Контрольна робота № 4. «Речення з однорідними членами». Диктант або тестування
 

Урок № 43

Контрольна робота № 4. «Речення з однорідними членами». 
Диктант або тестування

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь; перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати мовний матеріал

Очікувані результати: учні знаходять речення з однорідними членами, узагальнювальними словами, різними рядами однорідних членів в одному реченні; правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють і виправляють помилки на вивчені правила; правильно інтонують речення з однорідними членами; конструюють речення, до складу яких входять однорідні члени з різними типами зв’язку.

Обладнання: текст диктанту, тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контроль і корекція знань.

§ I.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

Проведення інструктажу щодо виконання контрольної роботи.

(Ознайомлення восьмикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1–6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7–8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдання № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали.)

§ II.  Основний зміст роботи

1.   Написання учнями контрольного диктанту.

1)   Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем.

(Школярі під час першого слухання тексту диктанту сприймають його зміст, звертають увагу на вивчені пунктограми, визначають слова, значення яких не зрозуміли в процесі сприймання.)

СВЯТЕ СЛОВО

Сьогодні мати почала діставати з комори, зі скрині, з сипанки, з-під сволока і навіть із-за божниці свої вузлики. У них лежало все те, що далі зійде, зацвіте, закрасується й перев’ється по всьому городі: огірки, квасоля біла, ряба й фіалкова, безлуский горох, турецький біб, чорне просо на розвод, кукурудза жовта й червона, капуста, буряки, мак, морква, пет­рушка, цибуля, часник, соняшник, кручені паничі, чорнобривці, гвоздика і ще всяка всячина.

В її устах і душі насіння було святим словом. І хоч не раз вона нарікала на свою му­жицьку долю з її вічними супутниками: нестатками й злиднями,— проте нічого так не любила, як землю. Мати вірила, що земля усе знає, що вона може гніватись і бути доброю. На самоті вона тихенько розмовляла із землею, довіряючи свої радощі, болі й просячи, щоб вона родила на долю всякого: і роботящого, і ледачого.

(138 сл.)                                                                                                     (За М. Стельмахом)

2)   Повторне читання тексту вчителем окремими частинами й написання його учнями.

3)   Заключне читання тексту вчителем, самоперевірка учнями написаного.

2.   Виконання учнями тестових завдань.

Варіант I

1.   Укажіть речення з однорідними членами.

А   За городом срібною гладінню розлився ставок, за ставком верби до води похилилися, за вербами на пагорбі хати біліють. (І. Нечуй-Левицький)

Б   Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей. (О. Копиленко)

В   Уночі несподівано знявся північний вітер, небо скоро затяглося хмарами. (В. Собко)

Г   Уже сонце скотилось до заходу, уже степова трава лисніла червоним одлиском. (І. Нечуй-Левицький)

2.   Укажіть речення, де зв’язок між однорідними членами речення здійснюється за допомогою сполучників та інтонації переліку.

А   Радіють молодій обнові берези, клени, явори. (Л. Дмитерко)

Б   Моя мати перша в світі навчила мене любить роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, осінній город і калину. (М. Стельмах)

В   Людина має бути не тільки здоровою, а й гарною. (В. Сухомлинський)

Г   Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав. (Т. Шевченко)

3.   Укажіть речення, у якому однорідні члени є поширеними.

А   В хаті у Меланії було, як у віночку: тіняво, зелено, чисто. (О. Гончар)

Б   В глибокі чисті криниці люблять дивитись до всього допитливі діти. (Ю. Збанацький)

В   Від Батьківщини — і клич, і звага, і рання сила, й доля пізня… (М. Сингаївський)

Г   Молода сила тремтить і пориває з кожної жилки стебла. (О. Гончар).

4.   Укажіть речення, у якому однорідні члени — присудки.

А   Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці, звиває собі віночок. (Леся Українка)

Б   З берега на берег можна добутися баржами або човнами. (О. Гончар)

В   Життя, немов ріка, пливе в майбутнє, у завтрашнє, у безкрає. (Л. Дмитерко)

Г   Понад морями пролягають тіні журби й тривоги, спогадів і снів. (Л. Дмитерко)

5.   Укажіть речення з неоднорідними означеннями (окремі розділові знаки пропущено).

А   На липах з’явилося свіже молоде пахуче листя. (В. Собко)

Б   Одшуміли над Придесенням перші весняні грози, по тому настали теплі погожі дні. (Ю. Мушкетик)

В   Прийде пісня, мов дружна весна, шумовита рвучка голосна. (П. Воронько)

Г   Якісь солодкі любі спогади та думки колисали його серце. (М. Коцюбинський)

6.   Укажіть речення, що відповідає схемі.

А   Мене весь час то палило, то морозило. (Ю. Збанацький)

Б   Зерно і камінь, суша і вода достойні буть зображені в картині. (А. Малишко)

В   Любить він такі ночі безвечірні, цю тишу, і якусь таємничість, гармонію у всій природі. (Г. Тютюнник)

Г   Над травою височіли безладно розкидані черешні, яблуні, груші. (М. Стельмах)

7.   Установіть відповідність між реченням з однорідними членами й розділовим знаком, пропущеним у ньому (окремі розділові знаки пропущено).

1    тире

2    двокрапка

3    кома

А   У Карпатах займався чудовий весняний ранок. (Д. Міщенко)

Б   Я потягнувся до пісні, до неба, до вечірньої зорі і завмер у смутку у диві. (М. Стельмах)

В   Лози, кручі, ліс все блищить і сяє на сонці. (О. Довженко)

Г.  Рвала ти гірке та сиве зілля ковилу, кермек, полин-траву. (М. Доленго)

 

8.   Установіть відповідність між реченням і групою однорідних членів у ньому.

1    зі сполучниковим зв’язком

2    з безсполучниковим зв’язком

3    зі змішаним зв’язком

А   З нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи сіятелів,— він годивсь на все. (О. Довженко)

Б   Чорна, непроглядна темнота стояла кругом. (П. Мирний)

В   Тепле ясне сонце цілий день висить у світлій синяві. (Д. Красицький)

Г   Приємно тягати копиці до стогу й ходити навколо стогів по насінні. (О. Довженко)

 

9.   Спишіть подані речення. Виконайте синтаксичний розбір речень. Накресліть схеми записаних речень.

А   Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем. (І. Нечуй-Левицький)

Б   Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи — все надихало молодого парубочою красою. (І. Нечуй-Левицький)

Відповідь: 1Б; 2Б; 3В; 4А; 5Б; 6В; 7 — 1В, 2Г, 3Б; 8 — 1Г, 2Б, 3А.

Варіант II

1.   Укажіть речення з однорідними членами.

А   Оркестр шалів, погрожував, благав, журивсь і плакав скрипок голосами, то шквалом бурі тишу розривав, то озивався десь під небесами. (О. Доріченко)

Б   Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь. (Г. Тютюнник)

В   Ось тільки в лісі туман тримається найдовше, він тут хапається за кожний виярок. (Є. Гуцало)

Г   Копита відбивали чіткий ритм, і, збуджений тим ритмом, він навмисне прискорював біг. (В. Дрозд)

2.   Укажіть речення, у якому однорідні члени — обставини.

А   Посаджене матір’ю насіння зійде, зацвіте, закрасується, перев’ється по всьому городі. (М. Стельмах)

Б   І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в тім світі. (М. Стельмах)

В   Між Гончарівкою й Дігтярами вип’явся високий та обривчастий згірок із загубленою чи призабутою назвою. (Ю. Яновський)

Г   Остап зірвався на рівні ноги й не пішов, а побіг далі. (М. Коцюбинський)

3.   Укажіть речення, у якому однорідні члени поєднуються розділовим сполучником.

А   Листки то намагаються ухопитися за гілку, то наче звисають. (О. Довгий)

Б   Тече Дніпро між кручами уперто розбурханий, нестримний і рвучкий. (П. Перебийніс)

В   Маска ховає обличчя, але не ховає очей. (І. Павлюк)

Г   А Бог же вчить терпіти не ярмо, а лиш труднощі дороги. (В. Герасимчук)

4.   Яким членом речення виступає узагальнювальне слово в поданому реченні?

Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі. (Б. Олійник)

А   Присудком;

Б   додатком;

В   підметом;

Г   обставиною.

5.   Укажіть речення з неоднорідними означеннями.

А   З дому рано мене повела неспокійна епоха по тернистих дорогах важкого, складного життя. (Д. Луценко)

Б   І ридає рояль за стіною про далекі загублені дні. (В. Сосюра)

В   З рогатим, ридаючим риком вітри орди хмар несуть. (В. Симоненко)

Г   Сніг лежить білий, сріблястий. (Ю. Яновський)

6.   Укажіть речення, що відповідає схемі.

А   Буди вже, ясне сонце, комашину, дерева, трави — все. (М. Самійленко)

Б   У прозорій імлі спалахували миготливі вогники: червоні, блакитні, зелені. (М. Коцюбинський)

В   Тобі, народне слово, у славі й цвіті сам Бог велів перемагати й жити! (В. Соколова)

Г   Усюди: і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги — росли молоді осокори. (В. Собко)

7.   Установіть відповідність між реченням з однорідними членами й розділовим знаком, пропущеним у ньому (окремі розділові знаки пропущено).

1    тире

2    двокрапка

3    кома

А   Сніг мете, наміта кучугури замітає рови. (М. Ігнатенко)

Б   Сніжинки тендітні і ніжні хтось сипле. (П. Усенко)

В   Справа стояла на місці ні туди ні сюди.

Г   А цій землі нічого не забракло ні рік, ні моря, ні озер, ні трав. (Л. Костенко)

 

8.   Установіть відповідність між реченням і групою однорідних членів у ньому.

1    зі сполучниковим зв’язком

2    з безсполучниковим зв’язком

3    зі змішаним зв’язком

А   І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї… (Т. Шевченко)

Б   Галя швидко вдяглася, вийшла до вітальні. (Ю. Збанацький)

В   Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня. (Л. Костенко)

Г   Ожила природа, розпустилися бруньки, і от-от дерева одягнуться в зелене вбрання. (Д. Красицький)

 

9.   Спишіть речення. Виконайте синтаксичний розбір речень з однорідними членами. Накресліть схеми.

А   Він то повз на животі по тонких крижинах, то впирався палицею й перестрибував через водяні латки, то бігав з кінця в кінець криги, не маючи виходу. (В. Винниченко)

Б   Діти улітку складають гербарій: пелюстка ромашки й цвіт ведмежого вушка, зозулині черевички й сині лісові дзвоники… (Є. Гуцало)

Відповідь: 1А; 2Б; 3А; 4В; 5Б; 6А; 7 — 1В, 2Г, 3А; 8 — 1А, 2Б, 3В.

 

§ III.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання

§ IV.  Підсумки уроку

(Після того як зібрано зошити, учитель відповідає на запитання учнів.)

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 4. «Речення з однорідними членами». Диктант або тестування", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід