Контрольна робота . Диктант.
 


Урок № 67
Тема.  Контрольна робота . Диктант.
Мета:  перевірити  рівень  знань,  умінь  та  навичок  з  ви­
вченої  теми;  розвивати  орфографічну,  орфоепіч ­
ну та пунктуаційну пильність; виховувати кращі 
людські якості.
обладнання:   підручник, текст диктанту.
Хід  УРоКУ
I.   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
II.   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
III.  о сновний  зМ іс Т   Р о Б оТ и
  н аписання  учнями  диктанту.
вечірниця
Травневими  вечорами,  зморившися  за  день  на  городі,  лю ­
били  Матвійович  із  Ганнусею  посидіти  на  ґанку  своєї  старої 
п’ятистінки.  Гомоніли  про  минулу  зиму,  гадали,  яким  буде  літо, 
чи  вродить  картопля.  Про  неї,  картоплю,  говорили  й   зітхали 
так, немовби в  землю поклали не просто бульби, а  часточки свого 
єства,  свої  кровинки,  які  мають  прорости  і  дати  їм  надію  на  по ­
дальше життя.
Від  ґанку,  від  зрубу  хати  і  навіть  од  тину,  що  підсох  на  вес­
няному  сонці,  йшов  сумирний  дух  старого  дерева.  Цим  духом, 
здавалося,  пройнялися  й   сутінки,  і  спокій  травневого  вечора. 
По­давньому  молодими  були  тільки  зірки,  які  непомітно  спала ­
хували  на  темніючому,  із  залишками  зорі,  небосхилі,  та  отой  ще 
не  зміцнілий  запах  ростучої  зелені,  який  долітав  з  боку  рівчака 
в   кінці  городу,  де  на  повну  силу  вже  цвіли  проліски,  медунка, 
копитняк  та  інші  первоцвіти.  В  усьому  цьому,  старому  й  моло­
дому,  Матвійович  не  бачив  суперечності,  воно  було  для  нього  чи ­
мось єдиним, вічним і   непорушним, і  так усе це зливалося з   його 
життям, що він і  життя своє, з  усіма його радощами і   турботами, 
вважав вічним і   непорушним. Виходить, помилився.
(173  сл.)   (За  Б.  Костромітіним )
IV.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
V.   д о МАШнє  зА вдА ння
Взяти  інтерв’ю  у  дідуся  чи  бабусі.  Поцікавитися,  які  думки 
і  почуття виникають у  них після трудового дня. Інтерв’ю оформи­
ти у   вигляді діалогу або монологу.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота . Диктант.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід