Контрольна робота № 6. «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія. (Частина ІІІ)». Тестування
 

Урок № 90

Контрольна робота № 6. «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія. (Частина ІІІ)».
Тестування

Мета: з’ясувати рівень здобутих учнями знань з орфографії: подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків, вимова та написання слів із подовженими м’якими приголосними, написання слів іншомовного походження; розвивати логічне мислення, пам’ять, удосконалювати навички самостійної роботи

Очікувані результати: учні усвідомлюють, що вивчають фонетика, графіка, орфоепія, орфографія; застосовують на практиці здобуті знання.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

§ І.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Сьогодні ви виконаєте контрольну роботу з теми «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія». Намагайтеся бути зібраними й уважними. Бажаю вам успіхів!

§ ІІ.  Основний зміст роботи

Проведення контрольного тестування.

1)   Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

Ознайомлення п’ятикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1–6 (початковий та середній рівні) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7–8 (достатній рівень) — по 1,5 бала; за виконання завдання № 9 (високий рівень) максимальна оцінка — 3 бали.

2)   Виконання учнями тестових завдань.

Варіант І

1.   Укажіть слово, у якому подвоєння приголосних звуків відбувається на межі префікса та кореня.

А   осінній

Б   Аллин

В   ллється

Г   безземельний

2.   Укажіть слово, у якому в орудному відмінку однини відбувається подовження приголосних.

А   ніч

Б   любов

В   старість

Г   пристрасть

3.   Укажіть групу слів, у всіх словах якої є подвоєння приголосних звуків.

А   розріс..я, скрин..я

Б   жит..єпис, об..ити

В   безсмерт..я, священ..ик

Г   колос..я, запрошен..ий

4.   Укажіть слово, у якому зберігається подвоєння в словах іншомовного походження.

А   піц..а

Б   гол..андець

В   клас..

Г   ал..ея

5.   Укажіть слово іншомовного походження, у якому треба писати и.

А   тр..умф

Б   р..нг

В   М..ссурі

Г   в..тамін

6.   Укажіть слово іншомовного походження, у якому треба писати і.

А   с..гнал

Б   Алж..р

В   ч..нара

Г   ав..атор

7.   Поставте подані слова у форму орудного відмінка однини, підкресліть вивчену орфограму.

Мідь, досконалість, тінь, матір, незалежність.

8.   Запишіть у два стовпчики слова іншомовного походження: І — з апострофом; ІІ — з м’яким знаком.

Н..ю-Йорк, порт..єра, миш..як, ін..єкція, В..єтнам, міл..йон, модел..єр, кан..йон, к..янті, об..єкт.

9.   Виконайте фонетичний розбір слів Марокко, несказанний.

Відповіді: 1 А, 2 А, 3 Б, 4 Б, 5 Б, 6 Г.

Варіант ІІ

1.   Укажіть слово, у якому подвоєння приголосних звуків відбувається на межі префікса та кореня.

А   лляний

Б   розрісся

В   віддзеркалювати

Г   Ганнин

2.   Укажіть слово, у якому в орудному відмінку однини відбувається подовження приголосних.

А   відповідальність

Б   піч

В   молодість

Г   верф

3.   Укажіть групу слів, у всіх словах якої є подвоєння приголосних звуків.

А   памороз..ю, кут..я

Б   над..ністрянський, лимон..ий

В   військ..омат, радіст..ю

Г   ріл..я, глин..яний

4.   Укажіть слово, у якому зберігається подвоєння в словах іншомовного походження.

А   лібрет..о

Б   барок..о

В   віл..а

Г   шос..е

5.   Укажіть слово іншомовного походження, у якому треба писати и.

А   х..рург

Б   т..тан

В   ф..нал

Г   н..кель

6.   Укажіть слово іншомовного походження, у якому треба писати і.

А   такс..ст

Б   с..лует

В   мед..к

Г   г..гант

7.   Поставте подані слова у форму орудного відмінка однини, підкресліть вивчену орфограму.

Велич, любов, старанність, пам’ять, молодь.

8.   Запишіть слова іншомовного походження у два стовпчики: І — з апострофом; ІІ — з м’яким знаком:

Прем..єр, ател..є, медал..йон, Х..юстон, дел..фін, рел..єф, комп..ютер, лос..йон, П..єр, монпанс..є.

9.   Виконайте фонетичний розбір слів Голландія, незрівнянний.

Відповіді: 1 В, 2 Б, 3 Б, 4 В, 5 Б, 6 Г.

§ ІІІ.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Повторити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ ІV.  Підсумок уроку

1.   Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сьогодні на уроці для мене найскладнішим було…

2.   Діагностика емоційного стану учнів.

Учитель пропонує учням визначити свій теперішній душевний емоційний стан у градусах, прикріпивши свою кольорову картку (кольоровий магніт) до зображеного на дошці градусника (шкала градусника дорівнює від 0 до +12). Оцінка загальної картини та висловлення вражень від градусника.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 6. «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія. (Частина ІІІ)». Тестування", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід