета повторити вивчене про види речень за метою висловлювання, за інтонаційним оформленням; дати поняття про порядок слів у реченні, логічний наголос; розвивати вміння редагувати текст; виховувати любов до навчання.

Обладнання: підручник, робочий зошит для 8 класу.


Зауваги.

♦ Вибирайте тему, яка вам добре відома або ви знаєте про життєві факти, пов'язані з даною темою.
♦  Спочатку складіть схему оповідання:
• вступ (де і коли відбувались події, включаючи опис місцевості або опис персонажів, які будуть діяти);
• далі — розвиток дії (не описуйте багато подій, виберіть найцікавішу);
• найголовніше...

Твір-опис природи за картиною

Живопис — вид образотворчого мистецтва, що передає за допомогою фарб предмети і явища дійсності або фантазії.
Картина (художнє полотно) — твір живопису, намальований переважно фарбами на полотні, картоні чи дошці.
Пейзаж — загальний вигляд якоїсь місцевості, картина природи (поля, лісу, села, міста, гір, моря, неба). Пейзажем називають також картину або малюнок із зображенням краєвиду. Живописця, який спеціалізується в галузі пейзажу, або письменника, який змальовує природу, називають пейзажистом.


Твір-роздум про вчинки людей

Твір-роздум — це зв'язний текст, який характеризується логічно послідовним (як доказ чи пояснення чогось) рядом думок, міркувань і висновків на певну тему. Написання твору-роздуму формує в учня уміння дискутувати, висловлювати та обґрунтовано захищати свої погляди на вчинки людей, переконливо спростовувати помилкову думку, критично аналізувати власну поведінку.

 

1-10 11-20 ... 231-240 241-250 251-260 261-270 271-273