Контрольна робота № 8. Диктант.
 
Урок   №  101
Тема.  Контрольна  робота  №  8.  Диктант.
  Мета:  перевірити  рівень  засвоєння  набутих  знань  та  умінь;  удосконалювати  вміння 
учнів  застосовувати  здобуті  знання  на  практиці;  розвивати  увагу,  пам’ять,  ло­
гічне мислення; виховувати любов до природи, до всього живого, що нас оточує.
 Очікувані результати:  учні правильно пишуть частки і   вигуки; знаходять і  пояснюють орфограми 
в  частках  і   вигуках  за  допомогою  правил;  розставляють  розділові  знаки  при 
вигуках;  самостійно  знаходять  і   виправляють  помилки  в  правописі;  вміють  по­
яснювати  написання  вигуків  з   орфограмами  і   пунктограмами.
  Обладнання:   текст  для  диктанту.
  Тип  уроку:   контроль  і   корекція  знань,  умінь  та  навичок.
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ .   
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
(Ознайомлення з  критеріями оцінювання контрольного дик-танту.  Проведення  інструктажу  щодо  написання  диктанту.)
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Написання  контрольного  диктанту.   ;
1.   Читання  тексту  диктанту  вчителем.
ОПЕРАЦІЯ   В  ЛІСІ
Онисим  уже  приготувався  до  операції  і  тільки-но  засунув 
палицю  під  купу,  як  мурашник  нібито  закипів.  Тисячі  комах 
тривожно  метнулися  в  різні  боки,  готові  до  бою.
«Фю-тю-тю!»  —  свиснув  Юрко.
«Та  вони   ж  нам  голови  повідгризають»,—  сказав  він.
Справді, коли Онисько націлював другу палицю, прудконогі 
сміливці  вже  мчали  й  по  ній.  Вирішили,  що  Роман  і   Жора  три-матимуть  палицю  з   одного  боку,  а  Онисько  і   Юрко  —  з  іншого. 
Запропонували  рукавички  городянам,  і  ті  не  відмовилися.  Тоді 
старший лісничий скинув штани, сорочку, віддав усе Сагайдакові. 
Роман  свій  одяг  запропонував  Жорці.  Навіть  кашкети  сільські 
хлопці  не  пошкодували  для  гостей.  Нове  вбрання  було,  правда, 
великувате  для  Юрка  й  Жорки.  Але  Сагайдак  знайшов-таки  ви-хід. Комір Онисимової сорочки заклав під картуза і  став схожий 
на  опудало,  звеселивши  своїм  виглядом  компанію.
(122  сл.)   ( За  А.   Дрофань )
2.   Повторне  читання  тексту  окремими  частинами  і  написання  його 
учнями.
3.   Читання  тексту  вчителем,  самоперевірка  учнями  написаного.
 ІІІ.  д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  впр.  555  (письмово)
[2]  впр.  345  (усно).
Індивідуальне  завдання.  Скласти  монологічну  розповідь  про  своє  за -хоплення,  використовуючи  частки  і   вигуки.
 ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Організований  збір  зошитів  для  контрольних  робіт.   ;
Відповіді  на  запитання  учнів,  що  виникли  під  час  написання  диктанту.   ;
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 8. Диктант.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід