Контрольна робота № 5. «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія. (Частина ІІ)». Тестування
 

Урок № 80

Контрольна робота № 5. «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія. (Частина ІІ)».
Тестування

Мета: з’ясувати рівень здобутих учнями знань з орфографії: чергування голосних і приголосних, спрощення в групах приголосних, правила вживання м’якого знака та апострофа; розвивати логічне мислення, пам’ять; удосконалювати навички самостійної роботи

Очікувані результати: учні розпізнають у словах і словосполученнях явища уподібнення, спрощення, чергування.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

§ І.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Сьогодні ви виконаєте контрольну роботу з теми «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія». Намагайтеся бути зібраними й уважними. Бажаю вам успіхів!

§ ІІ.  Основний зміст роботи

Проведення контрольного тестування.

1)   Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

Ознайомлення п’ятикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1–6 (початковий та середній рівні) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7–8 (достатній рівень) — по 1,5 бала; за виконання завдання № 9 (високий рівень) максимальна оцінка — 3 бали.

2)   Виконання учнями тестових завдань.

Варіант I

1.   Укажіть слово, у якому є дзвінкий приголосний, що уподібнюється наступному глухому.

А   нагідка

Б   казка

В   нігті

Г   стежка

2.   Укажіть слово, у якому спрощення позначається на письмі.

А   хворос..няк

Б   шіс..надцять

В   хвас..ливий

Г   виїз..ний

3.   Укажіть випадок, коли треба обрати прийменник у.

А   (у,в) озері

Б   викиди (у,в) атмосферу

В   (у,в) обличчя

Г   працював (у,в) полі

4.   Укажіть слово, у якому пишеться апостроф.

А   духм..яний

Б   горохв..яний

В   мереф..янський

Г   присв..ячений

5.   Укажіть слово, у якому не пишеться м’який знак.

А   т..охкати

Б   тон..ший

В   різ..бяр

Г   біл..ше

6.   Укажіть слово, у якому при словозміні відбувається чергування приголосних.

А   день

Б   село

В   пух

Г   заєць

7.   Виконайте звукопис слів. Підкресліть слова, що мають однакову кількість букв і звуків.

Верб’я, кошеня, радіють, трудиться.

8.   У поданих словах вставте, де треба, м’який знак. Поставте слова у форму давального відмінка однини.

Зірон..ка, Натал..ка, дон..ка, гол..ка.

9.   Виконайте фонетичний розбір слова над’яр’я.

Відповіді: 1 В, 2 Г, 3 Г, 4 В, 5 Б, 6 В.

Варіант II

1.   Укажіть слово, у якому є дзвінкий приголосний, що уподібнюється наступному глухому.

А   розвідка

Б   берізка

В   кігті

Г   доріжка

2.   Укажіть слово, у якому спрощення позначається на письмі:

А   контрас..ний

Б   пес..ливий

В   тиж..невий

Г   зап’яс..ний

3.   Укажіть випадок, коли треба обрати прийменник в.

А   (у,в) першому вагоні

Б   завітав (у,в) гості

В   зайшла (у,в) аптеку

Г   поїхав (у,в) відрядження

4.   Укажіть слово, у якому пишеться апостроф.

А   мавп..ячий

Б   мор..яцький

В   св..ятковий

Г   торф..яний

5.   Укажіть слово, у якому не пишеться м’який знак.

А   мен..ше

Б   дон..чин

В   т..мяний

Г   сл..ози

6.   Укажіть слово, у якому при словозміні відбувається чергування приголосних.

А   голуб

Б   віз

В   горох

Г   пень

7.   Виконайте звукопис слів. Підкресліть слова, що мають однакову кількість букв і звуків.

Ґудзик, вечеря, їдуть, вернешся.

8.   У поданих словах вставте, де треба, м’який знак. Поставте слова у форму давального відмінка однини.

Черешен..ка, Юл..ка, сопілон..ка, краплин..ка.

9.   Виконайте фонетичний розбір слова віддзеркалити.

Відповіді: 1 В, 2 В, 3 В, 4 Г, 5 А, 6 В.

§ ІІІ.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Повторити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ IV.  Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сьогодні на уроці найскладнішим для мене було...

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 5. «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія. (Частина ІІ)». Тестування", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід