И та і в кінці прислівників.
 
Урок № 61 
Тема. И та і в кінці прислівників. 
Мета: домогтися усвідомлення правил написання и та і в кінці прислівників; виробляти 
вміння правильно писати слова із цією орфограмою; розвивати увагу, логічне та 
образне мислення; виховувати повагу до багатства рідної мови. 
Очікувані результати: учні знають правила написання и та і в кінці прислівників; уміють пра­ 
вильно писати слова із цією орфограмою; правильно наголошують прислівники; 
помічають і виправляють помилки в правописі прислівників. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця. 
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроку 
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Бесіда. ; 
— Коли не і ні з прислівниками пишуть разом? Наведіть 
приклади. 
— У яких випадках не і ні пишуться окремо? Наведіть при -клади. 
Розподільний диктант. ; 
Запишіть слова у дві колонки: 1 — не зі словами пишеться разом; 
2 — не зі словами пишеться окремо. 
Нерадісно; не радісно, а сумно; недорого; не дорого, а деше-во; невисоко; не високо, а низько; недалеко; не далеко, а близько; 
нелегко; не легко, а важко; нерідко; не рідко, а часто; неплутано; 
не плутано, а чітко. 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
Завдання учням. ; 
Подивіться на дошку. Чи простежується закономірність у написанні 
и та і в кінці прислівників? 
Восени — навесні; 
докупи — укупі; 
по-вовчи — втричі. 
— Яких знань вам ще бракує? 
— Над чим ми будемо працювати на уроці? 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Робота з підручником. ; 
[1] § 33 (с. 222–224); впр. 414, 417 (письмово). 
[2] § 29; впр. 229, 231 (письмово). 
Опрацювання таблиці. ; 
Н АП и САНН я И , І В КІНц І ПР и С л ІВНи КІВ 
Пишеться и Пишеться і 
Після букв, що позначають тверді приголосні: 
почасти, безвісти. 
Після г, к, х : навкруги, навтьоки. 
У кінці прислівників з префіксом по : по-китайськи 
У кінці прислівників після букв, що позна ­ 
чають м’які або пом’якшені приголосні: 
навесні, вгорі. 
У деяких прислівниках після ч: тричі, вночі 
Практична робота. ; 
Прочитайте речення, поясніть правила вживання и та і в кінці при -слівників. 
Дівчина стала навшпиньки, поцілувала батька в старанно 
виголену, свіжу від вечірньої прохолоди щоку. ( Ю. Збанацький ) Восени 
і горобець багатий. ( Нар. творч. ) Тимко мовчки потис руку коміса-ра і вийшов. (Гр. Тютюнник) Він вийшов, по-хлопчачи стрибнувши 
з машини, і рипнув сніг, відчув його ходу тугу. ( М. Бажан ) Тричі 
крига замерзала, тричі розтавала, тричі наймичку у Київ Катря 
проводжала. (Т. Шевченко ) 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Тренувальні вправи. ; 
1. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть правопис прислів-ників. 
Тоді, восен.., майже в кожній хаті жили перепели. Вноч.. 
німці несподівано вчинили запеклий опір. Маковей раптом від -чув, як навкруг.. стає легко, просторо, вільно. Команду дали 
пошепк.., а враження було таке, що пролунала вона громом. (Із 
тв. О. Гончара ) 
2. Спишіть, розкриваючи дужки. відгадайте загадки. 
210 
(У)ночі гуляє, а (в)день спочиває, має круглі очі, бачить 
серед ночі. (На)весні веселить, (в)літку холодить, (в)осени годує, 
(в)зимку гріє. Зимою і літом маячить зеленим цвітом. Діжка 
на дужі, (з)верху маяк, ніхто не вгада (з)роду (ні)як. (Нар. творч. ) 
3. Запишіть прислівники, вставляючи замість крапок букви и та і. По -ясніть написання. 
Навік.., докуп.., анітрох.., завдовжк.., звідс.., навік.., на -впрот.., нахильці.., ополудн.., повсюд.., удвіч.. 
4. Утворіть від поданих слів прислівники, поясніть написання. З трьома 
прислівниками складіть речення. 
По, український; на, в, круг; по, ніч; без, вість; до, гора; на, втік; 
по, заєць; за, в, глибина; до, купа; за, в, довжина; на, вік; по, воля. 
5. Спишіть речення, вставляючи замість крапок прислівники з довідки. 
Не провесінь, а вже справжня весна дихала ... . (О. Гончар ) 
... було поночі. (І. Нечуй-Левицький) Дощ теплий пролився... . (М. Масло ) 
Вдача ягняча — ... й мекече. (Нар. творч .) 
Д о в і д к а: навкруги, надворі, вночі, по-ягнячи. 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 33 (с. 222–224); впр. 420 (письмово). 
[2] § 29; впр. 232 (письмово). 
Індивідуальне завдання. Скласти діалог, використовуючи прислівники 
з кінцевими и, і. 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Робота в парах. ; 
Проведіть взаємоконтроль. Працюючи в парах, перевірте, як ви за -своїли правила написання и та і в кінці прислівників.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "И та і в кінці прислівників.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід