Контрольна робота № 3. Тестування. Контрольне аудіювання
 
Урок № 41
Контрольна робота № 3. Тестування. Контрольне аудіювання
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів із теми «Складнопідрядне речення», переві-рити вміння сприймати й відтворювати прочитаний текст
Очікувані результати: учні знаходять у тексті СПР, у тому числі з кількома підрядними; ви-значають головну й підрядну частини, види СПР, їх істотні ознаки, кількість частин розрі-зняють сполучники та сполучні слова; правильно ставлять коми між частинами СПР й об-ґрунтовують їх.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах, текст для контрольного аудіювання з тестови-ми завданнями до нього
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Проведення інструктажу щодо виконання контрольної роботи.
1) Ознайомлення дев’ятикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1–6 учні отримують по 2 бали. Усього 12 балів.
2) Слухаючи текст для аудіювання, слід глибоко проникати в його зміст, щоб зрозуміти вза-ємозв’язок описаних явищ, фактів, подій, з’ясувати особливості композиції твору, при-чинно-наслідкові зв’язки в ньому.
ІІ. Основний зміст роботи
1. Виконання учнями тестових завдань.
1. Укажіть у дужках тип складнопідрядних речень.
Не надивлюсь, не намилуюсь, як гай зимовий занімів. (І. Муратов) 
На дуба-велета, що ріс віки, накинулись вітри шалені у бору. (В. Василашко)
Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розклав великі шматки полотна білити на сонці. (М. Коцюбинський)
Наведіть власні приклади СПР різних типів, у дужках укажіть тип кожного з них.
2. Укажіть, який засіб зв’язку (сполучник чи сполучне слово) вжито в поданих реченнях.
І дивно всім, що перед бурею такою затишшя не було зовсім. (М. Лиходід)
А дощ періщить так, що аж ліс гуде. (М. Стельмах)
Щасливий майстер, що з тяжкої брили прекрасну постать висікає вміло на радість людям. (М. Рильський)
Наведіть власні приклади двох речень, засобом зв’язку у яких є сполучник та сполучне слово (сполучне слово підкресліть як член речення).
3. Складіть схеми до поданих СПР.
Невеличка притока Псла, яка текла низиною, навесні розливалася широко і привільно по-близу гирла, затоплюючи озимину. (І. Цюпа)
Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе. (В. Симоненко)
На небі збиралися великі хмари, так що можна було сподіватися дощу. (Н. Рибак)
Наведіть власні приклади СПР за такими самими схемами.
4. Розставте розділові знаки в СПР із кількома підрядними.
Стоять вишні й журяться похилі що в хмари сонечко зайшло й квіти облетіли що їх сніга-ми замело. (За О. Олесем)
Коли пісні мойого краю пливуть у рідних голосах мені здається що збираю цілющі трави я в лугах. (М. Рильський)
Складіть і запишіть речення подібної будови.
5. Спишіть речення, поставте розділові знаки, складіть схему, визначте вид підрядності.
Там на вершинах де брили гранітні наче зірки едельвейси привітні квітнуть хоч снігом шпилі замело. (К. Дрок)
Наведіть власний приклад речення з подібною підрядністю.
6. Виконайте синтаксичний розбір поданого речення.
Побризкані росою, трави стояли тихі, принишклі, бо ранок був теж тихий та безвітряний і обіцяв сонячний жаркий день. (Г. Тютюнник)
2. Проведення контрольного аудіювання.
1) Читання тексту вчителем.
УКРАЇНСЬКІ «ЛІВШІ»
Газета «Слобідський край» у матеріалі «Світова знаменитість, майстер мікромініатюр Микола Сядристий» розповіла про вмільця, українського «лівшу», який не лише блоху підку-вав, а й просвердлив людську волосину і вставив у неї трояндочку, провів крізь вушко голки караван верблюдів, зрештою, на крупинці цукру розмістив чайний сервіз... Микола Сергійович Сядристий, уродженець Куп’янщини Харківської області, ще навчаючись у Харківському сіль-ськогосподарському інституті імені В. В. Докучає¬ва, зрозумів: виготовлення мікромініатюр, цих маленьких шедеврів,— його покликання. Україна завжди славилась майстрами мікромініа-тюри. Сьогодні ми розповімо про інших винятково талановитих людей, кожен з яких по-своєму підкував або міг підкувати блоху, а відтак вніс і свою частку у виготовлення мікрошедеврів світового значення. 
На превеликий жаль, цього майстра вже немає в живих. Але доробок, який він залишив після себе, вражає людську уяву. Поміркуйте самі: зріз макового зернятка й розміщена на ньому виставка із 70 предметів! Коли вмілець із Вінниччини Михайло Маслюк завершив роботу над цією мікромініатюрою, у нього визрів задум розмістити тих же 70 предметів на зрізі людської волосини. Безперечно, то була смілива спроба перейти межу людських можливостей. І йому вдалося. На зрізі людської волосини український «лівша» розмістив витончені предмети в шість рядів! Серед них — Останкінська телевежа, пам’ятник освоювачам космосу, танк, автомобіль, трактор, автобус, інші архітектурні споруди, машини, предмети. Роздивитись їх можна лише в потужний мікроскоп.
На Всесвітній виставці в Монреалі серед експонатів українського павільйону демонстру-вався електромоторчик Михайла Григоровича, менший від макового зернятка в сто разів! На ньому було здійснено... 3600 вмикань і вимикань! Завдяки цій мікромініатюрі майстер став ві-домим усьому світу.
Вражають нашу уяву й інші його роботи, серед яких варто відзначити паровоз завдовж-ки... один міліметр або паровоз з 15 півміліметровими вагонами. Ще більший подив викликає ціпок майстра, з яким після важкого поранення 1942 року не розставався до кінця свого життя. У цей ціпок, тобто у його рукоятку, умілець умонтував виготовлений ним же мініатюрний фо-тоапарат. Працював він в автономному режимі: натискуєш на кнопку — і плівка тут же перемотується, знімаючи нові кадри.
Михайло Григорович був ще й музикальною людиною. Він виготовив комбінований му-зичний інструмент, що поєднав у собі балалайку, гітару та мандоліну. Варто вмикнути іншу кнопку — і вже звучить інший інструмент.
Уміння різати по дереву Валентину Поліщуку передалося від батька. Тут, у районному центрі Любешов Волинської області, ще навчаючись у школі, Валентин вирізав із дерева спра-вжні шахи: дошка з розставленими на ній мініатюрними фігурками вмістилася в половинці ви-шневої кісточки. Щоб помилуватись лакованими королем, ферзем, турою, слоном, конем і пі-шаком, потрібно використати збільшувальне скло.
Сільський умілець виготовив дві мініатюрні скрипки, які також умістив у половинці виш-невої кісточки. Найменша — завдовжки шість міліметрів. Інша — на міліметр більша. Через те, що людська волосина завдяки великому діаметру не підійшла для виготовлення струн, майстер використав капронове волокно.
Валентин Поліщук особливо пишається діючим прядильним верстатом заввишки 10 сан-тиметрів. А ще — вирізаним із суцільного березового шматочка набором: дві чашки, дві ложки, дві виделки.
Свої мікромініатюри Валентин Михайлович виготовляє, користуючись набором столяр-них інструментів, що зберігаються в скриньці з грецького горіха. Але він працює без оптики. Це, звісно, ускладнює процес. Тим-то майстер відрізняється від багатьох українських і зарубіж-них умільців.
Так склалося, що портрети-мікромініатюри український «лівша» Володимир Казарян гра-вірує переважно на зрізі рисового зерна. Цей матеріал дозволяє майстру наносити чіткі й конт-растні штрихи. Свої роботи він дарував багатьом відомим людям планети: Біллу Клінтону, Бо-рису Єльцину, Хосні Мубареку, Леоніду Кучмі. Любить Казарян працювати й з людським во-лоссям. Наприклад, чудова робота — три слони-еквілібристи, які балансують на людській воло-сині. А портрет матері, драматичної актриси Ольги Величко, яка тривалий час працювала в од-ному із запорізьких театрів, зробив на одній із граней цукрового кристалика.
Цікавий експонат — статую Свободи — майстер вирізав із кістки. Вона менша оригіналу в 17 мільйонів разів. Що ж стосується блохи, то Володимир Едуардович посадив цю міні-атюрну істоту у його ж виконанні на кінчик волосинки, подбавши і про сталеві підкови. Та найціннішим твором Казарян вважає портрет Ісуса Христа, який виклав наче мозаїку з 10 тисяч невидимих окові осколків коштовних камінців. Щоб вони, не дай Боже, від щонайменшого подиху не злетіли з робочого стола, одягав маску. Загалом же, як зізнаються майстри, вони здійснюють цю делікатну роботу між ударами серця.
Цікава деталь: мешканець села Сваричівка Чернігівської області Анатолій Штепа, народ-ний художник України, серйозно захопився скульптурою, коли йому виповнилося шістдесят літ. У дитинстві батько помітив у сина здібності малювати картини, займатися різьбою по дере-ву. Самотужки Анатолій освоїв нотну грамоту, навчився грати на гармоні, скрипці, лірі, віолончелі.
Першими серйозними роботами стали дві речі: дерев’яний велосипед, на якому їздила вся сільська дітвора, і дерев’яна парова машина, що працювала багато років, поки її не зламали при перевезенні на виставку до музею імені Гончара. А ще Анатолій Штепа виготовив із дерева віт-ровий двигун, чимало музичних інструментів. Коли померла його дружина, вирізав пам’ятник з її портретом.
Та особливо пишався Анатолій Гнатович роботою «На ярмарок»: господар веде коня, що тягне воза, на якому сидить господиня, за возом іде прив’язана корова, а поруч біжить песик.
Нині чимало виробів Анатолія Штепи експонуються в музеях країни — їх близько 200. Є скульптурні композиції й за кордоном.
(796 слів) (За матеріалами газети «Слобідський край»)
2) Виконання тестових завдань до тексту «Українські "лівші”».
1. Хто з українських умільців, майстрів мікромініатюр, «не лише блоху підкував...»?
А Михайло Маслюк;
Б Микола Сядристий;
В Михайло Григорович;
Г Володимир Казарян.
2. Який навчальний заклад закінчив М. С. Сядристий?
А Харківський сільськогосподарський інститут;
Б Харківський педагогічний інститут;
В Київський національний університет;
Г Київський політехнічний інститут.
3. Скільки предметів розмістив Михайло Маслюк на зрізі макового зернятка?
А 7; В 70;
Б 17; Г 170.
4. Михайло Григорович став відомим усьому світові після участі у виставці:
А у Москві; В у Торонто;
Б у Парижі; Г у Монреалі.
5. Що вмонтував майстер Михайло Григорович у рукоятку ціпка, з яким не розставався з 1942 року?
А Паровоз завдовжки... один міліметр;
Б електромоторчик;
В комбінований музичний інструмент;
Г мініатюрний фотоапарат.
6. Валентин Поліщук вирізав із дерева справжні шахи і розмістив їх:
А у половинці вишневої кісточки;
Б на зрізі людської волосинки;
В на зрізі макової зернинки;
Г на зрізі рисового зерна.
7. Діючий прядильний верстат, виготовлений В. Поліщуком, має розмір:
А 0,1 см;
Б 20 мм;
В 10 см;
Г 20 см.
8. Умілець В. Поліщук відрізняється від багатьох українських і зарубіжних майстрів тим:
А що здійснює цю делікатну роботу між ударами серця;
Б працює без оптики;
В використовує потужний мікроскоп;
Г використовує збільшувальне скло.
9. Кому Володимир подарував портрети-мініатюри?
А Б. Клінтону, Хосні Мубареку, Б. Єльцину, Л. Кучмі;
Б Б. Клінтону, Хосні Мубареку, Б. Єльцину, Л. Кравчуку;
В Б. Клінтону, Хосні Мубареку, М. Горбачову, Л. Кучмі;
Г Б. Клінтону, Індірі Ганді, Б. Єльцину, Л. Кучмі.
10. Найціннішим твором В. Казарян вважає портрет:
А матері Терези;
Б Божої Матері;
В Ісуса Христа;
Г рідної матері — Ольги Величко.
11. Народний художник України Анатолій Штепа серйозно захопився скульптурою, коли йо-му виповнилось:
А шістнадцять років;
Б тридцять шість років;
В п’ятдесят років;
Г шістдесят років.
12. Поданий текст має всі ознаки:
А художнього стилю;
Б наукового стилю;
В розмовного стилю;
Г публіцистичного стилю.
Відповіді: 1Б, 2А, 3В, 4Г, 5Г, 6А, 7В, 8Б, 9А, 10В, 11Г, 12Г.
ІІІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
ІV. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Під час виконання контрольної роботи найскладнішим для мене було...
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 3. Тестування. Контрольне аудіювання", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід