Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова
 
Українська мова
6 клас
Автор: Кузьомко Світлана Аркадіївна, вчитель української мови та літератури
Тема.  Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.
Мета: ознайомити учнів із групами слів за їх походженням: із словами іншомовного походження та власне українською лексикою; формувати                 вміння визначати групи слів за їх походженням, правильно вживати їх у мовленні; удосконалювати вміння добирати українські відповідники до слів запозичених з інших мов; розвивати мислення, мовлення; збагачувати словниковий запас шестикласників; виховувати бережливе ставлення до природи рідного краю.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Обладнання: мультимедійні технології, словники.


                                                                         Я славлю спільність мов 
                                                                 І славлю їх одмінність,
                                                                 Основу всіх основ –
                                                                 Правічну їх родинність.
                                                                         Це ж – зоряний вінок,
                                                                 Братерська непоборність,
                                                                   І в кожній з мов-зірок –
                                                                   Чарівна неповторність
                                                                                          І. Муратов
                                                                      
        
Хід уроку 


I .  Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
1.  Дати відповіді на питання.
* Що таке лексика?
* Як називається розділ науки про мову, що вивчає лексику?
*Що таке лексичне значення слова?
* Які є групи слів за значенням?
* Які слова називаються омонімами?
* Що таке синоніми?  Для чого вони використовуються?
* Які слова називаються антонімами?
* Довести, що у мовленні є слова з прямим і переносним значенням.


5
2. Назвати спочатку слова в прямому значенні, а потім – у переносному.

Слайд 1

      Тепла вода.          Тепла зустріч.
      Залізний стілець.      Залізна воля.
       Гомоніли діти.         Гомоніли хвилі.
       Золотий перстень.      Золоті руки.
       Солодкий чай.        Солодке життя.
       Ідуть дощі.        Ідуть дівчата.


     
3. Відгадати загадку. Назвати синоніми до слова метелиця. 
4. Слово вчителя
       Унаслідок економічних, політичних і культурних зв’язків між народами в українську мову ввійшло чимало слів з грецької (граматика, огірок, корабель, парус), латинської (міністр, комісія, директор, канцелярія, сцена), німецької (галстук, лозунг, штурм), французької (портрет, алея, бал
оранжерея,), англійської (джемпер, джаз, футбол, бокс, танк), голландської (гавань, каюта, матрос, руль) та інших мов.
Слова, що увійшли в українську мову з інших  мов, є  запозиченими.6
III. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчання

 IV. Вивчення нового матеріалу 
       1. Що зображено  на малюнках? Якими словами ви скористалися, щоб назвати зображене?
                                 

                              
                                


 2. Слово вчителя 
        Іншомовними (за небагатьма винятками) є слова, у яких:
        а) на початку виступає а, е, а також (з винятками) і: апельсин, альтанка, електрика, етикетка, ідея, інтерес;
        б) у складі слова є ф: фабрика, дельфін, суфікс;
        в) збігаються голосні: океан, радіо, поет;
        г) є важкі для вимови збіги приголосних: пункт, тембр, інструмент, 
трамвай, бутерброд;
        д) корені багатоскладові: вітамін, коридор, арифметика, консульта-  ція.

3.  Робота з підручником
       Виконати вправу 47.

7
4. Пояснювальний диктант із завданням
       Назвіть усі слова іншомовного походження, поясніть їх лексичне значення. Запишіть фонетичною транскрипцією запозичені слова.
1.У вікнах синіло весняне море, квітнув мигдаль, пахнули лавр, ки-  парис (Ю. Яновський). 2. Ось є гіацинти, нарциси, і рожі, азалії запашні, конвалії свіжі, фіалочки гожі (Леся Українка). 3. Скільки квітів, і які різні! Петунія, красоля, кручені паничі, резеда, бальзамін (Ю. Смолич).  4.Ніжні гортензії наповнювали альтанку терпкими пахощами. (Н. Ри- бак). 5. Зацвіли айстри, переливаючись синіми, рожевими, білими, фіолетовими барвами  ( І. Цюпа).

5. Лінгвістичний волейбол  
        Спіймати "м’яч”, дібравши до поданих запозичених слів антоніми – слова іншомовного походження. Записати їх фонетичною транскрип- цією.
        Симпатія, гігант, актив, альтруїст, атака, атеїстичний, гігант, фронт, фініш.
 6. Робота з підручником.
        Виконати вправу 46.
7. Гра” Хто швидше”
        До поданих запозичених слів дібрати українські відповідники.
        Аналіз, дистанція, дисципліна, лауреат, стабільний, сигнал, хаос.

8.Лексична екскурсія для допитливих
        Ви, звичайно, любите квіти, часто милуєтесь казково прекрасними барвами, насолоджуєтеся п’янкими пахощами цього чудового дару. Давайте ближче познайомимося з окремими квітами, їх представниками, споконвічними українськими іменами.
        Ніжно світяться на сонці, усміхаються до нас своїми блакитними очима волошки. На тлі достиглих хлібів вони особливо тендітні. Своїм ім’ям волошка завдячує віночку ніжних волохатих чашечок, що знизу тісно туляться одна до одної. Волошка – це волохата квітка.
        А ось кульбаба. Навесні вона яскравіє жовтими квітами на волохатому килимі свіжої трави, а пізніше ви, граючись, здмухнете з неї сім’янки. Називаючи рослину і на мить задумавшись над її ім’ям, пов’язуєте його з бабою. Проте це помилка. Збіг випадковий. Насправді назва споріднена з прикметником бульбастий – «горбатий, зігнутий» і зумовлена тим, що обірване стебло розривається на три-чотири повздовжні частини, які закручуються при цьому.
        Не можна обійти пролісків, адже ці квіти несуть нам весняні радощі
оновлення природи. Сьогодні слово пролісок пов’язують з іменниками

8
ліс, лісок. Та існує інша версія походження назви. Ще видатний мовознавець О. О. Потебня виводив її від дієслова пролазити. Пролізок – такою була первинна назва рослини, що пробивається, пролазить із ще по-зимовому твердої землі, інколи навіть через сніг.
9. Слово вчителя
       Волошка, кульбаба, пролісок – це слова рідної мови, що їх передали  у спадок наші давні предки. Власне українська лексика є кількісно найбільшим шаром у словниковому складі української мови. Специфічність власне української лексики зумовлюється насамперед вживанням особливих іменникових суфіксів. 

Слайд 4

              -Ин(а):        година, хвилина, тканина;
              -ин(и):         відвідини, роковини, заручини;
              -анин(а), -янин(а):       біганина, стрілянина; 
              -щин(а), -ччин(а):         Київщина, козаччина;
              -ник, -ниц(я):              візник, заступниця ;
              -івник, -івниц(я):    газівник, працівниця;
-альник, -альниц(я):     фрезерувальник, формувальниця;
              -ець:     продавець, промовець, швець; 
              -к(а):   вчителька, лікарка;
              -ій: водій, носій; 
              -ень: красень, велетень; 
              -ань: здоровань; 
              -ищ(е): днище, горище; 
              -от(а): голота, німота;
              -анн(я), -енн(я): змагання, бачення.

     За допомогою суфіксів утворюються слова зі значенням здрібнілості та пестливості, а також – власне українські прикметники.

Слайд 5

     -ик: вогник, столик                      -ячк(о): пір’ячко, сміттячко                                                                                   
     -очок: кілочок                              -уват(ий): -юват(ий): довгуватий                 
     -ечок: вершечок                            -овит(ий): талановитий, грошовитий 
    -оньк: голівонька                          -езн(ий): довжелезний
    -еньк(о): серденько                      -анн(ий): невблаганний, нездоланний
    -и(е): віконце, слівце                                                                                   
До власне українських також належать слова, утворені за допомо- гою префіксів.
     
10. Вибірково-відтворювальний диктант   
Виписати власне українські слова. Усно відтворити текст. Дати йому заголовок.
Була неділя. Прехороший літній день. На небі не видно ні однісінької хмарки. Темною густою зеленню вкривали вікові липи церкву з банею, що була покрита бляхою, з позолоченим хрестом на вершку. Побіч церкви блищав, аж горів мідяний дах на невисокій присадкуватій дзвіниці. З церкви розлягався голосний на ціле село спів літургії. Співали всі, хто лише міг: чоловіки, жінки, хлопці й дівчата – гармонійним хором. Здавалося, що величезна хвиля тих голосів розсовує стіни старої церковці й підносить її на собі вгору (За І. Франком).

11. Фізкультхвилинка
Якщо слово власне українське, то зааплодуйте, якщо іншомовного походження, то присядьте.
Автобус, стежка, бокс, джерело, ескалатор, кирпатий,  лідер, вариво,  відстань, менеджер, рідкісний, пікнік, гай, спорт, тролейбус, боцман, мрія, композитор. 
12. Словниково-тлумачний диктант
        Пояснити лексичні значення слів. Записати у фонетичній транскрипції виділені слова.

10
        Врода, гай, паляниця, житло, господа, вдосвіта, жоржина, бузок,
плекати, дотепний, моторошний, гомін, повінь, взагалі, полуниця,   прагнути, суниця, юшка, капосний, вразливий, навпростець.

13.«Мить творчості»
      Подані синонімічні ряди завершити власне українськими словами.
      1. Здібності, обдарування, талант (хист).
      2. Забаганка, вигадка, дивацтво (примха).
      3. Завчасу, загодя, наперед (заздалегідь).
      4. Небесний, ясно-синій, волошковий (блакитний). 
      5. Стерегти, охороняти, чатувати, стежити (пильнувати). 

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Гра «Ерудит»
      1. Наукова суперечка (дискусія).
      2. Частина слова, що стоїть перед коренем і служить для творення нових слів (префікс).
      3. Антонім до слова активний (пасивний).
      4.Синонім до слова пристосування (адаптація).
      5. Інша назва усної народної творчості (фольклор).
      6. Група людей, що оцінює конкурси, турніри (журі).   
      7. Вага товару без тари (нетто).
      8. Наука про землю (географія).
      9. Копіювальний пристрій (ксерокс).
      10. Попередній зміст телепередачі (анонс). 
      11. Найпопулярніша пісня сезону (хіт).
      12.Кінцевий етап змагань (фінал).

2.  Диктант-твір
      Написати під диктовку текст. Пояснити розстановку розділових знаків. Продовжити сюжетну лінію тексту, використовуючи власне українські слова.
      Кажуть, майже у всіх народів є улюблені рослини-символи. Для українців – це не тільки верба і калина, а й багато інших. Наприклад, деревій символізує непокірність. Символом життя вважається барвінок.
.
3. Робота з підручником
       Виконати вправу 49.


11
4. Логічний диктант (власне українські слова)
       Уважно послухати. Під час повторного читання буде названо лише 
перше слово кожної пари. Самостійно записати друге слово. Усно пояснити орфограми.
       Діжка – бондар, горизонт – виднокіл, хата – долівка, літо – осоння, хода – поступ, стеля – сволок, майстерня – хист, страва – вареники, фрукти – узвар, кава – горнятко.

VI. Підсумок уроку 
"Мікрофон”.  Продовжити речення: "Сьогодні на уроці я дізнався…”

VII. Виставлення і коментар оцінок

VIII. Домашнє завдання
       1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.
       2. Підготувати усну відповідь на питання "Яку роль виконують   іншомовні слова в нашому мовленні?”
       3. Уявіть, що ви продавець квіткового магазину. Вам необхідно привернути увагу громадян. Використовуючи вивчений матеріал, складіть рекламу будь-яких квітів чи букету.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід