Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. (Частина І)».
 

Урок № 59

Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. (Частина І)». 
Тестування

Мета: з’ясувати рівень здобутих учнями знань з орфографії: знання алфавіту, співвідношення букв і звуків, склад і наголос; розвивати логічне мислення, пам’ять; удосконалювати навички самостійної роботи

Очікувані результати: учні знають алфавіт, розрізняють у словах приголосні дзвінкі та глухі, тверді та м’які; розуміють співвідношення букв і звуків; уміють розбивати слова на склади, правильно ставити наголоси в словах.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

§ І.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ви виконаєте контрольну роботу, щоб продемонструвати здобути знання з вивченого матеріалу. Сподіваюся, ви гідно впораєтеся з поставленими завданнями. Бажаю вам успіхів!

§ ІІ.  Основний зміст роботи

Проведення контрольного тестування.

1)   Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

За правильне виконання завдань першого варіанту (№ 1–12 — з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу. За кожне правильно виконане завдання другого варіанту (№ 1–6 — відкритої форми) максимальна оцінка — 2 бали.

2)   Виконання учнями тестових завдань.

Варіант І

1.   Укажіть пару слів, у яких є м’які приголосні.

А   ожина, вулик

Б   снігур, соняшник

В   дарунок, дорога

Г   колосок, дитина

2.   Укажіть пару слів, у яких усі приголосні тверді.

А   книга, сонце

Б   буряк, дощ

В   поліно, п’ять

Г   любисток, добро

3.   Укажіть пару слів, у яких усі приголосні дзвінкі.

А   випадок, сніг

Б   черемша, осінній

В   бджолиний, звір

Г   дідух, ячмінь

4.   Укажіть пару слів, у яких усі приголосні глухі.

А   буйвіл, друг

Б   політ, сторож

В   прадід, таїна

Г   часопис, фікус

5.   Укажіть рядок слів, у яких пишеться буква ґ.

А   (г,ґ)речний, (г,ґ)гуцул, я(г,ґ)ідка

Б   (г,ґ)атунок, дзи(г,ґ)а, а(г,ґ)рус

В   (г,ґ)ава, (г,ґ)руша, (г,ґ)арно

Г   (г,ґ)уля, (г,ґ)овірка, а(г,ґ)роном

6.   Укажіть рядок, у якому слова записано за алфавітом.

А   Європа, євробачення, єнот, Єрусалим

Б   джерельний, пейзаж, рельєф, капуста

В   дочка, земля, сяйво, таловина

Г   рибка, радість, сонцепоклонник, осока

7.   Укажіть слово, у якому звуків стільки ж, скільки букв.

А   джерельце

Б   зав’язь

В   вугілля

Г   мелодія

8.   Укажіть слово, яке має чотири склади.

А   ялтинський

Б   недорогий

В   лимонний

Г   недільний

9.   Укажіть варіант, у якому жодне слово не можна переносити з рядка в рядок.

А   їжак, моя, джміль

Б   єнот, надріз, щастя

В   дзвін, зоря, лід

Г   рис, жанр, мова

10.   Укажіть слово, у якому наголошений третій склад.

А   одинадцять

Б   рукопис

В   безшумний

Г   зжовкнути

11.   Укажіть слово, у якому пишеться и.

А   л..вада

Б   ож..ледь

В   чов..н

Г   горіш..на

12.   Укажіть слово, у якому пишеться е.

А   тр..вога

Б   город..на

В   мар..во

Г   сив..на

Відповіді: 1 Б, 2 А, 3 В, 4 Г, 5 Б, 6 В, 7 Б, 8 Б, 9 А, 10 А, 11 Г, 12 В.

Варіант ІІ

1.   Випишіть слова, у яких немає м’яких приголосних.

Десерт, кухоль, юрта, щирий, володар, м’ята.

Наведіть власний приклад слова, у якому немає твердого приголосного.

2.   Випишіть слова, у яких усі приголосні дзвінкі.

Рілля, корогва, мрія, стерня.

Наведіть власний приклад слова, у якому всі приголосні глухі.

3.   Визначте кількість букв і звуків у словах щирість, люблю, мигдаль, джерело.

Наведіть власний приклад двох слів, у одному з яких кількість букв і звуків однакова, а в другому — різна.

4.   Вставте пропущені г або ґ.

За..артовувати, ..рунтець, обі..рівач, ..андж, фі..ляр, ра..у.

Наведіть власний приклад слова з літерою ґ, уведіть це слово в самостійно складене речення.

5.   Запишіть слова, поділіть їх на склади, поставте наголос.

Випадок, волошковий, циган, спина, предмет, твоя.

Наведіть власний приклад двоскладного слова, яке не можна переносити з рядка в рядок.

6.   Перепишіть, вставте пропущені букви.

Защ..друвати, м..даль, в..личина, квіт..нь, п..ріжок, кр..шталь, д..ревина, ож..ледь.

Наведіть власний приклад слів, у яких є ненаголошені е, и. Доберіть до них перевірочні слова.

§ ІІІ.  Домашнє завдання

1)   Повторити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ IV.  Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Виконання яких завдань викликало труднощі?

— Для чого потрібно знати алфавіт напам’ять
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. (Частина І)».", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід