Безособові речення
 
Урок № 29
Безособові речення
Мета: поглибити знання учнів про односкладні речення; сформувати вміння виділяти безо-собові речення з-поміж інших видів односкладних речень; удосконалювати навички правильно визначати види односкладних речень, конструювати їх і використовувати в усному й писемному мовленні; розвивати логічне мислення
Очікувані результати: учні вміють виділяти безособові речення з-поміж інших типів одно-складних речень; конструюють односкладні речення вивчених типів; правильно вико-ристовують їх у власному мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схема «Головний член безособового речен-ня»
Тип уроку: комбінований.
І. Актуалізація опорних знань учнів
Дослідницько-пошукова робота.
Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Виділіть граматичні основи речень. З’ясуйте, чим виражений головний член в односкладних реченнях. Чи можна в такому ре-ченні визначити особу, яка виконує дію?
Григорій Сковорода вийшов з козацького роду, що жив у селі Чорнухи на Полтавщині. Лишившись круглим сиротою у 9 років, він вирішив жити у старого ченця, який був люди-ною надзвичайно освіченою і всі свої знання передав жадібному до науки хлопцеві.
Під час навчання в Київській академії його було зараховано до придворної капели ім-ператриці Єлизавети Петрівни. Сковороду зарахували туди найпершим.
Через рік по тому Сковороду було введено до складу так звано Токайської комісії, що від’їздила в торгових справах за кордон. У ролі перекладача довелося жити за межами Укра-їни 5 років. Будапешт, Братислава, Прага, Відень, Галле. Спокою не було. Увесь вільний час Григорій використовує для навчання, для зустрічей з видатними людьми. Йому було запро-поновано викладати у кількох університетах Європи. Але він відмовився від цієї честі, бо не уявляв свого життя поза Україною.
(За М. Слабошпицьким)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку
Практична робота.
Порівняйте подані речення. Визначте, яке з них є безособовим.
Пахне терпкою ожиною в лісі.— Ожиною терпкою пахне ліс.
ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Розповідь учителя з використанням узагальнювальної схеми «Головний член без-особового речення».
2. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
ІV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Вибіркова робота.
2. Творче конструювання.
Перебудуйте подані двоскладні речення на односкладні безособові. Виділіть головний член, укажіть на спосіб його морфологічного вираження. Дослідіть, яке двоскладне речення не можна перебудувати в односкладне. Поясніть, чому.
Сагайдачний розширив козацьку територію і збільшив чисельність козацького війська до небачених доти розмірів. (Д. Яворницький) He добре жив український народ під пануван-ням чужих володарів. (З енциклопедії) Грушевський був обраний Президентом Української народної республіки. (С. Білокінь) Ми повинні повернутися обличчям до історичного мину-лого. Завдяки своєму таланту Остап Вересай пробуджував у слухачів почуття поваги до своєї історії, високі естетичні та патріотичні почуття. (І. Шаров)
3. Коментоване письмо.
Запишіть текст. Знайдіть односкладні речення. Визначте їх вид.
Постать Остапа Вересая яскраво виокремлюється в духовному житті нашого народу. Приємно було чути, що ім’я геніального «Гомера ХIX століття» стало символом українсько-го кобзарства. Дуже хочеться знати про його минуле. Завжди від його пісень віяло тугою, закличністю й ненавистю до кривдників. Терпіти надмірну жандармську опіку уже не було сил. Майже кожен його виступ закінчувався ув’язненням. Але виступ на з’їзді етнографів та археологів у Петербурзі 1875 року змінив ставлення до нього.
(За В. Скуратівським)
4. Творче завдання.
Поширте безособові речення другорядними членами. Укажіть способи вираження го-ловного члена — присудка.
Світає. Відкрито. Треба заступиться. Важко поєднати. Яснішає.
5. Розподільний диктант.
V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
2. Індивідуальне завдання.
VІ. Підсумки уроку
Ділова гра «Я так думаю».
— Розкрийте значення використання односкладних речень у власному мовленні.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Безособові речення", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід